G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

SWOT Analízis

ERŐSSÉGEK

-erdőgazdálkodási alap

-erdei gyümölcs, gomba

-településhez közeli természetvédelmi területek

-gazdag állat- és növényvilág

-hegyvidéki táj

-gazdag építészeti örökség

-borvízforrások

-országosan elismert borvíztöltőde

-hagyományos állattartás

-népi hagyományok és szokások

-közúti és vasúti közlekedés

-megyei- országos- és európai utak jó minősége

-turisztikai látványosságok (Nagyhagymás, Gyilkos-tó, Békási szoros, Borszék)

-fafeldolgozó üzemek

-egyesületek sokfélesége

GYENGESÉGEK

-negatív népvándorlási mutatók

-a lakosság elöregedése

-gyenge egészségügyi ellátás

-alacsony születési arány

-terméketlen területek, a mezőgazdasági állattartók alul-finanszírozása, trágyatárolók hiánya

-munkahelyek hiánya

-kevés egészségügyi ellátást biztosító vállalkozás

-az épített örökségek rossz állapota

-elégtelen tejfeldolgozás a térség potenciáljához viszonyítva

-hagyományos termékek hiánya

-elavult turisztikai infrastruktúra

-vállalkozás épületeinek hiánya

-alacsony nem-mezőgazdasági tevékenység

-közhivatalok energetikai ellátásának alacsony hatékonysága

-társadalmi csoportokat szolgáló központok hiánya

-a szabványoknak nem megfelelő közvilágítás

-kihasználatlan régi épületek

-félreeső települések csatornázási rendszer hiánya

LEHETŐSÉGEK

-síközpontok modernizálása, kibővítése

-éghajlatváltozás kihasználása

-visszanemtérítendő uniós támogatások különböző más területeken

-új turisztikai formák: hagyományőrzés, vallási turizmus

-információ átadás a helyi farmerek és vállalkozások között

-költségvetési alap szociális szolgáltatásokra

-hagyományos, egészséges élelmiszerek keresletének növelése

VESZÉLYEK

-a képzett munkaerő elvándorlása/ tőke hiány

-gazdasági/pénzügyi válság

-a tej krízis folytatódik az európai piacon

-az EU-s alapok korlátozása

-változtatások a helyi költségvetésben

-a szabályzat változtatása

-árvízveszély

-a kommunizmusból megmaradt negatív tapasztalatok

-a foglalkoztatottak csökkenése, képzési minőség miatt

-etnikai feszültségek

-a politika nem megfelelő hozzáállása az autópályák építéséhez

-a legközelebbi repülőtér 120-150 km-re

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.