G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

A régió bemutatasa

A régió rövid bemutatása

A G10 térség egy fenyvesekkel szegélyezett, ásványvízforrásokban gazdag, hűvös és nedves éghajlatú hegyvidéki terület. harta A flórában és faunában  gazdag térség,  számos kiaknázható lehetőséget kinál. A mezőgazdaságban az  állattenyésztés a meghatározó ágazat, mivel csak a fagyálló növények(pl. burgonya) termeszthetőek. Építészeti szempontból a fa használata jellegzetes elem mely mindenhol megtalálható(pl.faragott kapuk, stb.)  A térség természeti környezete turisztikai szempontból kedvező: gyógyfürdő Borszékon , sportturizmus Marosfőn és vidéki turizmus más településeken, különösen Gyergyószárhegyen.

Elemezve a G10 térséget, megállapítható hogy azok a területek amelyek támogatást igényelnek, és valódi lehetőséget kinálnak  a gazdasági fejlődéshez a kovetkezok: tej és tejtermékek,  nemfaalapú erdei termékek, azaz erdei gyümölcsök és  vadon termő gombák (prioritást élvező ágazatok). Az alapanyag termelés és feldolgozás területén a térségben megvannak a sajátos helyi ismeretek(helyi tudás).

Jelenleg a G10 térség tej feldolgozó kapacitása nincs teljes mértékben kihasználva, fennáll a lehetősége a terjeszkedésre, illetve a tej minősége nem mindig felel meg az uniós követelményeknek. Továbbá, az erdei gyümőlcsök, gombák kevésbé vannak értékelve és szükségszerű az élelmiszer-minőségi rendszerek bevezetése.

Az aktualis helyzetelemzés azt mutatja, hogy a helyi tudás és hagyományok ismerete nem elég.Ahoz hogy jó eredményeket érjen el a térség az agrár-élelmiszeripari piacon be kell vezetni az innováció és a technikai fejlődést. Az innováció bevezetése során figyelembe kell venni a helyi körülményeket, így a helyi tudásra és helyi alapanyagokra alapozva kell bevezetni a vertikális integrációt, amelyben részt vesznek a helyi őstermelők és az innovatív, élelmiszeripari kis és közép vállalkozások.

Egészségügyi-szociális szolgáltatások és infrastruktúra

A szolgáltatások terén  a következők figyelhetőek meg: egyrészt egyes szolgáltatások fejlettek, másrészt léteznek szolgáltatások, amelyek nem megfelelően  szinkronizáltak vagy teljes mértékben hiányoznak.

Az oktatás terén megállapítható, hogy  az óvodai, az alapfokú és középfokú oktatási hálózat jól szervezett, ezzel ellentétben a tanításban használt épületek és infrastruktúra elévültek, egyes esetekben sürgős javítást igényelnek. Középiskolai, egyetemi és szakképzés jelenleg a nagyobb városokban történik. A nagy falvak és községek önkormányzatai a tanuláshoz elkülönített könyvtár keretet biztosítanak.

Az egészségügyi ellátás terén tapasztalható, hogy a háziorvosi hálózat jelen van az összes érintett településen, mig a fogorvosi szolgáltatás nem minden településen áll rendelkezésre. A családi orvosok megpróbálják közelebb hozni a szakorvosokat a betegekhez. Időközönként szemészeti, nőgyógyászati, stb.  vizsgálatokat szerveznek a településeken. A nagyobb településeken az orvosi laboratóriumok külön programmal dolgoznak. A beavatkozásokért és speciális elemzésért városi kórházba vagy még tovább kell menniük. Megemlítendő egy nagyon fontos tény az ásványvíz jelenlete  több helyen is, amelyet fel lehetne használni kezelésekre, nincs kihasználva, vagy nem olyan mértékben, ahogyan a természeti erőforrások ezt lehetővé tennék.

Nagy volt a fejlődés a sport szolgáltatások terén, különösen a privát szférában. Több sípálya is épült (Csomafalván az elmúlt években  két pálya is épült amely több mint 1 km hoszú), felújították a szabadtéri jégpályákat, kissebb medencék épültek, de ezek a beruházások nem  egy előregondolt fejlesztési terv keretén belül tortentek.Például, ahol van medence nincsen szauna, vagy a sipályák közelében  nincs lehetőség szánkózni. Összefoglalva nincs kínálat változatos szolgáltatásokban, több lehetőség az idő valtozatos eltöltésére az érintett településeken.

A közszállítás teren megfigyelhető, hogy bár az autóbusz járatok viszonylag gyakoriak, ezek nincsenek megfelelően szinkronizálva a másik fontos szállítási eszközel, éspedig a vonattal.

A kommunikáció terén új lendületet hozott a kábeltelevízió és internet hálózat fejlesztése a térségben. Az önkormányzatok által támogatott számítógépklubbok lehetőséget nyujtanak a számítógép és internet használatára azok számára, akik nem engedhetik meg otthon.

A bankok  nyitott ügyfélszolgálati politika révén kissebb munkapontokat hoztak létre a nagyobb gazdasági potenciállal rendelkező településeken. Ezek a munkapontok gyakran csak részmunkaidős programmal müködnek (csak bizonyos napokon van nyitva), de a telepített ATM-ek, éjjel-nappal müködokepesek.

A közegészségügyi szolgáltatásokat figyelembe véve, komoly szempont az a tény, hogy a térségben nincs ügyeletes gyógyszertár, így a helyiek nem rendelkeznek állandó és folyamatos hozzáféréssel gyógyszeripari termékekhez,értelemszerűen szakértői tanácsadás kíséretében.

Ami a közúti forgalmat illeti, a G10 területe három alterületre osztható: Borszék, az északi és a déli rész, így az ügyeletes gyógyszertárak fejlesztése ennek megfelelően kell megvalósuljon, éspedig minden alterületet kiszólgáljon egy ügyeletes gyógyszertár.

A terület alap infrastruktúrája (út, víz, szennyvíz) fejlődésben van különböző európai vagy nemzeti projektek finanszírozása által.

A meglévő szabadidő létesítmények jelentősen hozzájárulnak az emberek életminőségéhez, Servicii a G10 térségben ez ténylegesen  a sportban (foci és jégkorong) nyilvánul meg. Így, az infrastrukturális fejlesztéshez kifejezett szükség van a lakosság részvételére.

A sürgősségi szolgáltatások terén, megállapítható,hogy a területen müködnek helyi önkéntes tűzoltó alakulatok amelyek megfelelően működnek, de nem rendelkeznek az összes szükséges speciális berendezésekkel, mig a meglévő eszközök elavultak, régiek ugy fizikailag, mind erkölcsileg, így biztosítani kell a létesítményeket és berendezéseket ahhoz hogy optimálisan működjenek.

A közszállitás a két alterületen (észak és dél) megoldottnak tekinthető, de Borszék alterületén még léteznek problémák ebben a tekintetben. Ami a kiszolgáltatott csoportok (szegények, mozgáskorlátozott emberek vagy idősek) szállitását illeti, a megfelő szállítási megoldások teljességben hiányoznak. Továbbá, a helyzetelemzés során megállapítható hogy az alapvető szolgáltatások többcélú központjai  (kereskedelem, kommunikáció és közegészségügy) nem léteznek.

A helyi ipar

A városban és a falvakban nem mükődnek nagy cégek,  a legnagyobb cégek Borszéken az ásványvíz palackozás, Ditróban a cipőgyár valamint Gyergyóremetén a tejfeldolgozó üzem. Palackoznak ásványvízet Újfalúban is, de kis kapacitással müködik, amely nem hasonlítható ossze a Romaqua Borszék-kel, amely egy erős márka hazai és nemzetközi szinten. Egy nagyobb vállalatcsoport működik Gyergyócsomafalván, melyek fő tevékenysége a famegmunkálás (itt a famegmunkálásnak hagyománya van, már a múlt században a fa szállítását  a Maroson tutajokkal végezték).Mezőgazdasági tevékenyéget folytató cégek nagyon kevés szemelyt foglalkoztatnak, de sokan foglalkoznak mezőgazdasággal szabadidőben.

Bár a turizmussal kapcsolatos infrastruktúra és Panzio a turisztikai szolgáltatások fejlödésben vannak, az alkalmazott személyzet ebben az ágazatban nem nagy. A térségben jó néhány elszállásolási lehetőség van, de hiányoznak az egyéb turisztikai, szabadidős szolgáltatások tevékenységek vagy programok, amelyek különbféle módokat kínálnak a szabadidő eltőltésére (mint például a magasabb sípálya modern infrastruktúrával, lovaglás, vagy a helyi tudás, hagyomány és mesterségek elsajátítása stb.). A következő gazdasági trendek várhatóak: a mezőgazdasági tevékenységek egyre nagyobb gazdaságokban fognak zajlani (kisgazdaságok 5-6 állatokal nem nyerességesek). Jól jönne, hogy a mezőgazdasági termékek feldolgozása fejlettebb legyen és ugyanakkor feldolgozásra kerüljenek olyan termékek, amelyek eddig nem kerultek ,peldaul erdei gyümölcsök és gyógynövények. Bár több kőbánya létezik a térségben, a foglalkoztatottak száma ezen cégeknél jelentéktelen.

Kereskedelem és szolgáltatás

A cégeket elemezve a G10 régióban, melyek fő tevékenysége a kereskedelem és a szolgáltatások, elmondhatjuk, hogy a legtöbb cég a helyi igények kielégítését szolgálja. A szolgáltatások két jelentősebb területetre oszthatók: panziók és vállalatok, melyek szállítással foglalkoznak, azonban nem foglalkoztatnak több mint 100 embert, amely nem jelentős arány a jelentett aktív népességhez sem a szolgáltató szektorhoz képest.

A panziók és szállodák esetében már most megjegyezhető, hogy többé-kevésbé megvalósult az alapvető infrastruktúra (hotelek, panziók, néhány kisebb sípálya, stb.) de a foglalkoztatott személyek száma az ilyen struktúrákban nagyon kicsi. Talán ezért, a turisztikai szolgáltatások nem elég fejlettek, szükség lenne a szolgáltatások fejlesztésére, hogy a turisták ne csak a természet szépségéért jöjjenek be a régióban, hanem a külömbféle programok és szolgáltatások gazdag kínálatáért. A turisztikai ágazatból hiányoznak azok a vállalkozások, melyek azon túl, hogy szállást és étkezést biztosítanak, egyéb szolgáltatásokat is kínáljanak a turisták számára. Fontos pozitívum, hogy a térségben értékes hagyománya van a kézműves foglalkozásnak, valamint az építészet és a hagyományos módszerekkel való építésnek. Ezen hagyományok megőrzése és fejlesztése jelentős potenciállal bir a térség fejlődésében, számos turisztikai befektetési lehetőséget biztosítva számukra.

A térségben jó néhány elszállásolási lehetőség van, de hiányoznak az egyéb turisztikai, szabadidős szolgáltatások tevékenységek vagy programok, amelyek különbféle módokat kínálnak a szabadidő eltőltésére (mint például a magasabb sípálya modern infrastruktúrával, lovaglás, vagy a helyi tudás, hagyomány és mesterségek elsajátítása stb.)

Jelenleg ezen a területen nem létezik egységes turisztikai marketing, viszont lehetőség van egy marketing stratégia kidolgozása, amely átfogja az egész G10 térséget. Több helyi kezdeményezés is létezik, például Borszékon, Újfalúban és Szárhegyen megalakult egy egy turisztikai egyesület, illetve Gyergyócsomafalva, Gyergyóremete, Gyergyóalfalu és Újfalú visszanemtéritendő támogatást nyert a 313-as Intézkedés által a Nemzeti Vidékfejlesztési Program keretén belül, helyi információs központok és turisztikai promóciós irodák megvalósítására a községekben, amelyet át kell alakitani térségi együttműködéssé.

A népi építészet nagyon változatos ezen a területen, amely különbözik nemcsak az Faragas egyes községek, de még az egyazon község külömböző falvaiban is. Minden falunak van egy kivételes egyedi építészeti jellegzetessége, amely értékesíthető a turizmus keretén belül is.

Az infrastruktúra fejlesztése a továbbiakban is prioritás kell hogy legyen, ha vonzó célpont akar lenni a turisták számára.

A közlekedési ágazat elég magas, mert a legtöbb ember, aki ezen a területen él nem azon vállalatoknál dolgoznak, melyek a községekben működnek, hanem legközelebb lévő városban Gyergyószentmiklóson. A középiskolák, kórházak és sok egyéb szolgáltatás szintén Gyergyószentmiklóson van. A turisztikai szektor fejlesztésének támogatása növelné a mukahelyek száamát a térségben, így többen találnának munkát lakóhelyük közelében.

Emellett a tanácsadás ágazat szintén nagyon gyengén fejlett a térségben, tényező, amely megnehezití a térség fejlődését, a vidéki lakosságnak korlátozott a hozzáférése ezekhez a szolgáltatásokhoz.

A helyi gazdaság

A mezőgazdaságban a domináns szektor az állattenyésztés, mivel a magas színvonalú legelők és mezők nagy területeket fednek le. Másrészt a meglehetősen gyenge talaj-és éghajlati viszonyok széles körben csak bizonyos növények termesztésére adnak lehetőséget, mint például a burgonya és a zab. A háztartásban használt zöldségek termesztése többnyire belterületeken, kertekben történik, amelyek nem kerülnek eladásra. Az fakitermelés és erdőgazdálkodás Közbirtokosságok által van irányitva. Ahol a talaj minősége jobb, termelői egyesületek alakultak, de a legtöbb szántóföldi parcella egyénileg van megművelve, a tulajdonjog szerkezete nagyon töredezett. Ezeken a parcellákon általában természtes trágyát használnak, a nagyobb parcellákon az egyesületek műtrágyát is használnak.

Jellemző trend a legelős területek növekedése a termőföld rovására, mivel a kis, töredezett parcellákon a termesztés magasabb költségekkel jár. Ezen folyamatot elősegítik a európai alapokból biztositott mezőgazdasági támogatások, melyek összege hasonló a rétekre és legelőkre adott támogatással.

A mezőgazdasági termékek feldolgozására kevés feldolgozó található a térségében. A tej feldolgozásra kerül Gyergyóremetén és Tekerőpatakon, jellegzetes termék a házicsoki és a Gyergyóremetén gyártott tejpor. A húsfeldolgozás tobbnyire a Gyergyószentmiklóson található vágóhíd és húsfeldolgozó komplexumban történik. Az élő állatok exportja (főleg szarvasmarha) egy állandó jellegű tevékenység. Megemlítendő, hogy látható javulás van a szarvasmarha genetikai anyagállomáyban, mivel  a mezőgazdasági termelőknél általánossá vált az ellenőrzött mesterséges megtermékenyítés.

economia-locala A G10 térségben az alapanyagtermelés és feldolgozás ágazatban megvan a sajátos helyi ismeret (helyi tudás) a tej és a nem-fa erdei termékek (erdei gyümölcsök, vadon termő gombák) feldolgozására.

Az aktualis helyzetelemzés azt mutatja, hogy a helyi tudás és hagyományok ismerete nem elég, ahoz hogy jó eredményeket érjen el a terseg az agrár-élelmiszeripari piacon,be kell vezetni az innováció és a technikai fejlődést az élelmiszeriparban. Az innováció bevezetése során figyelembe kell venni a helyi körülményeket, így a helyi tudásra és helyi alapanyagokra alapozva kell bevezetni a vertikális integrációt, amelyben részt vesznek a helyi őstermelők és az élelmiszeripari kis és közép vállalkozások. Elemezve a G10 térséget látható, hogy azok a területek, amelyek támogatást igényelnek, és valódi lehetőséget kinálnak a gazdasági fejlődésre: tej és nemfaalapú erdei termékek, azaz erdei gyümölcsök, vadon termő gombák (prioritást élvező ágazatok). Megemlítendő, hogy a feltételek állatok nevelésére hústermelés céljából nem jó, illetve a helyi aktív vállalkozások 30%-a fafeldolgozó ágazatban tevékenykedik, továbbá egyéb mezőgazdasági termékek előállítása nem gazdaságos. Jelenleg a G10 régióban a tej feldolgozói kapacitás nincs teljes mértékben kihasználva, fennáll a lehetőség a terjeszkedésre, továbbá a tej minősége nem mindig felel meg az uniós követelményeknek. Ugyanakkor az erdei gyümőlcsök, gombák kevésbé vannak értékesítve és szükségszerű az élelmiszerminőségi rendszerek bevezetése.

Miután létrejöttek a speciális helyi termékek előállításához szükséges feltételek, a következő lépés lenne ezen termékek megfelelő promoválása. A G10 térségben sok olyan terület van amelyeket nem használnak mezőgazdasági célokra, de mivel ezek a területek messze van az erdőktől nem történt meg a természetes beerdősödés. Ezen területek aránylag kis méretüek és víz közelében találhatóak. A fent említett erdőtelepítés által megvalósítható ezen területek értékesítése a biológiai sokféleség javítása érdekében.

G10