G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

SWOT Analízis

A régió SWOT Analízisa négy fő területen valósult meg: swot

 • Terület
 • Lakosság
 • Gazdasági Tevékenységek
 • Társadalmi és Intézményi Szervezettség

TERÜLET

(Földrajzi jellemzők – elszigeteltség – szolgáltatások – infrastruktúrák)

(Érdekközpontok, örökség, kultúra – környezet)

Erősségek

 • hegyi környezet, gyönyörű tájak
 • különböző természeti kincsek, a legfontosabb az ásványvizek
 • az erdőkben számos erdei gyümölcsökök, gombák és gyógynövények vannak
 • jó feltételek az állattenyésztésre
 • állatvilága igen gazdag és fajokban változatos
 • a legtöbb országos és megyei út nemrégiben fel lett újítva
 • egyedi természeti örökség sok turisztikai látványosság (pl.: Nagyhagymás, Gyilkostó turisztikai terület – Békási Szoros)
 • kisebb, nagyobb növény-és állatvilág a célterület számos települése közelében (pl. Hét forrás, Tündérek tisztása, Medve barlang, Súgó barlang, Hegyen túli mocsár”,Nagy mocsár)
 • a célterületen két Natura 2000-es terület van
 • homogén építészet, amely az épületek és kapuk díszítésére alkalmazott fa haszálatából ered
 • a területen számos vízimalom létezik
 • több olyan építmény létezése, amelyet a múlt században gazdag polgári családok építettek
 • elsősorban mezőgazdasághoz és állattenyésztéshez kapcsolódó kultúra
 • számos közös szokás: karácsonyi éneklés, disznótor, Határkerülés, Húsvéti locsolás, Búcsújás, Tojásfestés
 • szinte minden faluban megjelentek  a halastavak, közkedvelt a pisztráng
 • nagy kiterjedésű erdők
Gyengeségek

 • a hegyi talaj agyagos és homokos
 • sok műemlék jellegű, régi épület nagyon leromlott állapotban van
 • a hegyek miatt viszonylag elszigetelt a térség
 • a legközelebbi repülőtér 130 km távolságra van
 • autópályák hiánya
 • közutak, főként a mezei és erdei utak nagyon leromlott állapotban vannak
 • a vasút nagyon leromlott állapotban van
 • sok az illegális erdő vágás
 • sok az erdőírtás

Lassú az újraerdősítés folyamata a levágott fák arányához képest

Lehetőségek

 

 • Visszanemtéritendő támogatási lehetőségek a strukturális alapok számos területén (közlekedés, alap infrastruktúra, környezetvédelem, a mezőgazdaság fejlesztése, stb.)
 • Valós igény a turisztikai szolgáltatások piacán a vidéki turizmus, ökoturizmus iránt

Tényleges piaci kereslet a bio élelmiszerek iránt(erdei gyümölcsök, gyógynövények, gombák)

Kockázatok

 

 • Kaotikus politika az autópálya-építés terén
 • Az országos vasúti infrastruktúra nem megfelelő menedzselése

NÉPESSÉG

(Demográfia – a munkaképes népesség – öregedés – iskolai végzettség – a területen sajátos tudások és készségek)

Erősségek

 • A regisztrált migráció pozitív tendenciát mutat a vizsgált régióban
 • Az aktív népességnek több mint fele az iparban és a kézművességben dolgozik
 • A munkaerő 75%-a a fő tevékenység mellett (pl. munka amely megjelenik a hivatalos statisztikákban), aktív résztvevője a mezőgazdasági ágazatnak (saját használatra termel)
 • A munkanélküliség elemzése a térségben azt mutatja, hogy hasonló a tendencia az országos átlag munkanélküliséggel (5% 2008-ban)
 • Az öregedés mértéke a G10 régióban nem magasabb, mint az országban vagy a megyében

Gyengeségek

 • Demográfia csökkenése továbbra is növekvő tendenciát mutat
 • Tapasztalatok hiánya az agrár-élelmiszeri termékek feldolgozásában
 • A hosszú távú tervezés hiánya

Alacsony gazdasági, pénzügyi ismeretek, továbbá alacsony képzettség a kisvállalkozások menedzselése terén

Lehetőségek

 • Visszanemtérítendő támogatási lehetőségekek a strukturális alapokból a humán erőforrás fejlesztésre
 • Partnerkapcsolati lehetőségek európai oktatási intézményekkel, szervezetekkel a mezőgazdaság és agroturizmus terén

Kockázatok

 • Romániában az oktatási rendszer nagyon kedvezőtlen, hatástalan
 • A felnőttképzési tanfolyamok tulnyomó többsége gyenge minőségű

GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

(Elsődleges – másodlagos – harmadfokú – szolgáltatások – turizmus)

Erősségek

 • Megfigyelhető javulás, a szarvasmarha állomány genetikai anyagában
 • Meglévő helyi tudás a helyi mezőgazdasági termékek feldolgozásához (tej, erdei gyümölcs, gomba)
 • Borszéki ásványvíz nem csak az országban ismert hanem külföldön is
 • A célterületen a vállalkozások 80% mikro-vállalkozás
 • A cégek többségének fő tevékenysége a famegmunkálás
 • Szolgáltatások terén a két legfontosabb szolgáltatás a szállodák és a szállítás
 • Az improduktív földek aránya zéró

Gyengeségek

 • A tejfeldolgozás nincs teljes mértékben kihasználva, lehetőség van a terjeszkedésre
 • A tej minősége nem mindig felel meg az Európai Uniós követelményeknek
 • A gyógynövények feldolgozása teljes mértékben kiaknázatlan
 • Erdei gyümőlcsök és gombák kevésbé vannak értékesítve
 • Sehol a térségben nincs feldolgozva a burgonya
 • A mezőgazdálkodási tevékenységek többnyire önellátó gazdaságokban történik (a parcellák kis mérete miatt a mezőgazdasági tevékenység nem hatékony)
 • A városban és községekben nem működnek nagy cégek, a legnagyobb Borszékon az ásványvíz palackozás, Ditróban a cipőgyár és Gyergyóremetén a tejfeldolgozó.
 • A téli sportok infrastruktúrája és szolgáltatásai még fejlesztésre szorúlnak
 • Mind a téli, mind a nyári turizmus területén vátozatosabb szolgáltatásokra van szükség
 • Bár a turizmus piaca virágzik, az alkalmazott személyzet ebben az ágazatban nem tul magas

Lehetőségek

 • Visszanemtérítendő támogatási lehetőségek a strukturális alapokbol a mezőgazdaság, a termelési, feldolgozási tevékenységek valamint a turizmus terén
 • valós piaci kereslet a turisztikai szolgáltatások, vidéki turizmus valamint az ökoturizmus iránt
 • Valós piaci kereslet a bio élelmiszerek iránt(erdei gyümölcsök, gyógynövények, gombák)

Kockázatok

 • Bizonytalan gazdaság Romániában
 • A 2009-es gazdasági válság negativ hatása
 • Ezen területen a jogszabályok nagyon kaotikusak és bizonytalanok az országban
 • A strukturális alapok intézményi rendszere nem hatékony, határidök nincsenek betartva
 • A kis és középvállalkozasok ágazatában a fejlesztési politika nem hatékony

TÁRSADALMI ÉS INTÉZMÉNYI SZERVEZETTSÉG

(egyesületi tevékenységek – nem-állami szervezetek- intézmények szervezete)

Erősségek

 • Mezőgazdasági termékek területe mellett, más hatékony egyesületi formák létezése (az erdőgazdálkodás kezelése Közbirtokosságok által, klaszter-alapú fafeldolgozás, nem kormányzati szervezetek a következő területeken: ifjúság, kultúra, szociális tevékenység, sport terén)

Gyengeségek

 • Negatív hozzáállás a lakosság körében az egyesületekkel kapcsolatosan
 • Egyesületi formák hiánya a mezőgazdasági termelők körében

Lehetőségek

 • Visszanemtérítendő pályázati lehetőségek strukturális alapokból termelői egyesületek képzésére
 • Piaci kereslet a természetes, biotermékek iránt
 • Pozitív tapasztalat termelői körökben az egyesületi formák iránt a fejlettebb régiókban

Kockázatok

 • negatív emlékek a kollektivizálásról

G10