G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Intézkedések

I. tengely – A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása

112-es Inézkedés –  Fiatal gazdálkodók támogatásása  (román nyelven)

III. tengely – A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása

312–es Intézkedés -Vállalkozások Fejlesztése (román nyelven)

313–as Intézkedés -Turisztikai befektetések (román nyelven)

321–es Intézkedés -Alapvető szolgáltatások a gazdaság és a vidéki lakosság számára (román nyelven)

323–as Intézkedés – Az épített örökség megőrzése (román nyelven)

IV. tengely LEADER

421–es Intézked és -Határon túli együttműködés (román nyelven)

I 414-421

Határon túli együttműködés

Együttműködési projektek kezdeményezése iránti képességeket és készségeket mutatja a GAL által 2010-ben megvalósított területi együttműködési rendezvény. A G10 Helyi Akciócsoport országos konferenciát is tartott annak érdekében, hogy együttműködjenek az országon belüli más térségekkel. A G10 által megszervezett rendezvényen részt vett hét HACS-képviselője az ország különböző részeiről, melyek együttműködési megállapodást kötöttek.

Ebben a tekintetben a potenciális együttműködés jól megalapozott a következő területeken:

- Az élelmiszer-feldolgozási folyamatok fejlesztése, helyi hagyományok alapján

- Innovatív tevékenységek a LEADER keretén belül: LEADER HACS típusú menedzsment együttműködés kétnyelvű környezetben és innovatív kezdeményezések elbírálási szempontjai a vidékfejlesztés terén.

Az intézkedés operatív célkitűzései:

- Pénzügyi támogatás az előkészítő tevékenységeknek

- Pénzügyi támogatás a határon túli együttműködési tevékenységeknek

- Az eredmények terjesztése helyi, országos és EU szinten

Támogatás:

A vissza nem térítendő állami hozzájárulás intenzitása az elszámolható költségeknek 100%, -a és nem haladhatja meg a 10.000 € / projekt értéket.

A projektek értékhatárai: 5.000 – 400.000 euró

A támogatás intenzitása (EMVA + állami hozzájárulás): 100%

Előtervezett pályázatok száma Átlagköltség/projekt Becsült teljes költség EMVA hozzájárulása Állami

hozzájárulás

Magán hozzájárulás
1 10.000 € 10.000 € 8.000 € 2.000 € 0 €

I 413-323

Az épített örökség megőrzése

Azon örökséghez tartozó épületek restaurálása, megőrzése, melyek helyi építészeti örökség részét képezik, továbbá biztosítani a hozzáférést a látogatók számára. Azon projekteket támogatása, melyek a legjelentősebb építészeti értékeket hivatottak megőrizni. Az projektek építészeti értékét egy erre szakosodott bizottság határozza meg.

Pályázhat:

Közszféra: a helyi önkormányzatok

Magánszféra: magánszemélyek, kis-és középvállalkozások, mikro vállalkozások, egyesületek és alapítványok, vallási intézmények és egyházak

Támogatás:

A vissza nem térítendő állami hozzájárulás intenzitása az elszámolható költségeknek 100%, -a és nem haladhatja meg a 150.000 € / projekt értéket.

A projektek értékhatárai: 5.000 – 400.000 euró

A támogatás intenzitása (EMVA + állami hozzájárulás): 100%

I 413-321

Alapvető szolgáltatások a gazdaság és a vidéki lakosság számára

A 321-es Intézkedés a  gazdaság és a vidéki lakosság alapszolgáltatásainak létrehozását és fejlesztését támogatja.

Prioritások és kiválasztási szempontok:

321-es A alintézkedés:

- Játszóterek, sportpályák és kisebb parkok építése, felújítása és /vagy korszerűsítése

321-es B alintézkedés:

- A sürgősségi egységek speciális felszereléseinek biztosítása, amely szolgállati hatásköre legalább 3 községet vagy várost foglal magába.

321-es C alintézkedés:

- különleges szállítási eszközök beszerzése hátrányos helyzetű csoportok részére (szegények, mozgáskorlátozott emberek vagy idősek)

- Projektek, amelyek szolgáltatási hatásköre legalább két község (vagy adott esetben város)

321-es D alintézkedés:

- Multifunkcionális központok közegészségügyi szolgáltatásoknak

Pályázhat:

Közszféra: helyi önkormányzatok és társulásaik

Magánszféra: egyesületek és alapítványok, kis-és középvállalkozások,  mikrovállalkozások

Támogatás:

A vissza nem térítendő állami hozzájárulás intenzitása az elszámolható költségeknek 100%-a és nem haladhatja meg a 150.000 euro értékhatárt.

A támogatás intenzitása (EMVA + állami hozzájárulás): 100%

A projektek értékhatárai: 5.000 – 400.000 euró

I 413-313

Turisztikai befektetések

A térségben számtalan elszállásolási lehetőség található, de hiányoznak az egyéb turisztikai, szabadidős szolgáltatások tevékenységek vagy programok, amelyek különbféle módokat kínálnak a szabadidő eltőltésére (mint például a hosszabb sípálya modern infrastruktúrával, lovaglás, vagy a helyi tudás, hagyomány és mesterségek elsajátítása stb.).

Fontos, azon személyek támogatása akik saját otthonukban szállásolnak vendégeket vagy agroturizmussal tevékenykednek, létrehozva egy újabb attrakciót a terség számára.

Jelenleg a G10 területén nincs egy egységes turisztikai marketing stratégia, ezen intézkedés kerén belül lehetőség nyílik egy a területet lefedő marketing stratégia elkészitésére.

Prioritások és kiválasztási szempontok:

313-as alintézkedés A):

- Innovatív szolgáltatások, melyek még nem léteznek a térségben, de rendelkezésre állnak, illetve létre hozhatóak az optimális feltételek a megvalósításukra

313-as alintézkedés B):

- Kis befektetések támogatása (max. 5 szobáig agroturiumus területén)

- Azon pályázók, akik tagjai szakmai szervezeteknek, a régióban van a székhelyük és a turizmus fejlesztési területén tevékenykednek. (szállásfoglalás vagy promóció)

- Azon pályázók, akik rendelkeznek egy bizonyos szakképesítéssel a falusi turizmus vagy az agroturizmus terén, vagy vállalják a képesítés megszerzését a projekt kivitelezésének befejezéséig.

- 40 év alatti gazdálkodók

313-as alintézkedés C):

- Azon ”Turisztikai klaszter” típusú projektek támogatása (tagjai a B al-intézkedésre jogosult mezőgazdasági termelők is), amelyeknek legalább három tagja van mind a 10 településen ( tervek a tematikus nyomvonalakról, éves kulturális program, kulturális értékek teleknyilvántartása, internestes szállás foglalás, Web oldal)

41-313-as A alintézkedés:

- Innovatív szolgáltatások, melyek még nem léteznek a térségben, de rendelkezésre állnak, illetve létre hozhatóak az optimális feltételek a megvalósításukra

41-313-as B alintézkedés:

- Kis befektetések (max. 2 szoba)

- Azon pályázók, akik tagjai szakmai szervezeteknek, a régióban van a székhelyük és a turizmus fejlesztési területén tevékenykednek. (szállásfoglalás vagy promóció)

- Azon pályázók, akik rendelkeznek egy bizonyos szakképesítéssel a  falusi turizmus vagy az agro-turizmus terén, vagy vállalják a képesítés megszerzését a projekt kivitelezése befejezéséig.

41-313-as C alintézkedés:

-”Turisztikai klaszter” típusú projektek, melyeknek tagjai a B) al-intézkedésre jogosult  mezőgazdasági termelők is, illetve  legalább három tagja van mind a 10 településen ( tervek a tematikus nyomvonalakról, éves kulturális program, kulturális értékek teleknyilvántartása, internestes szállás foglalás,  Web oldal)

Pályázhat:

Magánszféra

313A-Alintézkedés: mikrovállalkozások (start-upok), engedéllyel rendelkező magánszemélyek, magánszemélyek

313B-Alintézkedés: mikrovállalkozások, engedéllyel rendelkező magánszemélyek, magánszemélyek ( gazdálkodók)

313C-Alintézkedés: a 26/2000-es K.H alapján bejegyzett egyesületek és alapítványok

Támogatás:

A vissza nem térítendő állami hozzájárulás intenzitása az elszámolható költségeknek 100%-a (85% agroturizmus, és szabadidős tevékenységek esetén). A lehívható költségek értéke nem haladhatja meg  a 6.003 euro/projekt értéket.

A projektek értékhatárai: 5.000 – 400.000 euró

A pályázónak és a pályázatnak kötelezően teljesítenie kell a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv (PNDR) 313-as Intézkedés Pályázati útmutatójában ismertetett feltételeket, az előírt formai és jogosultsági kritériumokat, ellenkező esetben a pályázat nem jogosult támogatásra.

FIGYELEM:

A pályázatok a G10 – Gyergyó Régió HACS Pályázati felhívásában leírt pontozási rendszer szerint lesznek pontozva, ezért a 313-as intézkedés útmutatójában szereplő pontozási rendszert figyelmen kívül kell hagyni. Részletes informáciokért kérjük az érdeklődőket, hogy  lépjenek kapcsolatba a G10 – Gyergyó Régió HACS Adminisztratív Reszlegével!

I 413-312

Vállalkozások Fejlesztése

A 312 –es Intézkedés a vállalkozásokat támogatja fejlesztési céllal, ezáltal hozzájárulva a vidéki életminőség javításához és a vidéki gazdaság változatosságához.

Elsőbbséget élveznek az induló vállalkozások, illetve a nők vagy fiatal vállalkozók tulajdonában álló cégek, így a pályázók ezekben a kategóriákban, magasabb pontszámot kapnak. Továbbá plusz pontot kapnak azon vállalatok, amelyeknek legalább három alkalmazottja van és egy újszerű szerkezeti változást valósítanak meg.

Prioritások és általános kiválasztási kritériumok:

Elsőbbséget élveznek az induló vállalkozások, illetve a nők vagy fiatal vállalkozók tulajdonában álló cégek, így a pályázók ezekben a kategóriákban, magasabb pontszámot kapnak. Továbbá plusz pontot kapnak azon vállalatok, amelyeknek legalább három alkalmazottja van és egy újszerű szerkezeti változást valósítanak meg.

Prioritások és specifikus kiválasztási kritériumok:

- A kézműves és népművészeti tevékenységek támogatása

- Azon építkezések támogatása, melyek hagyományos, a térségre jellemző helyi módszereket alkalmaznak

- Turisztikai beruházások közelében kivitelezett, az idegenforgalomhoz szorosan kapcsolódó fejlesztések

- Ügyeletes gyógyszertárak támogatása, melyek a térség egy alzónáját szolgálják ki

- Azon vállalkozások támogatása, melyek minél több embert alkalmaznak

- Azon vállalkozások támogatása, melyek nagyobb elkötelezettséget vállalnak az esélyegyenlőség terén

Pályázhat:

Magánszféra: Mikrovállalkozások, Fizikai Személyek

Ki vannak zárva a finanszírozásból: a turisztikai illetve a pénzügyi és banki szolgáltatások

Támogatás:

A vissza nem térítendő állami hozzájárulás intenzitása a jogosult költségek 70%, javak termelése esetén a támogatás mértéke 85%, de nem haladhatja meg a 30.000 € / projekt értéket.

A projektek értékhatárai: 5000 – 400.000 euró

A támogatás intenzitása (EMVA + állami hozzájárulás): 70%

I 411-112

 Fiatal gazdálkodók támogatásása

A Fiatal gazdálkodók támogatásásának célja támogatni azon fiatal gazdálkodókat akiknek a tulajdonukban lévő gazdaság mérete 6 – 40 UDE között van és elsősorban növényi és állati termékeket ( nyersanyagokat) állítanak elő emberi fogyasztásra illetve állati takarmányozásra, továbbá tulajdonosa először válik az adott gazdasági tevékenység vezetőjévé.

Az intézkedés célkitűzései:

a. A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása és növelése, támogatva a fiatal gazdálkodók tevékenységét, valamint megteremteni a környezetvédelmi, higiéniai, állatjóléti és munkahely-biztonsági követelményeknek való megfelelést korszerűsítés, nővelés és fejlesztés által.

b. A mezőgazdaságban dolgozó, vezető beosztásban lévő generáció megújítása anélkül, hogy növekedne a mezőgazdasági ágazat keretén belül foglalkoztatott létszámarány;

c. A fiatal gazdálkodók által vezetett gazdaságok jövedelmének nővelése

d. Az fiatal gazdálkodók számának növelése, akik első alkalommal vállalnak mezőgazdasági tevékenységben vezető beosztást, valamint a befektetések megvalósítása a fiatal gazdák ösztönözése által.

Támogatásra jogosultak

Azon mezőgazdasági termelők, akik a támogatási kérelem benyújtásakor elmúltak 18 évesek, de 40-edik életévüket még nem töltötték be, fizikai vagy jogi személyek akik a következő feltételeknek tesznek eleget, gazdaságuk:

- mérete 6 és 40 UDE között van;

- G10 HACS területén helyezkedik el;

- be van jegyezve a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökségnél (APIA), továbbá szerepel a mezőgazdasági nyilvántartásban.

Támogatás

A fiatal gazdálkodók támogatása 12.000 euró, ha a gazdaság mérete legkevesebb 6 UDE. A támogatás mértéke növekszik a gazdaság méretének függvényében 4.000 Euróval minden UDE esetén , de nem haladja meg a 40.000 Eurót.

A támogatás kifizetése, két részletben történik:

- Az első részlet (a jogosult összeg 60%) kifizetése a támogatási kérelem jóváhagyása után történik;

- A második részlet 40% az üzleti tervben vállalt kötelezettségek végrehajtása után kerül kifizetésre.

Pályázati felhívás a 411-112-es Intézkedés Fiatal gazdálkodók támogatásása (egyszerűsített változat)

Pályázati felhívás a 411-112-es Intézkedés Fiatal gazdálkodók támogatásása

Helyi Fejlesztési Terv- Teljes változat 2015 Február 

Sajtóközlemény

G10