G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Egyéb pályázati lehetőségek

2018-as év

AFIR- Vidékfejlesztési Beruházások Finanszírozásának Ügynöksége (link)

  • SUBMĂSURA 4.1: „Investiţii în exploataţii agricole” - documentul simplificat AICI
  • SUBMĂSURA 4.2 : „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole” - documentul simplificat AICI
  • SUBMĂSURA 6.1:  „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”- documentul simplificat AICI
  • SUBMĂSURA 6.3: „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”- documentul simplificat AICI

2017-es év

AIPPIMM- Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri  (link)

2016-2020-as időszak

KERESKEDELMI TÁRSASÁGOKNAK (link)

KÖZHIVATALOKNAK (link)

CIVIL SZERVEZETEKNEK (link)

AFIR- Vidékfejlesztési Beruházások Finanszírozásának Ügynöksége (link)

Submăsura 4.1 - Investiții în exploatații agricole

Submăsura 4.2 - Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole

Submăsura 4.3 -Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Submăsura 6.2 - Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Submăsura 6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Submăsura 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Submăsura 8.1 - Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Submăsura 16.4 și Submăsura 16.4a  - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol

POR- Regionális Operatív Program 2014-2020 (link)

Axa prioritară 2Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

POC- Versenyképes operatív program (link)

Axa Prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor

Axa Prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

ANPCDEFP-  Oktatási és Szakképzési Programok Országos Hivatala (link)

ERASMUS+ - Project Lab

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.