G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Alte surse de finanțare

Perioada 2018

AFIR- Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (link)


  • SUBMĂSURA 4.1: „Investiţii în exploataţii agricole” - documentul simplificat AICI
  • SUBMĂSURA 4.2 : „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole” - documentul simplificat AICI
  • SUBMĂSURA 6.1:  „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”- documentul simplificat AICI
  • SUBMĂSURA 6.3: „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”- documentul simplificat AICI

Perioada 2017

AIPPIMM- Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri  (link)

Perioada 2016-2020

PROGRAME ADRESATE SOCIETĂȚILOR COMERCIALE (link)

  • pentru luna august 2017 (catalog)

PROGRAME ADRESATE AUTORITĂȚILOR PUBLICE (link)

  • pentru luna august 2017 (catalog)

PROGRAME ADRESATE ORGANIZATIILOR NEGUVERNAMENTALE (link)

  • pentru luna august 2017 (catalog)

AFIR- Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (link)

Submăsura 4.1Investiții în exploatații agricole

Submăsura 4.2Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole

Submăsura 4.3 -Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Submăsura 6.2Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Submăsura 6.3Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici

Submăsura 6.4Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Submăsura 6.5Schema pentru micii fermieri

Submăsura 7.2Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

Submăsura 7.6Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Submăsura 8.1Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Submăsura 16.4 și Submăsura 16.4a  - Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol

POR- Programul Operațional Regional 2014-2020 (link)

Axa prioritară 2Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

POC- Programul Operațional Competitivitate (link)

Axa Prioritară 1Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare în sprijinul competitivității economice și dezvoltarii afacerilor

Axa Prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicației (TIC) pentru o economie digitală competitivă

ANPCDEFP- Agentia Natională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educatiei si Formării Profesionale(link)

ERASMUS+ - Project Lab

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.