G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

LEADER program

Leader + European Union

Az Európai Bizottság LEADER programja

Liaison Entre Actions de Developpment de I’Economie Rurale

„A vidéki gazdaság fejlesztését célzó intézkedések összekapcsolása”

A vidékfejlesztés új lehetőségeit rejtő LEADER program az Európai Unió egyik legsikeresebb közösségi kezdeményezése. Különlegessége, hogy a helyi problémák megoldását az ott élőkből alakult helyi akciócsoportok (HACS) irányításával és aktív közreműködésével valósítja meg.

A LEADER elősegíti, hogy:

 • mint vidéki terület, új módokat találjunk versenyképességük  fenntartására, növelésére
 • a lehető legjobban használjunk ki aadottságainkat.
 • választ találjunk az előttünk álló kihívásokra.

Például :

 • a munkalehetőségek hiányára.
 • a szolgáltatásbiztosítás alacsony szintjére,
 • a népesség elöregedésére,

A  sikeresen megvalósított LEADER Program lehetséges eredményei:

 • A helyi szereplők (lakosság, vállalkozások stb.) közötti kapcsolatok és együttműködések erősödnek .
 • Gazdasági és egyéb együttműködések, hálózatok jönnek létre térségen belül és kívül .
 • Innovatív (újító), eredményes, a szükségleteknek megfelelő beruházások, fejlesztések valósulnak meg.
 • Új vállalkozások, szolgáltatások, tevékenységek jönnek létre, a munkalehetőségek bővülnek, az életminőség javul.
 • A térség erőforrásai (természeti, épített-, kulturális örökség stb.) fenntartható módon kerülnek hasznosításra, megőrzésre.
 • A Program eredményei közvetve vagy közvetlenül a térség minden vállalkozására, lakosára stb. pozitív hatással vannak .
 • A helyi társadalom szervezettsége javul.
 • Életképes vidéki közösségek alakulnak, fejlődnek ki.

A LEADER lényege

 • Egy térség vállalkozói, civil szervezetei és önkormányzatai összefognak, létrehoznak egy Helyi Közösséget .
 • A HELYI KÖZÖSSÉG a helyi adottságok és elképzelések alapján megalkotja a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát, melyben meghatározza azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósulása  a térség problémáin segít .
 • A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát a térség lehető legszélesebb körű nyilvánosságának bevonásával alakítjuk ki, az abban foglaltak társadalmilag elfogadottak .
 • A Stratégiát az Irányító Hatóság (Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium) megvizsgálja, és ha megfelelőnek találja, a megvalósításhoz egy keretösszeget bocsát a Helyi Közösség rendelkezésére.
 • A kiválasztott Közösségek ezután pályázatokat írnak ki a térségi önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások stb. számára a Stratégiában foglaltak megvalósítása érdekében. A nyertes pályázatok kiválasztását, részben a Helyi Közösség végzi.

Alapelvek:

 • Területalapúság, alulról építkezés
 • Partnerségi megközelítés: helyi akciócsoport
 • Innováció
 • Integrált megközelítés
 • Hálózatépítés azaz térségek közötti együttműködés
 • Helyi finanszírozás és irányítás
G10