G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Home

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU DEZVOLTAREA REGIUNII GIURGEU G10 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

-  responsabil animare-informare (2 posturi vacante)

Data limită depunere dosare ora 10:00, la data de 20.12.2016

Informații suplimentare  prin email office@g10.ro sau prin telefon 0752241878.

Detalii concurs : detalii anunț (1)(word)

Bibliografie:

Srategia de dezvoltare locală SDL G10

Ghidul de implementare sub-masura 19.2

Ghidul de implementare sub-masura 19.4

Legea nr. 98.2016 privind achizițiile publice

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.