G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Știri

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10”   în cadrul Sesiunii nr.III/2020  cu data de 02.03.2020 lansează următoarele submăsuri:

 • Submăsura 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole;
 • Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole;
 • Submăsura 7.2B  Infrastructură pentru servicii publice și sociale.

Detalii: Anunț

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare sunt disponibile pe site, la secţiunea: APELURI DE SELECŢIE -> Apeluri de selecţie active

Știri

Știri

În cadrul apelurilor de selecţie 04/01.10.2019 – 06.12.2019 aferente submăsurii 4.1 – Sprijin pentru activităţilor agricole şi 03/03.06.2019 – 06.12.2019 aferente submăsurii 4.2 – Sprijin pentru investiţii în prelucrarea, comercializarea şi/sau dezvoltarea produselor agricole în sesiunea III/2019 nu au fost depuse cereri de finanţare.

Procesele verbale le puteţi vizualiza sub meniul: APELURI DE SELECŢIE/Rapoarte/Rapoarte de Selecție.

Știri

Începând cu data de 03.12.2019 Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 organizează o caravană de promovare.
Locul, data și ora prezentărilor pe localități le puteți consulta din tabelul de mai jos.

# Localitatea Data Ora Locaţia
1. Suseni 03.12.2019 11:00 Sala de Consiliu, Sediul Primăriei
2. Voşlăbeni 03.12.2019 13:00 Sala de Cununii
3. Ciumani 03.12.2019 15:00 Centrul Social “Napfény”
4. Ditrău 04.12.2019 11:00 Sala de Conferinţă, Casa de Cultură
5. Lăzarea 04.12.2019 13:00 Sala de Consiliu, Sediul Primăriei
6. Remetea 06.12.2019 11:00 Sala de Consiliu, Sediul Primăriei
7. Borsec 09.12.2019 11:00 Sala de Consiliu, Sediul Primăriei
8. Corbu 09.12.2019 13:00 Sala de Consiliu, Sediul Primăriei
9. Tulgheş 09.12.2019 15:00 Sala de Consiliu, Sediul Primăriei
10. Joseni 10.12.2019 11:00 Sala de Consiliu, Sediul Primăriei

Știri

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiunii nr.III/2019  până la data de 06.12.2019 pentru submăsurile:

Submăsura 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole;

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole.

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare aferente sesiunii III/2019 sunt disponibile pe site-ul www.g10.ro la secţiunea APELURI DE SELECŢIE -> Apeluri de selecţie active

Știri

Erata la raportul de selecţie nr. 318/19.19.2019 aferent submăsurii 7.2A “Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă şi încălzire pe bază de biomasă şi energie solară activă” le puteţi vizualiza sub meniul: APELURI DE SELECŢIE/Rapoarte/Rapoarte de Selecție.

Știri

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiuni nr.III/2019  până la data de 31.10.2019 pentru submăsura:

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole.

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare aferente sesiunii III/2019 sunt disponibile pe site-ul www.g10.ro la secţiunea APELURI DE SELECŢIE -> Apeluri de selecţie active

Știri

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță lansarea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiunii nr.III/2019 de la data de 01.010.2019 până la data de 31.10.2019 pentru submăsura:

Submăsura 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole.

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare aferente sesiunii III/2019 sunt disponibile pe site-ul www.g10.ro la secţiunea APELURI DE SELECŢIE -> Apeluri de selecţie active

Știri

În urma sedinţei din data de 19.09.2019 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor, au fost selectate proiectele depuse în cadrul Sesiunii III/2019 aferente submăsurilor 7.2A “Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă” şi 7.2B “Infrastructură pentru servicii publice și sociale “.

Rapoartele de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: APELURI DE SELECŢIE/Rapoarte/Rapoarte de Selecție.

Știri

În urma sedinţei din data de 04.09.2019 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor, au fost selectate proiectele depuse în cadrul Sesiunii III/2019 aferente submăsurilor 4.1 “Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor agricole” şi 4.3 “Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei/producerea lemnului de foc din păduri, pășuni, fânețe”.

Rapoartele de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: APELURI DE SELECŢIE/Rapoarte/Rapoarte de Selecție.

Știri

Asociatia „Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță prelungirea termenelor de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiunii nr. III/2019 după cum urmează:

  

Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole până la data de 04.10.2019

Scopul măsurii este dezvoltarea unităților existente și/sau crearea IMM-uri noi pentru prelucrarea și comercializarea produselor agricole. Măsura contribuie la prioritatea P6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și la Domeniul de intervenție 6A dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, cooperativa agricolă (înființată conform Legii nr. 566/2004 cu modificăriile și completăriile ulterioare).

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • elaborarea planului de afaceri, cercetare de piață;
 • construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru procesul tehnologic, inclusiv pentru depozitare, instalații necesare, branșamente la utilități;
 • achiziționare utilaj pentru colectarea, curățarea și spălarea produselor agricole;
 • achiziționarea vehiculului specializat (max. 2/ proiect) pentru comercializarea și transport de produse;
 • costurile generale conform fișa submăsurii 4.2.

Fond disponibil: 43.576,68 euro.

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit va fi de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 5.000 euro – 43.576 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 04.10.2019, ora 16:00.

aaa

Submăsura 4.3 Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei/producerea lemnului de foc din păduri, pășuni, fânețe până la data de 09.08.2019 

Scopul măsurii: crearea condițiilor de bază pentru utilizarea biomasei/producerea lemnului de foc din curățări, rărituri, igenizări de pe suprafeţe agricole și silvice pentru producerea energiei termice.

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, și la Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013. Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, și la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, composesorate, asociații composesorale.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • elaborarea studiului privind biomasa accesibilă într-o zonă de 400km² (activitate obligatorie numai în cazul achiziționării vehicului specializat pentru producerea energiei termice din biomasă, pentru a fi eligibile aceste cheltuieli vor fi încadrate în cuantumul cheltuielilor pentru consultanță);
 • construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru procesul tehnologic, inclusiv pentru depozitare, instalații necesare, branșamente la utilități;
 • achiziționarea vehiculului specializat (max. 1/proiect) pentru transport specializat, achiziționarea utilaje specifice de tocat lemne;
 • achiziționarea utilajelor de tăiat și despicat lemne de foc (activitate: fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor de plută, paie și din alte materiale vegetale împletite);
 • costurile generale conform submăsura 4.3.

Fond disponibil: 69.974 euro.

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit va fi de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 5.000 euro – 69.974 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 09.08.2019, ora 16:00.

aaa

Sub-măsura 7.2A Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară active până la data de 06.09.2019 

Scopul măsurii: contribuie la creșterea eficienței energetice în instituții publice prin modernizarea și retehnologizarea sistemelor de încălzire și de apă caldă.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, la Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și ale obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuind la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: comune din zona G10, orașul Borsec (UAT), inclusiv alte instituții publice cu structură teritorială în zonă.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • modernizarea și eficientizarea sistemelor de încălzire, respectiv de apă caldă în clădiri publice: achiziționare și montaj utilaje și echipamente (construcții și arhitectură numai dacă este strict necesar pentru realizarea proiectului, având o pondere de maxim 15% calculată din capitolul 4 din bugetul indicativ/devizul general), agent termic pe bază de biomasă și energie solară;
 • costurile generale conform fișa submăsuri 7.2A.

Fond disponibil: 6.747 euro. 

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 5.000 euro – 6.747 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 06.09.2019, ora 16:00.

aaa

Submăsura 7.2B Infrastructură pentru servicii publice și sociale până la data de 06.09.2019 

Măsura cuprinde cinci acțiuni:

 • acțiunea 1: clădiri necesare pentru servicii sociale, pentru că nu sunt prezente serviciile sociale respective în mai multe comune;
 • acțiunea 2: iluminat public eficient: pentru creșterea eficienței energetice, respectiv creșterea siguranței de circulație;
 • acțiunea 3: vidanjor și/sau toalete mobile ecologice pentru protejarea calitatea apelor;
 • acțiunea 4: introducerea de funcții noi în clădiri în zonele centrale ale satelor: clădiri abandonate, degradate sau cu funcți neadecvate sunt prezente în mai multe centre, situația trebuie ameliorată prin introducerea funcții noi;
 • acțiunea 5: sprijin pentru crearea tabere tip camping având în vederea că pentru elevi și studenți din zona nu există infrastructură necesară pentru organizarea taberelor;
 • acțiunea 6: construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;
 • acțiunea 7: construcția/reabilitarea/extinderea/amenajarea de alei, spațiilor publice de recreere și trotuare de interes pentru accesul populației rurale locale.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, la Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și ale obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuid la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: asociații și fundații cu sediu principal sau secundar în teritoriu, unități de cult, composesorate, asociații composesorale, societăți comerciale (SRL, SA), operatori de sisteme de apă uzată/canalizare cu licențe ANRSC valabilă, comune din zona G10, orașul Borsec (UAT). 

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • acțiunea 1: clădiri necesare pentru servicii sociale: construirea, modernizarea, dotarea clădirilor pentru servicii sociale;
 • acțiunea 2: iluminat public eficient: achiziționarea, instalarea corpurilor de iluminat public LED respectând SR. 13433:1999;
 • acțiunea 3: vidanjor și/sau toalete mobile ecologice: achiziționare utilaje și/sau toalete mobile ecologice;
 • acțiunea 4: introducerea de funcții noi în clădiri în zonele centrale ale satelor: reabilitarea, modernizarea clădirilor, inclusiv dotare pentru introducerea de noi funcții;
 • acțiunea 5: sprijin pentru crearea tabere tip camping: toate tipuri de activitate pentru îndeplinirea criteriilor stipulate pentru campinguri cu 1 sau 2 stele;
 • acțiunea 6: construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;
 • acțiunea 7: construcția/reabilitarea/extinderea/amenajarea de alei, spațiilor publice de recreere, odihnă (parcuri mici, spații de joacă pentru copii), trotuare de interes pentru accesul populației rurale locale;
 • costurile generale conform fișa submăsurii 7.2B.

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil:

 • pentru operațiunile generatoare de venit – până la 90%;
 • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
 • pentru operațiunile negeneratoare de venit – până la 100%.

Fond disponibil: 22.063,21 euro.

Valoarea sprijinului: 10.000 euro – 190.000 euro/proiect.

Data limită de depunere a proiectelor: 06.09.2019, ora 16:00.

aaa

Valoarea maximă a proiectelor: 200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal: 537250, de luni până vineri în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Solicitanții pot obține mai multe informații:

 • la adresa Com. Remetea, Sat Remetea, P-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal: 537250;
 • website: www.g10.ro, e-mail: office@g10.ro;
 • tel/ fax: 0266 352 360.

Știri

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiunii nr.III/2019 până la data de 02.08.2019 pentru submăsurile:

Submăsura 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole;

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole;

Submăsura 4.3 – Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei/producerea lemnului de foc din păduri, pășuni, fânețe;

Submăsura 7.2A – Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă;

Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și sociale. 

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare aferente sesiunii III/2019 sunt disponibile pe site-ul www.g10.ro la secţiunea APELURI DE SELECŢIE -> Apeluri de selecţie active

Știri

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță lansarea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiunii nr.III/2019 de la data de 03.06.2019 până la data de 05.07.2019 pentru submăsurile:

 

Submăsura 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea activităților agricole;

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole;

Submăsura 4.3 – Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei/producerea lemnului de foc din păduri, pășuni, fânețe;

Submăsura 7.2A – Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă;

Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și sociale. 

 

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare aferente sesiunii III/2019 sunt disponibile pe site-ul www.g10.ro la secţiunea APELURI DE SELECŢIE -> Apeluri de selecţie active

Știri

Május 16-án Gyergyóremetén került sor a székelyföldi LEADER egyesületek, Helyi Akciócsoportok (HACS) munkatársainak harmadik szakmai találkozójára.

Az első alkalommal (2017.06.07) Kápolnásfaluban megszervezett rendezvényen 9 HACS 30 képviselője volt jelen. A második alkalommal (2018.04.12) Zalán faluban 12 HACS 34 szakemberrel képviseltette magát.

Harmadik alkalommal a három megyéből 11 HACS összesen 31 szakembere volt jelen: – Alutus Régió és Angustia (Kovászna megyéből); GAL 3, Kis-Küküllő Balavásár-Sóvárad, Marosmenti Partnerség, Mezőség Kapuja és Nyárádmente (Maros megyéből); valamint Csík, Homoród-Küküllő, Sóvidék-Hegyalja és a házigazda G10 Egyesület (Hargita megyéből).

A találkozó elsődleges célja a szomszédos megyékben munkálkodó LEADER szakemberekkel való kapcsolatteremtés és együtt gondolkodás a megfogalmazódott két fő témában, amelyek az együttműködési lehetőségek és a képzési lehetőségek voltak, emellett megvitatásra kerültek a munka során felmerülő aktuális szakmai kérdések és nehézségek a tapasztalatcsere érdekében.

A következő építő jellegű találkozó megszervezését a Kis-Küküllő Balavásár-Sóvárad Egyesület vállalta.

Știri

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiuni nr.III/2019  până la data de 07.06.2019 pentru submăsura:

Submăsura 7.5 – Sistem de rezervare online și brand turistic zonal.

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare aferente sesiunii III/2019 sunt disponibile pe site-ul www.g10.ro la secţiunea APELURI DE SELECŢIE -> Apeluri de selecţie active

Știri

Asociația “Grupul de Acțiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiunii nr.III/2019 până la data de 07.06.2019, pentru următoarea submăsură:

Submăsura 7.5: Sistem de rezervare online și brand turistic zonal

Scopul măsurii este dezvoltarea unui brand turistic la nivel zonal, respectiv de un sistem de rezervare online funcționabil. Brandul va cuprinde și măsuri opționale de mediu pentru unitățiile de cazare. Măsura contribuie la prioritatea P6 prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013 și la Domeniul de intervenție 6B dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și obiectivelor transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 realizarea obiectivelor transversale legate de inovare și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: UAT-uri cu centru local sau național de informare turistică, asociații și fundații cu membri exclusiv din teritoriu, cu obiectiv de dezvoltare a turismului.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • costuri legate de brandul zonal unic, redactarea identității vizuale, regulamentul brandului (maxim 11.000 euro);
 • crearea site web unic în conformitate cu manualul de identitate vizuală, respectiv achiziționarea licențe, bază de date, software, stocarea site-ului, interfața pentru unități de cazare, achiziționarea 1 buc calculator și 1 buc server dacă este strict necesar pentru proiect.

Fond disponibil: 27.676 euro

Finanțare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit: va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 27.676 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor: 200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 07.06.2019, ora 16:00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ta. Cseres Tibor, nr. 22, Județul Harghita, Cod postal 537250, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 —16:00.

Solicitanții pot obține mai multe informații:

 • la adresa:  Com. Remetea, Sat Remetea, P-ța. Cseres Tibor, nr. 22, Județul Harghita, Cod postal 537250;
 • website: www.g10.ro, e-mail: office@g10.ro;
 • tel./fax: 0266 352 360.

Știri

Știri

Din păcate acest articol este disponibil doar în Magyar.

Știri

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță lansarea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiunii nr.III/2019 de la data de 01.04.2019 până la data de 06.05.2019 pentru submăsura:

Submăsura 7.5 – Sistem de rezervare online și brand turistic zonal.

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare aferente sesiunii III/2019 sunt disponibile pe site-ul www.g10.ro la secţiunea APELURI DE SELECŢIE -> Apeluri de selecţie active

Știri

În urma sedinţei din data de 07.01.2019 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor, au fost selectate proiectele depuse în cadrul Sesiunii III/2018 aferente submăsurilor 7.2A “Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă” şi 7.2B “Infrastructură pentru servicii publice și sociale”.

Rapoartele de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: APELURI DE SELECŢIE/Rapoarte/Rapoarte de Selecție.

Știri

Știri

Rapoartele de evaluare a Cererilor de Finanţare aferente Sesiunii III/2018 – perioada 24.10.2018 – 30.11.2018- se poate vizualiza sub meniul APELURI DE SELECŢIE -> Rapoarte -> Rapoarte de evaluare.

Știri

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10

anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiuni nr.III/2018  până la data de 30.11.2018, pentru următoarele submăsuri:

            Sub-măsura 7.2A: Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă

Scopul măsurii: contribuie la creșterea eficienței energetice în instituții publice prin modernizarea și retehnologizarea sistemelor de încălzire și de apă caldă.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, la Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și ale obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuind la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de acțiuni eligibile:

- modernizarea și eficientizarea sistemelor de încălzire, respectiv de apă caldă în clădiri publice: achiziționare și montaj utilaje și echipamente (construcții și arhitectură numai dacă este strict necesar pentru realizarea proiectului, având o pondere de maxim 15% calculată din capitolul 4 din bugetul indicativ/devizul general), agent termic pe bază de biomasă (obligatoriu), subsistem de energie solară (opțional);

- costurile generale conform fișa submăsurii 7.2A.

Tipuri de beneficiari: comune din zona G10, orașul Borsec (UAT), inclusiv alte insituții publice cu structura teritorială în zonă.

Fond disponibil: 300.000 euro

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 10.000 euro – 150.000 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor:  200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

            Sub-măsura 7.5: Sistem de rezervare online și brand turistic zonal

Scopul măsurii este dezvoltarea unui brand turistic la nivel zonal, respectiv de un  sistem de rezervare online funcionabil. Brandul va cuprinde și măsuri opționale de mediu pentru unitățiile de cazare.

Măsura contribuie la prioritatea P6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013 și la Domeniul de intervenție 6B dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,  corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 . și obiectivelor  transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: UAT-uri cu centru local sau național de informare turistică, asociații și fundații cu membrii exclusiv din teritoriu, cu obiectiv de dezvoltare a turismului.

Tipuri de acțiuni eligibile:

- costuri legate de brandul zonal unic, redactarea identității vizuale, regulamentul brandului (maxim 11.000 euro);

- crearea site web unic in conformitate cu manualul de identitate vizuală, respectiv achiziționarea licențe, baza de date, software, stocarea site-ului, interfața pentru unități de cazare, achiziționarea 1 buc. calculator și 1 buc.  server (dacă este strict necesar pentru proiect).

Fond disponibil: 27.676 euro

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 27.676 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor: 200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

            Submăsura 7.2B: Infrastructură pentru servicii publice și sociale

Submăsura cuprinde următoarele acțiuni:

-  acțiunea 1: clădiri necesare pentru servicii sociale;

-  acțiunea 2: iluminat public eficient;

-  acțiunea 3: vidanjor și/sau toalete mobile ecologice;

-  acțiunea 4: introducerea de funcții noi în clădiri în zonele centrale ale satelor;

-  acțiunea 5: sprijin pentru crearea tabere tip camping;

-  acțiunea 6: construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;

-  acțiunea 7:  construcția/reabilitarea/extinderea/amenajarea de alei, spațiilor publice de recreere și trotuare de interes pentru accesul populației rurale locale;

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și ale obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuind la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

 Tipuri de acțiuni eligibile:

- acțiunea 1: clădiri necesare pentru servicii sociale: construirea, modernizarea, dotarea clădirilor pentru servicii sociale;

- acțiunea 2: iluminat public eficient: achiziționarea, instalarea corpurilor de iluminat public LED respectând SR 13433:1999;

- acțiunea 3: vidanjor și/sau toalete mobile ecologice: achiziționare utilaje și/sau toalete mobile ecologice;

- acțiunea 4: introducerea de funcții noi în clădiri în zonele centrale ale satelor: reabilitarea, modernizarea clădirilor, inclusiv dotare pentru introducerea de noi funcții;

- acțiunea 5: sprijin pentru crearea tabere tip camping: toate tipurile de activitate pentru îndeplinirea criteriilor stipulate pentru campinguri cu 1 sau 2 stele;

- acțiunea 6: construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;

- acțiunea 7: construcția/reabilitarea/extinderea/amenajarea de alei, spațiilor publice de recreere, odihnă (parcuri mici, spații de joacă pentru copii), trotuare de interes pentru accesul populației rurale locale;

- costurile generale conform fișa submăsurii 7.2B.

Tipuri de beneficiari: asociații și fundații cu sediu principal sau secundar în teritoriu, unități de cult , composesorate, asociați composesorale, asociația GAL G10, societăți comerciale (SRL, SA)  operatori de sisteme de apă uzată/canalizare cu licență ANRSC valabilă, comunele din zona G10, orașul Borsec (UAT).

Finanţare:

Intensitatea ajutorului public nerambursabil:

- pentru operațiunile generatoare de venit până la 90%;

- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;

- pentru operațiunile negeneratoare de venit până la 100%.

Fond disponibil: 140.063,21 euro.

Valoarea sprijinului: 10.000 euro – 190.000 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor: 200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2018, ora 16:00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

- Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ţa Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Solicitanții pot obține mai multe informații:

- la adresa Com. Remetea, Sat Remetea, P-ţa Cseres Tibor, nr.22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250

- website: www.g10.ro, e-mail: office@g10.ro

-tel./fax: 0266 352 360

Știri

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiuni nr.III/2018  până la data de 30.11.2018 pentru submăsurile:

Submăsura 7.2A – Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă;

Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice şi sociale;

Submăsura 7.5 – Sistem de rezervare online și brand turistic zonal.

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare aferente sesiunii III/2018 sunt disponibile pe site-ul www.g10.ro la secţiunea APELURI DE SELECŢIE -> Apeluri de selecţie active

Știri

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță lansarea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiunii nr.III/2018 până la data de 26.11.2018 pentru submăsurile:

Submăsura 7.2A – Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă;

Submăsura 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice şi sociale;

Submăsura 7.5 – Sistem de rezervare online și brand turistic zonal.

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare aferente sesiunii III/2018 sunt disponibile pe site-ul www.g10.ro la secţiunea APELURI DE SELECŢIE -> Apeluri de selecţie active

Știri

Raportul de evaluare pentru submăsura 7.2B aferent Sesiunii nr. III/2018 – perioada 10.05.2018 – 31.08.2018 – se poate vizualiza sub meniul APELURI DE SELECŢIE -> Rapoarte -> Rapoarte de evaluare.

Știri

În urma sedinţei din data de 19.07.2018 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor, au fost selectate proiectele depuse în cadrul Sesiunii III/2018 aferente submăsurilor 4.2 “Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe” şi 6.4 “Servicii de calitate pentru populaţie”.

Rapoartele de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție.

Știri

Rapoartele de evaluare a Cererilor de Finanţare aferente Sesiunii III/2018 – perioada 23.05.2018 – 22.06.2018- se poate vizualiza sub meniul 2014-2020 -> Rapoarte -> Rapoarte de evaluare.

Știri

În urma sedinţei din data de 20.06.2018 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor, au fost selectate proiectele depuse în cadrul Sesiunii III/2018 aferente submăsurilor 4.3 “Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe” şi 6.4 “Servicii de calitate pentru populaţie”.

Rapoartele de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție.

Știri

Asociatia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10”

anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiunii nr.III/2018 până la data de 23.07.2018, pentru următoarele submăsuri:

Sub-măsura 7.2A: Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă

Scopul măsurii: contribuie la creșterea eficienței energetice în instituții publice prin modernizarea și retehnologizarea sistemelor de încălzire și de apă caldă.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, la Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și ale obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuid la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de acțiuni eligibile:

- modernizarea și eficientizarea sistemelor de încălzire, respectiv de apă caldă în clădiri publice: achiziționare și montaj utilaje și echipamente (construcții și arhitectură numai dacă este strict necesar pentru realizarea proiectului, având o pondere de maxim 15% calculată din capitolul 4 din bugetul indicativ/devizul general), agent termic pe bază de biomasă (obligatoriu), subsistem de energie solară (opțional).
- costurile generale conform fișa submăsurii 7.2A

Tipuri de beneficiari: comune din zona G10, orașul Borsec (UAT), inclusiv alte insituții publice cu structura teritorială în zona.

Fond disponibil: 300.000 euro. 

Finanţare: intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 10.000 euro – 150.000 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor: 200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

            Sub-măsura 7.5:  Sistem de rezervare online și brand turistic zonal

Scopul măsurii este dezvoltarea unui brand turistic la nivel zonal, respectiv de un  sistem de rezervare online funcionabil.Brandul va cuprinde și măsuri  opționale de mediu pentru unitățiile de cazare.

Măsura contribuie la prioritatea P6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013 și la Domeniul de intervenție 6B dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și obiectivelor transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: UAT-uri cu centru local sau național de informare turistică, asociații și fundații cu membrii exclusiv din teritoriu, cu obiectiv de dezvoltare a turismului.

Tipuri de acțiuni eligibile:

- costuri legate de brandul zonal unic, redactarea identității vizuale, regulamentul brandului (maxim 11.000 euro).

- crearea site web unic in conformitate cu manualul de identitate vizuală, respectiv achiziționarea licențe, baza de date, software, stocarea site-ului, interfața pentru unități de cazare, achiziționarea 1 buc calculator și 1 buc. server (dacă este strict necesar pentru proiect).

Fond disponibil: 27.676 euro. 

Finanţare: intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 27.676 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor: 200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 23.07.2018, ora 16:00.

Depunerea proiectelor este continua, până la sfărșitul sesiunii, cu selecție lunară, sau până la atingerea sumei de 200% din fondurile alocate pentru  această măsură.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

- Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 –16:00.

Solicitanții pot obține mai multe informații:

- la adresa Com. Remetea, Sat Remetea, P-ţa.Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod postal 537250
- Website: www.g10.ro, E-mail: office@g10.ro

- Tel/fax: 0266 352 360

Știri

    Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat Ghidurile Solicitantului în varianta consultativă pentru următoarele submăsuri de finanțare din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020:

 

SUBMĂSURA 4.1: „Investiţii în exploataţii agricole” - documentul simplificat AICI

SUBMĂSURA 4.2 : „Sprijin pentru investiţii în procesarea/marketingul produselor agricole” - documentul simplificat AICI

SUBMĂSURA 6.1:  „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”- documentul simplificat AICI

SUBMĂSURA 6.3: „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”- documentul simplificat AICI

 

Mai multe detalii pe site-ul: www.afir.info

Știri

În urma sedinţei din data de 15.05.2018 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor, au fost selectate proiectele depuse în cadrul Sesiunii III/2018 aferent submăsurii 6.4 “Servicii de calitate pentru populaţie”.

Raportul de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

ANUNŢ

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare aferente sesiunii III/2018 pentru submăsura 7.2B “Infrastructură pentru servicii publice şi sociale” sunt disponibile pe site-ul www.g10.ro la secţiunea MĂSURI.

Știri

Pe data de 02.05.2018 Compartimentul Administrativ a Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 organizează o nouă Caravană de informare aferent submăsurii 7.2B „Infrastructură pentru servicii publice şi sociale care va fi lansată în cadrul sesiunii nr. III/2018.
Locul, data și ora prezentărilor pe localități le puteți consulta din tabelul de mai jos:

Știri

Anunț!

În conformitate cu Nota de aprobare înregistrat sub nr. 104 din 05.04.2018 a modificărilor solicitate de către DGDR AM PNDR, versiunea 03 a Strategiei de Dezvoltare Locală a Regiunii Giurgeu G10 este disponibilă sub meniul: 2014-2020/ SDL.

Știri

Știri

Asociatia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 

în cadrul Sesiuni nr.III/2018 cu data de 19.03.2018,  lansează  următoarele apeluri de selecție:

               Submăsura 4.2: Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole

Scopul măsurii este dezvoltarea unităților existente și/sau crearea IMM-uri noi pentru prelucrarea și comercializarea produselor agricole.Măsura contribuie la prioritatea P6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013 și la Domeniul de intervenție 6A dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,  corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și la la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari:  sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (intreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, cooperativa agricolă (înfințată conform Legii nr. 566/2004 cu modificăriile și completăriile ulterioare)
Tipuri de acțiuni eligibile:

- elaborarea planului de afaceri, cercetare de piață;

- construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru procesul tehnologic, inclusiv pentru depozitare, și birouri administrativ, instalații necesare branșamente la utilități;

- achiziționarea vehiculului specializat (max. 2 per proiect) pentru comercializarea și transport de produse;

- costurile generale conform fișa submăsurii 4.2;

Fond disponibil: 200.000 euro

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit: va fi de până la  90%; din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 50.000 euro – 200.000 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor:  200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

            Submăsura 4.3: Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe

Scopul măsurii: crearea condiților de baza pentru utilizarea biomasei din curățări, rărituri, igenizări de pe suprafeșe agricole și silvice pentru producerea energiei termice.

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, și la Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, și la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de acțiuni eligibile:

- elaborarea studiului privind biomasa accesibilă intr-o zona de 400 km2 (activitate obligatorie înainte de realizarea proiectului și se vor încadra în cuantumul cheltuielilor pentru consultanță pentru a fi eligibile);
- construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru procesul tehnologic, inclusiv pentru depozitare, și birouri administrativ, instalații necesare, branșamente la utilități;

- achiziționarea vehiculului specializat (max. 1 per proiect) pentru transport specializat (de ex. tractor și remorca), achiziționarea utilaje specifice de tocat lemne;

- costurile generale conform submăsura 4.3;

Tipuri de beneficiari: - sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (intreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, composesorate, asociați composesorale.

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit va fi de până la  90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 50.000 euro – 110.000 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor:  200.000 euro/proiect. și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Fond disponibil: 289.934 euro

            Sub-măsura 6.4: Servicii de calitate pentru populație

Scopul măsurii este dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activitățiilor non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale.

Măsura contribuie la prioritatea P2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuie la Domeniul de intervenție 6A dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, și la  obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 - cercetare de piața (activitate obligatorie);

- construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru activitatea propusă, instalații necesare, branșamente la utilități;

- achiziționarea autovehiculului specializat (max. 1 per proiect) – numai pentru medici de familie;

- achiziționarea utilajelor, echipamentelor și dotarea necesare pentru activitatea propusă;

- costurile generale conform fișa submăsurii 6.4;

Tipuri de beneficiari: : sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (intreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, cabinete de medici de familie, de specialitate, birouri individuale sau colective de arhitectură, etc.
Fond disponibil: 435.695 euro.

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit va fi de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 10.000 – 100.000 euro/proiect.

Valoarea maximă eligibilă a proiectelor:  200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

               Sub-măsura 7.2A: Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară active

Scopul măsurii: contribuie la creșterea eficienței energetice în instituții publice prin modernizarea și retehnologizarea sistemelor de încălzire și de apă caldă.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, la Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și ale obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuid la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de acțiuni eligibile:

- modernizarea și eficientizarea sistemelor de încălzire, respectiv de apă caldă în clădiri publice: achiziționare și montaj utilaje și echipamente (construcții și arhitectură numai dacă este strict necesar pentru realizarea proiectului, având o pondere de maxim 15% calculată din capitolul 4 din bugetul indicativ/devizul general), agent termic pe bază de biomasă (obligatoriu), subsistem de energie solară (opțional);
-costurile generale conform fișa submăsuri 7.2A;

Tipuri de beneficiari: comune din zona G10, orașul Borsec (UAT), inclusiv alte insituți publice cu structura teritorială în zona.

Fond disponibil: 300.000 euro

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 10.000 euro – 150.000 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor:  200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

            Sub-măsura 7.5:  Sistem de rezervare online și brand turistic zonal

Scopul măsurii este dezvoltarea unui brand turistic la nivel zonal, respectiv de un  sistem de rezervare online funcionabil.Brandul va cuprinde și măsuri  opționale de mediu pentru unitățiile de cazare.

Măsura contribuie la prioritatea P6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013 și la Domeniul de intervenție 6B dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,  corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 . și obiectivelor  transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea

Tipuri de beneficiari:  : UAT-uri cu centru local sau național de informare turistică, asociații și fundații cu membri exclusiv din teritoriu, cu obiectiv de dezvoltare a turismului;

Tipuri de acțiuni eligibile:

- costuri legate de brandul zonal unic, redactarea identității vizuale, regulamentul brandului (maxim 11.000 euro);

- crearea site web unic în conformitate cu manualul de identitate vizuală, respectiv achiziționarea licențe, baza de date, software, stocarea site-ului, interfața pentru unități de cazare, achiziționarea 1 buc calculator și 1 buc  server dacă este strict necesar pentru proiect;

Fond disponibil: 27.676 euro

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit: va fi de până la  100%; din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 27.676 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor:  200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 22.06.2018, ora 16:00.

Depunerea proiectelor este continua, până la sfărșitul sesiunii, cu selecție lunară, sau până la atingerea sumei de 200% din fondurile alocate pentru  această măsură.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

- Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune  Locală  Pentru  Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 –16:00.

Solicitanții pot obține mai multe informații:

-la adresa Com. Remetea, Sat Remetea, P-ţa.Cseres Tibor nr. 22, Judeţul Harghita

-Website: www.g10.ro, E-mail: office@g10.ro

-Tel/fax: 0266 352 360

Știri

ANUNŢ

Documentele necesare întocmirii cererii de finanţare aferente sesiunii III/2018 sunt disponibile pe site-ul www.g10.ro la secţiunea MĂSURI.

Știri

Compartimentul Administrativ al Asociației GAL G10 organizează în localitățiile partenere Caravană de informare aferente submăsurilor care vor fi lansate în cadrul sesiunii nr. III/2018 –

   • sM 4.2: Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole,
   • sM 4.3: Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe,
   • sM 6.4: Servicii de calitate pentru populație.
   • sM 7.2A: Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară activă și
   • sM 7.5: Sistem de rezervare online și brand turistic zonal –,

conform tabelului de mai jos:

Știri

Anunț!

În conformitate cu Nota de aprobare înregistrat sub nr. 21 din 07.02.2018 a modificărilor solicitate de către DGDR AM PNDR, versiunea 02 a Strategiei de Dezvoltare Locală a Regiunii Giurgeu G10 este disponibilă sub meniul: 2014-2020/ SDL

Știri

În data de 27.12.2017 a avut loc la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 din comuna Remetea, Şedinţa Comitetului de Selecţie a proiectelor depuse în cadrul Sesiunii II/2017.

La secţiunea 2014 – 2020/Rapoarte/Rapoarte de selecţie s-a postat Raportul de selecţie Finală pentru submăsura 6.4 “Servicii de calitate pentru populaţie.

Știri

Asociatia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 ” anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiuni nr.II/2017   până la data de 08.12.2017 pentru:

Sub-măsura 6.4 Servicii de calitate pentru populație

Scopul măsurii este dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activitățiilor non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale.

Măsura contribuie la prioritatea P2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuie la Domeniul de intervenție 6A dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, și la  obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de acțiuni eligibile:

- cercetare de piața (activitate obligatorie);

- construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru activitatea propusă, instalații necesare, branșamente la utilități;

- achiziționarea autovehiculului specializat (max. 1 per proiect) – numai pentru medici de familie;

- achiziționarea utilajelor, echipamentelor și dotarea necesare pentru activitatea propusă.

Costurile generale sunt eligibile respectând limitele, calculate din capitolul 4 din bugetul indicativ/devizul general: 3,5% proiectare și asistanța tehnică din partea proiectantului, 1% diriginte de șantier, 1% consultanța, 0,5% studiu topo și geo, 2% pentru avize și acroduri.

Tipuri de beneficiari: sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (intreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, cabinete de medici de familie, de specialitate, birouri individuale sau colective de arhitectură, etc.
Fond disponibil: 276.755 euro.

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit va fi de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea sprijinului:  10.000 – 100.000 euro/proiect.
Valoarea maximă eligibilă a proiectelor:  200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.
Data limită de depunere a proiectelor: 08.12. 2017, ora 16:00.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
- Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune  Locală  pentru  Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea,Sat Remetea,P-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 –16:00.

Solicitanții pot obține mai multe informații:

-          la adresa Comuna Remetea,Sat Remetea, P-ţa.Cseres Tibor, nr.22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250

-          E-mail: office@g10.ro

-          Tel/ fax: 0266 352360

Știri

Asociatia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiuni nr.II/2017   până la data de 20.11.2017 pentru:

Sub-măsura 6.4 Servicii de calitate pentru populație

Scopul măsurii este dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activitățiilor non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale.

Măsura contribuie la prioritatea P2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuie la Domeniul de intervenție 6A dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, și la  obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de acțiuni eligibile:

- cercetare de piața (activitate obligatorie);

- construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru activitatea propusă, instalații necesare, branșamente la utilități;

- achiziționarea autovehiculului specializat (max. 1 per proiect) – numai pentru medici de familie;

- achiziționarea utilajelor, echipamentelor și dotarea necesare pentru activitatea propusă.

Costurile generale sunt eligibile respectând limitele, calculate din capitolul 4 din bugetul indicativ/devizul general: 3,5% proiectare și asistanța tehnică din partea proiectantului, 1% diriginte de șantier, 1% consultanța, 0,5% studiu topo și geo, 2% pentru avize și acroduri.

Tipuri de beneficiari: sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (intreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, cabinete de medici de familie, de specialitate, birouri individuale sau colective de arhitectură, etc.
Fond disponibil: 276.755 euro.

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit va fi de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile.
Valoarea sprijinului:  10.000 – 100.000 euro/proiect.
Valoarea maximă eligibilă a proiectelor:  200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.
Data limită de depunere a proiectelor: 20.11. 2017, ora 16:00.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
- Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune  Locală  pentru  Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea,Sat Remetea,P-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 –16:00.

Solicitanții pot obține mai multe informații:

-          la adresa Comuna Remetea,Sat Remetea, P-ţa.Cseres Tibor, nr.22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250

-          E-mail: office@g10.ro

-          Tel/ fax: 0266 352360

Știri

 

Asociatia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 

în cadrul Sesiunii nr.II/2017 cu data de 19.09.2017, lansează apelurile  de selecție pentru următoarele sub-măsuri:

            Sub-măsura 6.4 Servicii de calitate pentru populație

Scopul măsurii este dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activitățiilor non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale.

-  Măsura contribuie la prioritatea P2 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuie la Domeniul de intervenție 6A dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, și la  obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013: contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • cercetare de piața (activitate obligatorie)
 • construirea clădirii noi sau modificarea clădirii existente necesare pentru activitatea propusă, instalații necesare, branșamente la utilități
 • achiziționarea autovehiculului specializat (max. 1 per proiect) – numai pentru medici de familie
 • achiziționarea utilajelor, echipamentelor și dotarea necesare pentru activitatea propusă
 • costurile generale costurile generale sunt eligibile respectând limitele, calculate din capitolul 4 din bugetul indicativ/devizul general: 3,5% proiectare și asistanța tehnică din partea proiectantului, 1% diriginte de șantier, 1% consultanța, 0,5% studiu topo și geo, 2% pentru avize și acroduri

Tipuri de beneficiari: : sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (intreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, cabinete de medici de familie, de specialitate, birouri individuale sau colective de arhitectură, etc.

Fond disponibil: 276.755 euro

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit va fi de până la 90% din totalul cheltuielilor eligibile
Valoarea sprijinului:  10.000 – 100.000 euro/proiect
Valoarea maximă eligibilă a proiectelor:  200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Sub-măsura 7.5  Sistem de rezervare online și brand turistic zonal

Scopul măsurii este dezvoltarea unui brand turistic la nivel zonal, respectiv de un  sistem de rezervare online funcionabil.Brandul va cuprinde și măsuri  opționale de mediu pentru unitățiile de cazare.

-Măsura contribuie la prioritatea P6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013 și la Domeniul de intervenție 6B dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,  corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 . și obiectivelor  transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea

Tipuri de acțiuni eligibile:

 • costuri legate de brandul zonal unic, redactarea identității vizuale, regulamentul brandului (maxim 11.000 euro)
 • crearea site web unic in conformitate cu manualul de identitate vizuală, respectiv achiziționarea licențe, baza de date, software, stocarea site-ului, interfața pentru unități de cazare, achiziționarea 1 buc calculator sau server dacă este strict necesar pentru proiect

Tipuri de beneficiari: UAT-uri cu centru local sau național de informare turistică, asociații și fundații cu membri exclusiv din teritoriu, cu obiectiv de dezvoltare a turismului

Fond disponibil: 27.676 euro

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit: va fi de până la  100% din totalul cheltuielilor eligibile
Valoarea sprijinului: 21.000 euro/proiect
Valoarea maximă a proiectelor:  200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro

Data limită de depunere a proiectelor: 20.10. 2017, ora 16:00.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune  Locală  pentru  Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea,Sat Remetea,P-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 –16:00.
Solicitanții pot obține mai multe informații la adresa:

Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ţa.Cseres Tibor, nr.22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250
Website: www.g10.ro, e-mail: office@g10.ro
Tel/fax: 0266 352360

Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

 

              Asociatia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiuni nr.I/2017  până la data de 29.09.2017 ora 16:00, pentru sM 7.2B ,,Infrastructură pentru servicii publice și sociale”,  care vizează construirea, modernizarea, dotarea clădirilor pentru servicii sociale, iluminat public eficient (achiziționarea, instalarea corpurilor de iluminat public LED respectând SR 13433:1999), achiziționare utilaje și/sau toalete mobile ecologice, reabilitarea, modernizarea clădirilor, inclusiv dotare pentru introducerea de noi funcții și sprijin pentru crearea taberelor tip camping.

Solicitanții eligibili suntasociații și fundații cu sediu principal sau secundar în teritoriu, unități de cult, composesorate, asociații composesorale, comunele din zona G10, orașul Borsec (UAT), operatori cu de sisteme de apă uzată/canalizare cu licența valabilă ANRSC.

Suma disponibilă este de 896.159 euro.

Intensitatea ajutorului public nerambursabil -pentru operațiunile generatoare de venit până la 90%, -pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică până la 100%, -pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. Valoarea sprijinului 10.000-190.000 euro/proiect.

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele minime de conformitate și eligibilitate menționate în Apelul de selecție și în Ghidul solicitantului aferent submăsurii respective.

Documentele necesare  se pot descărca de pe pagina de www.g10.ro și www.afir.info. Documentele sunt disponibile atât pe suport tipărit, cât și în varianta electronică (CD/DVD) la sediul Asociației GAL G10. Depunerea Cererilor de finanțare aferente submăsurii de mai sus-menționată se va face la sediul Asociației GAL G10: Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ța. Cseres Tibor, Nr. 22. Jud. Harghita,în perioada 01.08 – 29.09.2017, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 -16:00.

Știri

 

       Începând cu data de 04.09.2017 Compartimentul Administrativ al Asociației GAL G10 organizează în localitățile partenere Caravană de informare aferente submăsurilor sM 6.4 și sM 7.5 care vor fi lansate în cadrul sesiunii II/2017, conform tabelului de mai jos:

Știri

 

ANUNȚ 

                        Variantele consultative  ale documentației de lansare a sesiunii nr. II/2017 (sM 6.4 -  Servici de calitate pentru populație și sM 7.5 – Sistem de rezervare online și brand  turistic zonal) sunt diponibile la www.g10.ro secțiunea MĂSURI (link).

Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

 


            Asociatia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 ” anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiuni nr.I/2017  până la data de 29.09.2017 ora 16:00, pentru sM 4.1 ,,Amenajări de gestionare a gunoiului de grajd”, cu scopul   construiri, amenajării de gestionare a gunoiul de grajd, și instalarea echipamentelor speciale necesare pentru captarea biogazului, urmărind eliminarea riscurilor legate de poluarea apelor și reducerea emisiei de metan.

Solicitanți eligibili sunt: composesoratele, asociații composesorale, forme de asociere a fermierilor, înregistrate conform legii,  comune și ADI.

Suma disponibilă este de 105.431 euro. Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 10.000 – 50.000 euro/proiect.

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele ninime de conformitate și eligibilitate menționate în Apelul de selecție și în Ghidul solicitantului aferent submăsurii respective. Documentele necesare  se pot descărca de pe pagina de www.g10.ro și www.afir.info. Documentele sunt disponibile atât pe suport tipărit, cât și în varianta electronică (CD/DVD) la sediul Asociației GAL G10. Depunerea Cererilor de finanțare aferente submăsurii de mai sus-menționată se va face la sediul Asociației GAL G10: Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ța. Cseres Tibor, Nr. 22. Jud. Harghita,în perioada 01.08 – 29.09.2017, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 -16:00.

Știri

COMUNICAT DE PRESĂ


            În perioada 01 august 2017 – 01 septembrie 2017, Asociatia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 ” va primi cereri de finanțare pentru proiecte care urmăresc finanțarea  amenajări de gestionare a gunoiului de grajd și sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole.

            Submăsura 4.1 Amenajări de gestionare a gunoiului de grajd cu scopul  construirii, amenajării pentru gunoiul de grajd, și după caz pentru sistemul de captare a biogazului, urmărind eliminarea riscurilor legate de poluarea apelor și reducerea emisiei de metan. Solicitanți eligibili sunt: composesoratele, asociații composesorale, forme de asociere a fermierilor înregistrate conform legii,  comune și ADI. Suma disponibilă este de 105.431 euro. Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea sprijinului 10.000-50.000 euro/proiect.

            Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole cu scopul dezvoltări unităților existente și/sau crearea IMM-uri noi pentru prelucrarea și comercializarea produselor agricole. Solicitanți eligibili sunt: sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (intreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu. Suma disponibilă este de 263.576 euro. Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit: va fi de până la  90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului 50.000-200.000 euro/proiect.

            Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele minime de conformitate și eligibilitate menționate în Apelul de selecție și în Ghidul solicitantului aferent submăsurii respective. Documentele necesare se pot descărca de pe pagina de www.g10.ro și www.afir.info. Documentele sunt disponibile atât pe suport tipărit, cât și în varianta electronică (CD/DVD) la sediul Asociației GAL G10. Depunerea Cererilor de finanțare aferente măsurilor de mai sus-menționată se va face la sediul Asociației GAL G10: Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ța. Cseres Tibor, Nr. 22. Jud. Harghita, în perioada 01.08 – 01.09.2017, în zilele lucrătoare, între orele 09:00- 16:00.

Știri

10.07.2017

 

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE

pentru submăsurile:

 

 

SM 4.3 – Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe

SM 7.2A – Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară activă

SM 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și sociale

Vă informăm că, în conformitate cu Hotărârea nr. 16 din 2017 a Adunării Generale a Asociației Grupul de Actiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10, termenul pentru depunerea proiectelor aferente submăsurilor 4.3, 7.2A, și 7.2B se prelungeşte până la data de 15 septembrie 2017.
Celelalte informaţii din apel rămân neschimbate.

Data lansării apelului de selecţie: 15.06.2017

Data limită de depunere a proiectelor: 15.09.2017 ora 16:00

Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

              În perioada 15 iunie 2017 – 17 iulie 2017 Asociatia “Grupul de Acţiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 ” va primi cereri de finanțare pentru proiecte care urmăresc finanțarea amenajării de gestionare a gunoiului de grajd, sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole, sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe, sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă și infrastructură pentru servicii publice și sociale.

             Submăsura 4.1 Amenajări de gestionare a gunoiului de grajd cu scopul construirii, amenajării pentru gunoiul de grajd, și după caz pentru sistemul de captare a biogazului, urmărind eliminarea riscurilor legate de poluarea apelor și reducerea emisiei de metan. Solicitanți eligibili sunt: composesoratele, asociații composesorale, forme de asociere a fermierilor, înregistrate conform legii,  comune și ADI. Suma disponibilă este de 105.431 euro. Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea sprijinului 10.000-50.000 euro/proiect.

            Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole cu scopul dezvoltării unităților existente și/sau crearea IMM-urilor noi pentru prelucrarea și comercializarea produselor agricole. Solicitanți eligibili sunt: sociețăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu. Suma disponibilă este de 263.576 euro. Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit va fi de până la  90% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea sprijinului 50.000-200.000 euro/proiect.

            Submăsura 4.3 Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe cu scopul creării condițiilor de bază pentru utilizarea biomasei din curățiri, rărituri, igienizări de pe suprafețe agricole și silvice pentru producerea energiei termice. Solicitanți eligibili sunt: societăți comerciale, ÎI, PFA, ÎF (întreprinderi mici și micro) cu punct de lucru în teritoriu, composesorate, asociații composesorale. Suma disponibilă este de 289.934 euro. Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile generatoare de venit va fi de până la  90% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea sprijinului 50.000-110.000 euro/proiect.

            Submăsura 7.2A Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă cu scopul creșterii eficienței energetice în instituții publice prin modernizarea și retehnologizarea sistemelor de încălzire și de apă caldă. Solicitanții eligibili sunt: comunele din zona G10, orașul Borsec (UAT), inclusiv alte instituții publice cu structură teritorială în zonă. Suma disponibilă este de 395.364 euro. Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea sprijinului 10.000-150.000 euro/proiect.

            Submăsura 7.2B Infrastructură pentru servicii publice și sociale care vizează construirea, modernizarea, dotarea clădirilor pentru servicii sociale, iluminat public eficient (achiziționarea, instalarea corpurilor de iluminat public LED respectând SR 13433:1999), achiziționare utilaje și/sau toalete mobile ecologice, reabilitarea, modernizarea clădirilor, inclusiv dotare pentru introducerea de noi funcții și sprijin pentru crearea taberelor tip camping. Solicitanții eligibili sunt: asociații și fundații cu sediu principal sau secundar în teritoriu, unități de cult, composesorate, asociații composesorale, comunele din zona G10, orașul Borsec (UAT), operatori cu de sisteme de apă uzată/canalizare cu licența valabilă ANRSC. Suma disponibilă este de 896.159 euro. Intensitatea ajutorului public nerambursabil -pentru operațiunile generatoare de venit până la 90%, -pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică până la 100%, -pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%. Valoarea sprijinului 10.000-190.000 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor: 200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele minime de conformitate și eligibilitate menționate în Apelul de selecție și în Ghidul solicitantului aferent submăsurii respective. Documentele necesare se pot descărca de pe pagina de www.g10.ro și www.afir.info. Documentele sunt disponibile atât pe suport tipărit, cât și în varianta electronică (CD/DVD) la sediul Asociației GAL G10.

Depunerea Cererilor de finanțare aferente măsurilor de mai sus-menționată se va face la sediul Asociației GAL G10: Comuna Remetea, Sat. Remetea, P-ța. Cseres Tibor, Nr. 22, Jud. Harghita, în perioada 15.06.2017 – 17.07.2017, în zilele lucrătoare, între orele 09:00- 16:00.

 

Știri

Pe data de 12.05.2017 s-a terminat turneul de informare, pentru promovarea oportunităţilor anunţate în cadrul GAL-ului G10.

Prezentările au început la data de 02.05.2017 în Remetea continuând la Borsec, Tulgheş, Corbu, Joseni, Lăzarea, Suseni, Ditrău, Ciumani şi s-a terminat la data de 12.05.2017  la Voşlăbeni.

La toate cele 10 prezentări au participat un număr de 114 persoane, reprezentând atât sfera civilă, sfera privată, cât şi sfera publică.

Persoanale în cursul prezentării au primit un pachet de pliant şi au avut ocazia să pună întrebări, să-şi împărtășească opiniile, ideile şi planurile lor, iar compartimentul al asociaţiei GAL G10 a încercat să răspundă la întrebări, să ofere informaţii cât mai adecvate, idei și soluții posibile în cadrul programului LEADER.

Cei care nu au avut posibilitatea să participe la prezentare şi/sau vor să se intereseze personal despre programul LEADER, sau să solicite consultare în legătură cu o cerere existentă ori a discuta despre ideile lor, personalul administrativ al GAL G10 vă stă la dispoziţia lor în continuare în comuna Remetea, la P-ţa Cseres Tibor nr. 22 de luni până vineri între orele 8 şi 16.

Știri

Începând cu data de 02.05.2017 Compartimentul Administrativ al Asociației GAL G10 organizează în localitățile partenere Caravană de informare aferente submăsurilor care vor fi lansate în cadrul sesiunii I./2017 conform tabelului de mai jos:

Știri

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU DEZVOLTAREA REGIUNII GIURGEU G10 organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

-     responsabil administrativ (1 post vacant)

Data limită depunere dosare ora 10:00, la data de 20.02.2017

Informații suplimentare  prin email office@g10.ro sau prin telefon 0752241878.

Detalii concurs: anunț (1)(word)

Bibliografie:

Srategia de dezvoltare locală SDL G10

Ghidul de implementare sub-masura 19.2

Ghidul de implementare sub-masura 19.4

Legea nr. 98.2016 privind achizițiile publice

Știri

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU DEZVOLTAREA REGIUNII GIURGEU G10 organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

-     responsabil animare- informare (1 post vacant)

Data limită depunere dosare ora 10:00, la data de 13.01.2017

Informații suplimentare  prin email office@g10.ro sau prin telefon 0752241878.

Detalii concurs:  anunț(1)(word)

Bibliografie:

Srategia de dezvoltare locală SDL G10

Ghidul de implementare sub-masura 19.2

Ghidul de implementare sub-masura 19.4

Știri

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU DEZVOLTAREA REGIUNII GIURGEU G10 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

-     responsabil animare- informare (2 posturi vacante)

Data limită depunere dosare ora 10:00, la data de 20.12.2016

Informații suplimentare  prin email office@g10.ro sau prin telefon 0752241878.

Detalii concurs:  descriere anunț (1)(word)

Bibliografie:

Srategia de dezvoltare locală SDL G10

Ghidul de implementare sub-masura 19.2

Ghidul de implementare sub-masura 19.4

Știri

În urma finalizării concursului au fost ocupate următoarele posturi:

-          responsabil financiar-contabil (1 post)

-          responsabil verificare-evaluare (2 posturi )

Posturile de responsabil animare-informare  vor fi republicate în curând.

Știri

CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR

 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU DEZVOLTAREA REGIUNII GIURGEU G10 organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

 • responsabil financiar-contabil (1 post vacant)
 • responsabil animare-informare (2 posturi vacante)
 • responsabil verificare-evaluare (2 posturi vacante)

Data limită depunere dosare ora 10:00, la data de 05.09.2016

Informații suplimentare  prin email office@g10.ro sau prin telefon 0752241878.

Detalii concurs : detalii-anunt (1)(word)

Bibliografie:

Srategia de dezvoltare locală SDL G10

Ghidul de implementare sub-masura 19.2

Ghidul de implementare sub-masura 19.4

Legea nr. 98.2016 privind achizițiile publice

Știri

Scopul întâlnirii a fost prezentarea variantei finală a Strategiei de Dezvoltare Locală și aprobarea acestuia de către parteneri.

Știri

Începând cu data de 25.03.2016 Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 organizează acţiuni de informare.

În cadrul acestor reuniuni va fi mediatizat şi prezentat conținutul Strategia de Dezvoltare Locală în versiune consultativă.

Locul, data și ora evenimentelor pe localități le puteți consulta din tabelul de mai jos:

# Localitatea Data Ora Locatia
1 Voşlăbeni 25 Martie 2016 13:00 Casa de Cununii
2 Remetea 29 Martie 2016 10:00 Sala de consiliu, Sediul primariei
3 Ditrău 29 Martie 2016 12:00 Căminul Cultural

Știri

Scopul întâlnirii a fost prezentarea variantei consultativă a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru parteneri. Pe baza observațiilor primite de la aceștia, se vor mai putea face mici rectificări în cadrul documentului, după care se va întocmi forma finală a acestuia.

Știri

Obiectivul acestei întâlniri a fost schimburile de păreri și opinii ale partenerilor despre modul de elaborare a strategiei bazate pe nevoile și problemele identificate cât și soluții pentru ameliorarea acestor carențe, respectiv de a identifica direcțiile principale ale  strategiei de dezvoltare locală a teritoriului în conformitate cu cerințele Regulamentului UE 1305/2013 și  a PNDR.

Această activitate a avut loc după finalizarea activității nr.1.Caravana colectare a ideilor de proiecte

Rezultat:  30 de idei de proiecte, direcții principale ale strategiei identificat.

Mai multe detali puteţi găsi la pagina http://www.planificatio.com/

Știri

Pe data de 01.03.2016 s-a terminat Consultarea Publică G10. În total  la toate cele 10 întălniri au participat un număr de 141 persoane, având ocupații din toate ramurile, reprezentând atât sectorul privat cât și sectorul public. Persoanele care au luat parte la întălniri au primit câte un pachet  informativ ce a constat dintr-o mapă și foi cu antet, un pix și un pliant. În total au fost oferite un număr de 141 de pachete promoționale informative și 70 de chestionare au fost completate pe loc. La finalul fiecărei prezentări, participanții au fost invitați să ia parte la un bufet suedez unde au putut degusta specialități de casă, băuturi răcoritoare, cafea.

Poze referitoare la prezentare

Știri

Începând cu data de 08.02.2016 Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 organizează consultări publice. În cadrul acestor reuniuni tematice vor fi formulate propuneri pe baza căreia va fi elaborată strategia de dezvoltare locală a regiunii Giurgeului pentru perioada de programare 2014 – 2020.

Locul, data și ora evenimentelor pe localități le puteți consulta din tabelul de mai jos:

# Localitatea Data Ora Locatia
1 Corbu 8 Februarie 2016 12:00 Sala de consiliu, Sediul primariei
2 Tulgheş 8 Februarie 2016 16:00 Sala de consiliu, Sediul primariei
3 Ciumani 9 Februarie 2016 17:00 Căminul Cultural
4 Lăzarea 10 Februarie 2016 16:00 Sala de consiliu, Sediul primariei
5 Voşlăbeni 10 Februarie 2016 14:00 Casa de Cununii
6 Suseni 11 Februarie 2016 15:00 Sala de consiliu, Sediul primariei
7 Joseni 12 Februarie 2016 11:00 Sala de consiliu, Sediul primariei
8 Remetea 12 Februarie 2016 17:00 Sala de consiliu, Sediul primariei
9 Ditrău 15 Februarie 2016 14:00 Căminul Cultural
10 Borsec 1 Martie 2016 15:00 Sala de consiliu, Sediul primariei

Știri

Pe data de 03.07.2015 s-a terminat Turneul de Informare G10. În total  toate cele 9 prezentări au fost un număr de 300 persoane, având ocupații din toate ramurile reprezentând atât sectorul privat cât și sectorul public, având vârste cuprinse între 16 și 75 de ani, cu nivel de studii de la mediu la universitar. Persoanele care au luat parte la prezentare  au primit câte un pachet  informativ ce a constat într-o mapă și foi cu antet, un pix, calendar personalizat, un ghid de bune practici cu proiectele contractate din GAL G10 și un pliant despre asociație. În total au fost oferite un număr de 300 de pachete promoționale informative. La finalul fiecărei prezentări, participanții au fost invitați să ia parte la un bufet suedez unde au putut degusta specialități de casă, băuturi răcoritoare, cafea și ceai.

Poze referitoare la prezentare

Știri

Începând cu data de 22.06.2015 Compartimentul Administrativ a Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 organizează o nouă sesiune de Informare: “Informare LEADER”
Locul, data și ora prezentărilor pe localități le puteți consulta din tabelul de mai jos:

# Localitatea Data Ora Locatia
1 Ditrău  25 Iunie 2015 13:00 Căminul Cultural
2 Voşlăbeni 30  Iunie 2015 18:00 Casa de Cununii
3 Lăzarea 26 Iunie 2015 12:00 Sala de consiliu, Sediul primariei
4 Corbu 22  Iunie 2015 17:00 Sala de consiliu, Sediul primariei
5 Tulgheş 22 Iunie 2015 15:00 Sala de consiliu, Sediul primariei
6 Suseni 3  Iulie 2015 14:00 Terenul de Fotbal
7 Ciumani 29  Iunie 2015 10:00 Piața Localității
8 Remetea 1  Iulie 2015 16:00 Sala de consiliu, Sediul primariei
9 Joseni 26  Iunie 2015 10:00 Căminul Cultural

Știri

În cadrul Asociației GAL G10 dealungul luniilor Aprilie – Mai 2015, lideri locali au luat parte la trei sesiuni diferite de instruire. Locul, data și tematica cursurilor le puteți vizualiza mai jos:

Data Locul Cazare Instructor Curs
23 – 24 Aprilie Borsec Vila RIKI Csutak István Abordare Leader si obiectivele EU2020
14 – 15 Mai Lacu Roşu Hotel Iasicon Ficz Antal Leadership, Formarea spiritului de echipă
28 – Mai Izvorul Mureșului Pensiunea Kinga Haba Tünde Management de proiect

Poze despre cursuri de formare

Știri

Rapoartele de evaluare pentru Sesiunea 2/2015, aferent Măsurii 411-112 le puteți vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Evaluare

Compartimentul administrativ G10

Știri

În urma sedinţei din data de 30.03.2015 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public au fost selectate proiectele depusă în urma Sesiunii 2 din 2015.

Raportul final de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

Rapoartele de evaluare pentru Sesiunea 2/2015, aferent Măsurilor 413-321și 414-421 le puteți vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Evaluare

Compartimentul administrativ G10

Știri

Până la 10 Aprilie 2015 Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 va primi cereri de finanţare pentru proiecte care urmăresc prima instalare a tinerilor fermieri.

Măsura 411-112 vizează creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii. Este pusă la dispoziție suma de 80.000  €. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă, în două tranşe. Beneficiarul trebuie să demonstreze la data ultimei verificări că dimensiunea fermei este de peste 10 UDE şi a crescut cu minim 4 UDE de la data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier. Sprijinul pentru instalare este de 12.000 euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 euro/1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 Euro/exploataţie. Solicitanți eligibili sunt persoane fizice, persoane fizice înregistrată și autorizată conform OUG 44/2008, asociat şi administrator unic al unei SRL înființată pe baza Legii 31/1990. Beneficiarul are obligația de a depune prima cerere de plată în maximum 10 zile de la data semnării Contractului de finanțare. Depunerea celei de a doua cereri de plată se va realiza cu respectarea termenului de 30.09.2015 – aferent depunerii ultimei cereri de plată în cadrul PNDR 2007-2013.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Apelul de selecţie și în Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective. Acestea se pot descărca de pe pagina de internet al Asociației, www.g10.ro. Documentul este  disponibil atât pe suport tipărit cât și în variantă electronică (suport CD/DVD)  la sediul GAL, în Comuna Remetea, p-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250 cât și electronic prin e-mail: office@g10.ro. Depunerea proiectelor aferente măsurii de mai sus menționat  se va face la Sediul Asociaţiei GAL G10, în perioada 16.03.2015-10.04.2015 , în zile lucrătoare între ora 0900 şi 1600.

Știri

Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 va primi cereri de finanţare pentru  Măsurile 411-112, 413-321 și 414 421

Apelurile de selecție și documentele aferente Măsuriilor lansate le puteți descărca de la secţiunea Măsuri/ M 411-112 Activ, M 413-321 Activ și M 414-421.

Cu consideraţie,
Compartimentul Administrativ

Știri

În urma ședinţei din data de 29.01.2015 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public au fost selectate proiectele depuse în urma Sesiunii 1 din 2015.

Raportul final de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Măsura 411-112 Instalarea tinerilor fermieri. Apelurile de selecție și documentele aferente Măsurii lansate le puteți descărca de la secţiunea Măsuri/ M 411-112 Activ.

Cu consideraţie,
Compartimentul Administrativ

Știri

În urma ședinţei din data de 16.01.2015 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public au fost selectate proiectele depuse în urma Sesiunii 7 din 2014.

Raportul final de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Măsura 414-421, din Sesiunea nr.7/2014.

Apelurile de selecție și documentele aferente Măsurii lansate le puteți descărca de la secţiunea Măsuri/ M 421 Activ .

Cu consideraţie,
Compartimentul Administrativ

Știri

Pe data de 25.10.2014 s-a terminat Turneul de Informare G10. În total  toate cele 9 prezentări au fost un număr de 290 persoane , având ocupații din toate ramurile reprezentând atât sectorul privat cât și sectorul public, având vârste cuprinse între 16 și 75 de ani, cu nivel de studii de la mediu la universitar. Persoanele care au luat parte la prezentare  au primit câte un pachet  informativ ce a constat într-o sacoșă de pânză, o agendă, un pix, un stick USB, mapă și foi cu antet, cană, șapcă, tricou, toate personalizate, și un ghid de bune practici cu proiectele contractate din GAL G10. În total au fost oferite un număr de 283 de pachete promoționale informative. La finalul fiecărei prezentări, participanții au fost invitați să ia parte la un bufet suedez unde au putut degusta specialități de casă, băuturi răcoritoare, cafea și ceai.

Poze referitoare la prezentare

Știri

În urma sedinţei din data de 17.10.2014 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public au fost selectate proiectele depusă în urma Sesiunii 6 din 2014.

Raportul final de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

În urma sedinţei din data de 17.10.2014 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public au fost selectate proiectele depusă în urma Sesiunii 5 din 2014.

Raportul final de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

Începând cu data de 10.10.2014 Compartimentul Administrativ a Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 organizează o nouă sesiune de Informare.
Locul, data și ora prezentărilor pe localități le puteți consulta din tabelul de mai jos.

# Localitatea Data Ora Locatia
1 Ditrău 10 Octombrie 2014 13:00 Casa de Cultură
2 Voşlăbeni 10 Octombrie 2014 18:00 Casa de Cununii
3 Lăzarea 18 Octombrie 2014 17:00 Sala de Consiliu, Sediul Primăriei
4 Corbu 15 Octombrie 2014 14:00 Căminul Cultural
5 Tulgheş 15 Octombrie 2014 18:00 Sala de Consiliu, Sediul Primăriei
6 Suseni 17 Octombrie 2014 13:00 Sala de Consiliu, Sediul Primăriei
7 Ciumani 24 Octombrie 2014 10:00 Casa de Cultură
8 Remetea 24 Octombrie 2014 15:00 Sala de Consiliu, Sediul Primăriei
9 Joseni 25 Octombrie 2014 12:00 Sala de Conferinţă, Centru Social

Știri

În urma sedinţei din data de 29.09.2014 al Comitetului de Selecţie GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public au fost evaluate proiectele depuse în urma Sesiunii 6 din 2014 în cadrul măsurii 413-321.

Raportul de Selecţie Intermediară le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție.

Știri

În urma sedinţei din data de 09.09.2014 al Comitetului de Selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public au fost evaluate proiectele depusă în urma Sesiunii 6 din 2014 în cadrul măsurii 411-112.

Raportul de Selecţie Intermediară le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

 Până la 12 Septembrie 2014 Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 va primi cereri de finanţare pentru proiecte care urmăresc dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia rurală.

Măsura 413-321 vizează servicii de bază pentru populaţie rurală este pusă la dispoziție suma de 339.707 €, procentul de cofinanțare fiind de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu poate depăși 150.000 de euro. Solicitanți eligibili sunt autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora, asociaţii şi fundaţii, întreprinderi mici şi mijlocii inclusiv microîntreprinderi.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Apelul de selecţie și în Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective. Acestea se pot descărca de pe pagina de internet al Asociației, www.g10.ro. Documentul este  disponibil atât pe suport tipărit cât și în variantă electronică (suport CD/DVD)  la sediul GAL, în Comuna Remetea, p-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250 cât și electronic prin e-mail: office@g10.ro. Depunerea proiectelor aferente măsurii de mai sus menționat  se va face la Sediul Asociaţiei GAL G10, în perioada 18.07.2014-12.09.2014, în zile lucrătoare între ora 0900 şi 1600.

Știri

Măsura 413-321 Servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală

Fond disponibil: 339.707 €

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru proiecte: Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 150.000 euro/proiect.

Tipuri de beneficiari: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora, asociaţii şi fundaţii, întreprinderi mici şi mijlocii inclusiv microîntreprinderi.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidul Solicitantului și în Apel de Selecție  aferente măsurilor de finanţare.Acestea se pot descărca gratuit de pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, www.aprdp.ro și de pe pagina de internet al asociației, www.g10.ro.

Documentele sunt  disponibile atât pe suport tipărit cât și în variantă electronică (suport CD/DVD) la sediul GAL. Informații suplimentare pot fi obţinute de la Compartimentul Administrativ prin telefon: 0752 314 740,  electronic prin e-mail: office@g10.ro sau în scris și personal: Comuna Remetea, p-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250. Depunerea proiectelor aferente măsurii de mai sus menționat se va face la Sediul Asociaţiei GAL G10, în perioada 18.07.2014-12.09.2014, în zile lucrătoare între ora 0900 şi 1600.

Știri

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE

pentru Măsura 413-321  - Servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală

Numărul de referinţă: 413-321/373/22.08.2014

Data publicării: 22.08.2014

Vă informăm că, în conformitate cu Hotărărea Nr. 22 din 2014 al Asociației Grupul de Actiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 413-321 Servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală” se prelungeşte până la data de 12.09.2014.

Astfel, sesiunea de cereri de proiecte pentru Măsura 413-321 se desfăşoară în perioada  18.07. – 12.09.2014.
Celelălte informaţii din apel rămăn neschimbate.

Data lansării apelului de selecţie: 18.07.2014

Data limită de depunere a proiectelor: 12.09.2014

Comunicatul poate fi descărcat de aici.

Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

 

 

Începând din 18.07.2014 Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 va primi cereri de finanţare pentru proiecte care urmăresc instalarea tinerilor fermieri şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţia rurală.

Proiectele trebuie să fie implementate pe teritoriul GAL G10 și vor fi proiecte mici cu valoare totală între 5000 € – 400.000 €. Prin măsura 411-112 ce vizează instalarea tinerilor fermieri este pusă la dispoziție suma de 120.000 €, procentul de cofinanțare fiind de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Solicitanți eligibili sunt fermieri (persoane fizice, persoane fizice înregistrate și autorizate conform OUG 44/2008, asociat și administrator unic). Măsura 413-321 vizează servicii de bază pentru populaţie rurală este pusă la dispoziție suma de 339.707 €, procentul de cofinanțare fiind de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Solicitanți eligibili sunt autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora, asociaţii şi fundaţii, întreprinderi mici şi mijlocii inclusiv microîntreprinderi.

 

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Apelul de selecţie și în Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective. Acestea se pot descărca de pe pagina de internet al Asociației, www.g10.ro. Documentul este  disponibil atât pe suport tipărit cât și în variantă electronică (suport CD/DVD)  la sediul GAL, în Comuna Remetea, p-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250 cât și electronic prin e-mail: office@g10.ro. Depunerea proiectelor aferente măsurilor mai sus menționate se va face la Sediul Asociaţiei GAL G10, în perioada 18.07.2014-19.08.2014 pentru măsura 411-112 respectiv în perioada 18.07.2014-29.08.2014 pentru măsura 413-321, în zile lucrătoare între ora 0900 şi 1600.

Știri

Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 va primi cereri de finanţare pentru  Măsurile 411-112 şi 413-321

 Apelurile de selecție și documentele aferente Măsuriilor lansate le puteți descărca de la secţiunea Măsuri/ M 411-112 Activ și M 413-321 Activ .

Cu consideraţie,
Compartimentul Administrativ

Știri

În conformitate cu adresa de aprobarea nr.92.433 din 10.07.2014 a modificărilor solicitate de către DGDR AM PNDR, versiunea actuală a Planului de Dezvoltare Locală a Regiunea Giurgeu G10 este disponibil la sub meniul: PDL/ PDL Versiuni Integrale

Vă multumim,

Compartiment Administrativ

Știri

În urma sedinţei din data de 28.05.2014 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public au fost selectate proiectele depusă în urma Sesiunii 4 din 2014.

Raportul final de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

În urma sedinţei din data de 09.5.2014 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public au fost selectate proiectele depusă în urma Sesiunii 4 din 2014.

Raportul final de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Măsura 421.

Apelurile de selecție și documentele aferente Măsurii lansate le puteți descărca de la secţiunea Măsuri/ M 421 Activ .

Cu consideraţie,
Compartimentul Administrativ

Știri

În urma sedinţei din data de 11.04.2014 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public a fost întocmit raportul de selecție suplimentar pentru proiectele depuse în cadrul Măsurii 413-313.

Raportul final de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

În urma sedinţei din data de 03.04.2014 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public au fost selectate proiectele depusă în urma Sesiunii 2 şi 3 din 2014.

Raportul final de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

Începând din 28.03.2014, Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 va primi cereri de finanţare pentru proiectele care urmăresc instalarea tinerilor fermieri şi dezvoltarea servicilor de bază pentru populaţia rurală.

Proiectele trebuie să fie implementate pe teritoriul GAL G10 și vor fi proiecte mici cu valoare totală între 5000 €- 400.000 €. Prin măsura 411-112, ce vizează instalarea tinerilor fermieri este pusă la dispoziție suma de 126.000 €, procentul de cofinanțare fiind de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Solicitanți eligibili sunt fermieri(persoane fizice, persoane fizice înregistrate și autorizate conform OUG 44/2008, asociat și administrator unic. Prin măsura 413-321, ce vizează servicii de bază pentru populaţie rurală este pusă la dispoziție suma de 200.020 €, procentul de cofinanțare fiind de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Solicitanți eligibili sunt autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora, asociaţii şi fundaţii, întreprinderi mici şi mijlocii inclusiv microîntreprinderi.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Apelul de selecţie. Acestea se pot descărca de pe pagina de internet al Asociației, www.g10.ro. Documentul este  disponibil atât pe suport tipărit cât și în variantă electronică (suport CD/DVD)  la sediul GAL, Comuna Remetea, p-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250 cât și electronic prin e-mail: office@g10.ro. Depunerea proiectelor aferente măsurilor mai sus menționate se va face la Sediul Asociaţiei GAL G10, în zilele lucrătoare, în perioada 28.03.-28.04.2014 , în intervalul orar 0900 – 1600.

Știri

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Sesiunea 2/ 2014. 

Apelurile de selecție și documentele aferente Măsuriilor lansate le puteți descărca de la secţiunea Măsuri/ M 411-112 Activ și M 413-321 Activ .

Cu consideraţie,
Compartimentul Administrativ

Știri

În conformitate cu adresa de aprobarea nr.90393 din 24.03.2014 a modificărilor solicitate de către DGDR AM PNDR, versiunea actuală a Planului de Dezvoltare Locală a Regiunea Giurgeu G10 este disponibil la sub meniul: PDL/ PDL Versiuni Integrale

Vă multumim,

Compartiment Administrativ

Știri

În urma sedinţei din data de 07.03.2014 al comitetului de selecţie al GAL G10, cu participarea membrilor din sectorul privat şi din sectorul public au fost selectate proiectele depusă în urma Sesiunii 1/2014.

Raportul final de Selecţie le puteţi vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

 Începând din 13.02.2014, Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 va primi cereri de finanţare pentru proiectele care vizează îmbunătăţirea competitivităţii sectoarelor agricol, silvic şi alimentar, utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi protecţia mediului, prin acţiuni de formare, informare şi difuzare de cunoştinţe inovative adresate persoanelor adulte care activează în sectoarele menţionate. Proiectele trebuie să fie implementate pe teritoriul GAL G10 și vor fi proiecte mici cu valoare totală între 5.000 €- 400.000 €.

Proiectele referitoare la Pregătire- Măsura 411-111 au ca tipuri de beneficiarii direcți furnizori al acțiunilor de formare profesională, informare și difuzare a cunoștințelor, entități publice sau private (conform fișei 111 din PNDR) care activează în domeniul formării profesionale a adulților și/sau informării și difuzării de cunoștințe care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și selecție respectiv nu sunt în stare de faliment ori lichidare, au îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetul de stat, au acces la facilitățile administrative corespunzătoare activității specifice de formare și difuzare cunoștiințe,dispun de personal calificat. Beneficiarii finali al proiectului sunt persoane adulte care activează în domeniile agriculturii, silviculturii (inclusiv proprietari de pădure) şi industriei agro-alimentare.

Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depăși 5.433 € euro/proiect. Fondul disponibil este 5.433 euro.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în documente menţionate în Apelul de selecţie. Acesta se pot descărca de pe pagina de internet al Asociației, www.g10.ro. Documentul este  disponibil atât pe suport tipărit cât și în variantă electronică (suport CD/DVD)  la sediul GAL G10 ( Comuna Remetea, p-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250) cât și electronic prin e-mail: office@g10.ro. Depunerea proiectelor aferente măsuri de mai sus menționat se va face la sediul Asociaţiei GAL G10, zilnic, în perioada 13.02.2014 – 14.03 2014, în intervalul orar 0900 – 1600.

Știri

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Sesiunea 3/ 2014. 

Apelurile de selecție și documentele aferente Măsurii lansat le puteți descărca de la secţiunea Măsuri/ M 411-111 Activ

Cu consideraţie,
Compartimentul Administrativ

Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

Începând din 10.02.2014, Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 va primi cereri de finanţare pentru proiectele care vizează dezvoltarea microîntreprinderilor și investiții în turism.

Proiectele trebuie să fie implementate pe teritoriul GAL G10 și vor fi proiecte mici cu valoare totală între 5000 €- 400.000 €.

Proiectele referitoare la dezvoltarea întreprinderilor(măsura 413-312) au ca tipuri de beneficiari microîntreprinderile, persoanele fizice (start-up), fiind excluse de la finanțare domeniul serviciilor turistice şi domeniul serviciilor financiar-bancare. Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile şi nu va depăşi 30.000 euro/ proiect. În cazul în care proiectele prevăd producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile.Fondul disponibil este 80.578 euro.

În cazul investițiilor în turism(măsura 413-313), tipurile de beneficiari diferă în funcție de submăsură în care se încadrează, mai exact, microîntreprinderi (inclusiv start-up), persoane fizice autorizate,persoane fizice, asociaţii şi fundaţii. Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru  investiţiile în interes public negeratoare de profit,respectiv 85%  pentru investiţiile în agroturism și în activităţi recreaţionale totodată valoarea ajutorului nerambursabil nu poate depăşi 6.003 euro/proiect. Fondul disponibil este 6.003 euro.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Apelul de selecţie și în Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective. Acestea se pot descărca de pe pagina de internet al Asociației, www.g10.ro. Documentul este  disponibil atât pe suport tipărit cât și în variantă electronică (suport CD/DVD)  la sediul GAL G10( Comuna Remetea, p-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250) cât și electronic prin e-mail: office@g10.ro.Depunerea proiectelor aferente măsurilor de mai sus menționat se va face la sediul Asociaţiei GAL G10, zilnic, în perioada 10.02.2014-12.03 2014, în intervalul orar 0900 – 1600.

Știri

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Sesiunea 2/ 2014. 

Apelurile de selecție și documentele aferente Măsuriilor lansate le puteți descărca de la secţiunea Măsuri/ M 413-312 Activ și M 413-313 Activ .

Cu consideraţie,
Compartimentul Administrativ

Știri

Raportul Final de Selecție, pentru Sesiunea 3/2013, aferent Măsurilor 413-313, 413-321 și 413-323  le puteți vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Vă multumim,

Compartiment Administrativ

Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

 Începând din 20.01.2014, Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 va primi cereri de finanţare pentru proiectele care urmăresc instalarea tinerilor fermieri.

Proiectele trebuie să fie implementate pe teritoriul GAL G10, vor fi proiecte mici cu valoare totală între 12.000 €- 40.000 €. Măsura 411-112 vizează creșterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oara o activitate agricolă ca șefi de exploatații. Este pusă la dispoziție suma de 50.000 €, procentul de cofinanțare fiind de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Solicitanți eligibili sunt fermierii în vârsta de până la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii Cererii de Finanțare), persoane fizice sau juridice care practică în principal activități agricole și a căror exploatație agricolă are o dimensiune economică cuprinsă între 6 si 40 UDE, este situată pe teritoriul GAL G10 și este înregistrată în Registrul unic de identificare – APIA și Registrul agricol.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Apelul de selecţie. Acestea se pot descărca de pe pagina de internet al Asociației, www.g10.ro. Documentul este  disponibil atât pe suport tipărit cât și în variantă electronică (suport CD/DVD)  la sediul GAL, Comuna Remetea, p-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250 cât și electronic prin e-mail: office@g10.ro. Depunerea proiectelor aferente măsurii mai sus menționate se va face la Sediul Asociaţiei GAL G10, zilnic, în perioada 20.01.2014 – 21.02 2014, în intervalul orar 0900 – 1600.

Știri

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Sesiunea nr.1 din 2014. 

Apelurile de selecție și documentele aferente Măsurii lansat le puteți descărca de la secţiunea Măsuri/ M 411-112 Activ.

Cu consideraţie, Compartimentul Administrativ

Știri

Aducem la cunoștința celor  interesați faptul că documentația cursului de instruire pentru lideri locali și pentru personalul Compartimentului Administrativ GAL poate fi descărcat din link-urile de mai jos:

Invitația de participare

- Formulare

-  Model contract

Știri

Raportul Intermediar de Selecție, pentru Sesiunea 3/2013 aferent Măsurilor 413-313, 413-321 și 413-323  le puteți vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Vă multumim,

Compartiment Administrativ

Știri

Biroul nostru va fi închis în timpul Sărbătorilor, reluăm activitatea începând cu 03 Ianuarie 2014.

Mulţumim pentru înţelegere, Compartimentul Administrativ G10

Știri

Raportul Final de Selecție, pentru Sesiunea 3/2013, aferent Măsurilor 411-112, 411-123 și 413-312  le puteți vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Vă multumim,

Compartiment Administrativ

Știri

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE

pentru Măsura 413-323 - Conservarea patrimoniului construit

Numărul de referinţă: 413-323/749/21.11.2013

Data publicării: 21.11.2013

Vă informăm că, în conformitate cu Hotărărea Nr. 23 al Asociației Grupul de Actiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 413-323 „Conservarea patrimoniului construit” se prelungeşte până în data de 13.12.2013.

Astfel, prima sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 413-323 se desfăşoară în perioada  14.10.2013 – 13.12.2013.
Celelalte date din apel rămăn neschimbate.

Data lansării apelului de selecţie: 14.10.2013

Data limită de depunere a proiectelor: 13.12.2013

Comunicatul poate fi descărcat de aici

Știri

 Raportul de evaluare și raportul intermediar de selecție pentru Sesiunea 3/2013, aferent Măsurilor 411-112, 411-123 și 413-312 le puteți vizualiza sub meniul: Rapoarte

Compartimentul administrativ G10

Știri

La pregătirea dosarului cererii de finanțare aferent Măsurilor 413-321, 413-323 vă rugăm să luați în considerare următorul document.

Rectificări

Cu considerație,  Compartimentul Administrativ GAL G10

Știri

În regiunea Borsec Caravanele de informare au fost reprogramate,

- în Com. Tulgheș la data de 31.10.2013 de la ora 12:00 în Sala de consiliu – Sediul primariei-

- în Com. Corbu la data de 31.10.2013 de la ora 14:00 în Sala de consiliu – Sediul primariei-

Vă rugăm să ne onorați cu prezența
Compartiment Administrativ G10

Știri

Data publicării: 18.10.2013

COMUNICAT DE PRESĂ

 

Caravana de informare „Vrei fonduri pt. tine sau afacerea ta?” ediția 3/2013

Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 începând din 23 octombrie 2013 va prezenta caravana de informare despre posibilitățile de finanțare în cadrul Planului de dezvoltare locală a regiunii Giurgeu G10, versiunea 3.

Astfel, în perioada 23-25 octombrie 2013, sunt programate 10 întâlniri în teritoriul G10

în comunele Ciumani, Suseni, Joseni, Voșlăbeni, Lăzarea, Ditrău, Corbu, Tulgheș, Remetea și orașul Borsec cu potenșialii beneficiari al măsurilor lansate în sesinea nr. 3 din 2013.

Informațiile oferite se vor axa pe consilierea și sprijinul oferit beneficiarilor pentru derularea proiectelor pe care le implementează. Mai precis promotorii care activează în cadrul campaniei, vor comunica beneficiarilor și publicului participant informaţii privind:

-  abordarea LEADER

-  posibilităţile de dezvoltare durabilă a mediului rural

-  aspecte privind completarea Cererilor de Finanţare, întocmirea corectă a proiectelor;

-  etapele obținerii finanțării: conformitatea, eligibilitatea, selecția și contractarea;

Obiectivul principal al Campaniei de Informare este creșterea indicelui de absorbție efectivă și corectă a fondurilor nerambursabile acordate prin cadrul Planului de dezvoltare locală a regiunii Giurgeu G10, în sensul creșterii gradului de acuratețe și corectitudine a  cererilor de finanțare.

Locul, data și ora prezentărilor pe localități le puteți consulta din tabelul de mai jos.

Nr. crt.

Localitatea

Data

Ora

Locatia

1

Corbu

23.10.2013, miercuri

14:00

Sala de consiliu Sediul primariei

2

Tulgheş

23.10.2013, miercuri

16:00

Sala de consiliu Sediul primariei

3

Voşlăbeni

24.10.2013, joi

9:00

Sala de cunună

4

Joseni

24.10.2013, joi

11:00

Sala de consiliu Sediul primariei

5

Ciumani

24.10.2013, joi

14:00

Casa de cultura

6

Suseni

24.10.2013, joi

16:00

Sala de consiliu Sediul primariei

7

Lăzarea

25.10.2013, vineri

10:00

Sala de consiliu Sediul primariei

8

Remetea

25.10.2013, vineri

14:00

Sala de consiliu Sediul primariei

9

Ditrău

25.10.2013, vineri

16:00

Casa de cultura

Vă rugăm să ne onorați cu prezența
Compartiment Administrativ G10

Știri

COMUNICAT DE PRESĂ

Peste 1.000.000 de euro disponibili  pentru investiții

în teritoriul G10

Începând din 14.10.2013, Asociația Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 va primi cereri de finanţare pentru proiectele care urmăresc creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, respectiv contribuie la creșterea calității vieții și la diversificarea activităților economiei rurale. Proiectele trebuie să fie implementate pe teritoriul GAL G10 și vor fi proiecte mici cu valoare totală între 5000 €- 400.000 €.

Astfel, cei interesați de măsura privind instalarea tinerilor fermieri vor avea la dispoziție 390.000 € prin Măsura 411-112 – „Instalarea tinerilor fermieri”. Pentru instalarea tinerilor fermieri, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare, în două tranşe. Beneficiarul trebuie să demonstreze la data ultimei verificări că dimensiunea exploatației agricole este de peste 10 UDE şi că aceasta a crescut cu min. 4 UDE de la data adoptării deciziei individuale de acordare a sprijinului de instalare a tânărului fermier și totodată să respecte planul de afaceri. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 € pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea min. de 6 UDE, iar peste această dimensiune sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 €/1 UDE dar fără a depăşi 40.000 €/exploataţie. Proiectele se adresează fermierilor (persoane fizice, persoane fizice înregistrate și autorizate, asociat și administrator unic al unui al unui SRL) care îndeplinesc la momentul solicitării sprijinului condiţii predefinite.

Tot în același perioadă, se pot depune la GAL G10 cereri de finanțare pentru Măsura 411-123 “Sprijinirea investiţiilor mici ale industriei prelucrătoare”. Intensitatea ajutorului public nerambursabil este 50% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea fondurilor nerambursabile care poate fi acordată pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii și pentru alte întreprinderi care nu sunt micro-întreprinderi din sector privat în valoare de maxim 150.000 de euro.

În cazul cererilor de finanțare pentru Măsura 413-312 “Dezvoltarea întreprinderilor” este alocată suma de 119.778 € pentru microîntreprinderi și persoane fizice (start-up). Suma max. nerambursabilă va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile, iar în cazul în care proiectele prevăd producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile, dar nu va depăşi 30.000 €/proiect.

O altă posibilitate de finanțare este Măsura 413-313,,Investiţii turistice”. Fondul disponibil este 206.000 €. În cazul proiectelor de investiții ce vizează activitățile recreaționale respectiv investiții în agroturism procentul nerambursabil este 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Totodată, proiectele care vizează marketingul turistic intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Plafonul max. al finanțării este 100.000 €/proiect pentru agroturism, 200.000 €/proiect pentru activități recreaționale, respectiv 30.000 €/proiect pentru marketing turistic. Tipuri de beneficiari eligibili sunt microîntreprinderi (inclusiv start-up), persoane fizice autorizate, persoane fizice respectiv asociaţii şi fundaţii.

Prin măsura 413-321 ,,Servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală”, există posibilitatea creșterii calității vieții și diversificării activităților economiei rurale. Fondul disponibil de 73.820 € se adresează autorităţilor publice locale şi asociaţiilor acestora, respectiv asociaţiilor şi fundaţiilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv microîntreprinderilor. Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile

În același timp se primesc cereri de finanțare ce vizează restaurarea, conservarea clădirilor care aparţin patrimoniului local construit prin Măsura 413-323. Este pusă la dispoziție suma de 101.856 €, procentul de cofinanțare fiind de 100% din totalul cheltuielilor eligibile. Solicitanți eligibili sunt autorităţi publice locale, cât și din sectorul privat – asociaţii şi fundaţii, unități de cult și instituții de cult, persoanele fizice, întreprinderi mici şi mijlocii,inclusiv microîntreprinderi.

Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate menţionate în Apeluri de selecţie și în Ghidul Solicitantului aferent măsurii respective. Acestea se pot descărca gratuit de pe pagina de internet a Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, www.aprdp.ro sau de pe pagina de internet al Asociației, www.g10.ro. Documentele sunt  disponibile atât pe suport tipărit cât și în variantă electronică (suport CD/DVD)  la sediul GAL, Comuna Remetea, p-ţa. Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250 cât și electronic prin e-mail: office@g10.ro. Depunerea proiectelor aferente măsurilor mai sus menționate se va face la Sediul Asociaţiei GAL G10, zilnic, în perioada 14.10.2013-15.11 2013,iar în cazul măsurii 413-323 pănă la 29 noiembrie 2013 se poate depune proiectele, în intervalul orar 0900 – 1600.

Știri

Vrei fonduri pt. tine sau afacerea ta?

Peste 1.000.000 de euro este disponibil din octombrie pentru investiții  la

 Asociația “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 

 în perioada 14  octombrie 2013-15 noiembrie 2013.

Știri

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Sesiunea 3 din 2013. 

Apelurile de selecție si documentele aferente Măsurilor lansate vă puteți descărca de la secţiunea Măsuri/ M 411-112 Activ, M411-123 Activ, M413-312 Activ, M413-313 Activ, M413-321 Activ şi M413-323 Activ.

Cu consideraţie, Compartimentul Administrativ

Știri

În conformitate cu adresa de aprobarea nr. 65213 din 07.10.2013 a modificărilor solicitate de către DGDR AM PNDR, versiunea actuală a Planului de Dezvoltare Locală a Regiunea Giurgeu G10 este disponibil la sub meniul: PDL/ PDL Versiuni Integrale

Vă multumim,

Compartiment Administrativ

Știri

Raportul Final de Selecție, pentru Sesiunea 2/2013, aferent Măsurilor 411-123, 413-312, 413-313, 413-321 și 413-323  le puteți vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Vă multumim,

Compartiment Administrativ

Știri

Raportul de evaluare și raportul intermediar de selectie aferent Măsura 413-313, 413-321 și 413-323 pentru Sesiunea 2/2013 le puteți vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Vă multumim,

Compartiment Administrativ

Știri

Rapoartele de Intermediara pentru Sesiunea 2/2013 le puteți vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

Rapoartele de Selecție finală pentru Sesiunea 1/2013 le puteți vizualiza sub meniul: Rapoarte/Rapoarte de Selecție

Știri

Asociatia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Sesiunea 2/2013. Apelurile de selecție si documentele aferente Măsurilor lansate vă puteți descărca de la Măsuri/M411-123 Activ și M413-312 Activ.

Știri

Pe data de 6 Iunie 2013, la ora 10:00 în sala de consiliu a primariei Remetea, a avut loc Adunarea Generală a Asociației “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 ”. În urma adunării generale au fost propuse spre aprobare și adoptate cu unanimitate următoarele documente:

Poze despre Adunarea Generală

Pe parcursul modificării strategiei pe site-ul www.g10.ro este introdusă o secțiune separată pentru: Meniu Principal/Dezbatere publică.

Vă multumim

Compartiment Administrativ

Știri

“Romanian-American Foundation – Centrul pentru Educație Economică si Dezvoltare din România” și Consiliul Primăriei Ditrău invită cei interesați la prezentarea informativă privind impozite și taxe pentru producători. În cursul prezentării, la fel și după prezentare veți  avea posibilitatea, de a solicita consultanță personală în domeniul Educației Economice și  Dezvoltării rurale.

Descarcă Invitația

Știri

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE pentru Măsura 413-323 - Conservarea patrimoniului construit

Numărul de referinţă: 413-323/297/09.04.2013

Data publicării: 12.04.2013

Vă informăm că, în conformitate cu Hotărărea Nr. 9/2013 al Asociației Grupul de Actiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 413-323 „Conservarea patrimoniului construit” se prelungeşte până în data de 22.04.2013.

Astfel, prima sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 413-323 se desfăşoară în perioada  11.02.2013 – 22.04.2013.
Celelalte date din apel rămăn neschimbate.

Data lansării apelului de selecţie: 11.02.2013

Data limită de depunere a proiectelor: 22.04.2013

Știri

Raportul procedurii de selecție intermediară pentru proiectele depuse pentru Măsura 413-312 vă puteți regăsi sub meniul Rapoarte de selecție.

Știri

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE

pentru Măsura 413-323 - Conservarea patrimoniului construit

Numărul de referinţă: 413-323/211/25.03.2013

Data publicării: 29.03.2013

Vă informăm că, în conformitate cu Hotărărea Nr. 8/2013 al Asociației Grupul de Actiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 413-323 „Conservarea patrimoniului construit” se prelungeşte până în data de 12.04.2013.

Astfel, prima sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 413-323 se desfăşoară în perioada  11.02.2013 – 12.04.2013.
Celelalte date din apel rămăn neschimbate.

Data lansării apelului de selecţie: 11.02.2013

Data limită de depunere a proiectelor: 12.04.2013

Știri

În cadrul asociației G10 opinia ta contează!

A început reactualizarea strategiei de dezvoltare locală și vă invităm să vă implicați direct cu ideile de proiecte ce pot fi realizate în zonă strâns legată de dezvoltarea regiunii. Vă așteptăm să participați cu idei de proiecte la întălnirile ce vor avea loc după următorul calendar:

1. – Primăria comunei Remetea     25.03.2013    ora 17:00

2. – Primăria comunei Tulgheș      03.04.2013    ora 18:00

3. – Casa de Cultură Ciumani          04.04.2013    ora 17:00

Prin completarea formularului de mai jos puteţi contribui la lansarea de sesiuni de depunere de proiecte, care sunt în conformitate cu aşteptările Dvs.

Vă multumim

Compartiment Administrativ GAL G10

Știri

Atenţie!

În urma modificării procedurii pentru Implementarea Contractelor de Finanţare aferente Măsurii M41, potenţialii beneficiari al măsurilor 413-321, 413-323 se ataşeză în plus, faţă de Apelul de selecţie următoarele documente:

1. Situaţiile financiare (bilant formular 10,  cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele  30 şi 40), precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administratia Financiara, in care rezultatul operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa nu fie negativ.Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat venituri din exploatare
sau
Situaţiile financiare (bilant formular 10,  cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele  30 şi 40) prin care dovedesc că nu au inregistrat venituri din exploatare.
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si  intreprinderi familiale:
Declaratie speciala privind veniturile realizate in anul precedent depunerii proiectului  inregistrata la Administratia Financiara (formularul 200) in care  rezultatul brut obţinut anual sa nu fie negativ;
sau
Declaratia de inactivitate inregistrata la Administratia Financiara,  in cazul solicitantilor care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.

2. Extras de carte funciară sau Document care să certifice faptul că nu au fost finalizate lucrarile de cadastru – pentru  terenurile și clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile care însoţeşte actul de proprietate.

Documentul care să certifice că nu au fost finalizate lucrarile de cadastru, numai în caz în care solicitantul a prezentat documentele care certifică constituirea sau transmiterea dreptului respectiv în forma autentică notarială.

3.  Pentru unitățile care se modernizează și se supun autorizării/avizării conform legislației în vigoare:

Autorizaţie  sanitară/ Notificarea de constatare a conformităţii unităţii cu legislaţia sanitară, emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare

și/sau

Autorizație sanitar-veterinară / Dovada Înregistrării pentru siguranța alimentelor /Notificare de constatare a conformității unității cu legislația sanitar veterinară și siguranța alimentelor, emise cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare

Și
Nota de constatare privind condițiile de mediu emisă cu cel mult un an înaintea depunerii cererii de finanțare.

 

4. Documente bancare

Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de institutii financiar bancare):

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o;

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;

e) Scrisoare de confort angajantă (certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de  cel puțin 120 de zile de la data emiterii.

Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României.

 

5. Documente care să ateste expertiza solicitantului de a implementa activitățile proiectului (diplome, certificate, referințe, atestate de formator emise conform legislației în vigoare etc)

6. Extras din proiectul tehnic/procesul verbal de recepție aferent investițiilor/sau document similar pentru proiectele de servicii, înscrise în secțiunea C a Cererii de Finanțare

Vă mulţumim pentru înţelegere!

Știri

Înainte de a depune proiectul la sediul GAL G10 solicitanți va trebui să ceară numărul unic de înregistrare RO de la sediul APIA și documentul cu numărul de înregistrare atribuit se atașează la Cererea de Finanțare.

Știri

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE

pentru Măsura 413-312 - Dezvoltarea întreprinderilor

Numărul de referinţă: 413-312/2-14.12.2012

Data publicării: 01.03.2013

Vă informăm că, în conformitate cu Hotărărea Nr. 6/2013 al Asociației Grupul de Actiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 413-312 „Dezvoltarea întreprinderilor” se prelungeşte până în data de 15.03.2013.

Astfel, prima sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 413-312 se desfăşoară în perioada  14.12.2012 – 15.03.2013.
Celelalte date din apel rămăn neschimbate.

Data lansării apelului de selecţie: 14.12.2012

Data limită de depunere a proiectelor: 15.03.2013

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE

pentru Măsura 413-312 - Dezvoltarea întreprinderilor

Numărul de referinţă: 413-312/2-14.12.2012

Data publicării: 15.02.2013

Vă informăm că, în conformitate cu Hotărărea Nr. 3/2013 al Asociației Grupul de Actiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10, termenul pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 413-312 „Dezvoltarea întreprinderilor” se prelungeşte până în data de 01.03.2013.

Astfel, prima sesiune de cereri de proiecte pentru Măsura 413-312 se desfăşoară în perioada  14.12.2012 – 01.03.2013. Celelalte date din apel rămăn neschimbate.

Data lansării apelului de selecţie: 14.12.2012

Data limită de depunere a proiectelor: 01.03.2013

Știri

Asociatia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Sesiunea 1/2013. Apelurile de selecție si documentele aferente Măsurilor lansate vă puteți descărca de la Măsuri/M41-313 ActivM41-321 Activ și M41-323 Activ.

Știri

Referitor la procedura de achiziție publică: Program de instruire adresat personalului implicat în implementarea proiectului „Funcționarea grupului de actiune locala, dobândirea de competente si animarea teritoriului” – PNDR sub-măsura 431-2.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință, că procedura sus menșionată a fost suspendată din cauza contestației depusă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Eventualele schimbări legate de procedură vor fi actualizate.

Vă mulțumim pentru interesul manifestat

Știri

Raportul de Selecție Finală pentru Măsura 413-313 le puteți vizualiza sub Meniul: Rapoarte

Știri

Rapoartele de Selecție Finală pentru Sesiunea 1/2012, Măsurile 413-321 și 413-323 le puteți vizualiza sub Meniul: Rapoarte

Știri

Rapoartele de Evaluare și Rapoartele de Selecție pentru Sesiunea 1/2012 le puteți vizualiza sub Meniul: Rapoarte

Știri

Asociatia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Sesiunea 2/2012. Apelurile de selecție si documentele aferente Măsurilor lansate vă puteți descărca de la Măsuri/M411-123 ActivM411-124 ActivM411-132 ActivM412-223 Activ și M413-312 Activ

Știri

dscn0309 Pe data de 4.12.2012 s-a terminat caravana de informare pentru promovarea măsurilor și a oportunităţilor anunţate în cadrul GAL-ului.  Participanții au avut ocazia să pună întrebări, să expună opiniile, ideile şi planurile lor, iar personalul GAL-ului G10 a încercat  să le răspundă la întrebări, să ofere informaţii cât mai adecvate, idei și soluții posibile în cadrul programului LEADER.

Întrebările adresate de-a lungul prezentărilor au fost colectate şi analizate de angajații GAL G10, acestea împreună cu răspunsurile vor fi plasate pe site-ul Asociației. Totodată aici vor fi publicate aplicaţiile, documentele și informațiile necesare pentru cererea de finanțare. Cei care vor să se intereseze personal despre programul LEADER, sau să solicite consultare în legătură cu o cerere existentă ori a discuta despre ideile lor, personalul administrative al GAL G10 va stă la dispoziţia lor în continuare.

Poze referitoare la prezentare

Știri

Pe data de 26.11.2012 în cadrul caravanei de informare Nr. 2 a început promovarea următoarelor măsurir:

 • 411-123 Sprijinirea investiţiilor mici ale industriei prelucrătoare,
 • 412-223 Prima împădurire a terenurilor non-agricole
 • 411-124 Integrare verticală cu scop de inovaţie,
 • 411-132 Introducerea sistemelor de calitate alimentară
 • 413-312 Dezvoltarea întreprinderilor, din PDL al Asociației Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10.

Primele prezentări au fost organizate în comunele Lăzarea și Voșlobeni. Participanții au avut ocazia să pună întrebări, să expună opiniile, ideile şi planurile lor, iar personalul GAL-ului G10 a încercat  să le răspundă la întrebări, să ofere informaţii cât mai adecvate, idei și soluții posibile în cadrul programului LEADER.

Poze referitoare la prezentare

Știri

Ghiduri locale/Priorități locale versiuni consultative pentru măsurile: 411-123, 411-124, 411-132, 413-312

Știri

Începând cu data de 26.11.2012 Compartimentul Administrativ a Grupului de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 organizează Caravana de Informare privind Sesiunea nr.2.
Locul, data și ora prezentărilor pe localități le puteți consulta din tabelul de mai jos.

Nr.

Localitate

Data

Ora

Locatia

1

Lăzarea

26.11.2012

17:00

Sala de consiliu Sediul primariei

2

Joseni

04.12.2012

16:00

Sala de conferință,Centru Social

3

Voșlobeni

27.11.2012

18:00

Casa de Cununii

4

Ciumani

28.11.2012

17:00

Casa de cultura

5

Suseni

29.11.2012

19:00

Sala de consiliu Sediul primariei

6

Ditrău

29.11.2012

17:00

Casa de cultura

7

Corbu

03.12.2012

15:00

Sala de consiliu Sediul primariei

8

Tulgheș

03.12.2012

17:00

Sala de consiliu Sediul primariei

9

Borsec

03.12.2012

19:00

Sala de consiliu Sediul primariei

10

Remetea

04.12.2012

18:00

Sala de consiliu Sediul primariei

Știri

Procedurile de lucru pentru verificarea proiectelor sunt afișate pe pagina APDRP. Înainte de depunere recomandăm consultarea acestora.

Compartiment Administrativ GAL G10

Știri

Înainte de a depune proiectul la sediul GAL G10 solicitanți va trebui să ceară numărul unic de înregistrare RO de la sediul APIA și documentul cu numărul de înregistrare atribuit se atașează la Cererea de Finanțare.

Știri

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE PENTRU MĂSURILE 41-313, 41-321 și 41-323.

Descărcare anunț:

Știri

Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) trebuie însoțit de expertiză tehnică de specialitate împreună cu studiul topografic avizat de OCPI și după caz de audit energetic și studiul geotehnic.

Știri

Formularul pentru Cererea de Finanțare a Măsurii 322 s-a schimbat. Vă rugăm să descărcați și să folosiți varianta actuală de pe pagina www.apdrp.ro.

Știri

ANUNȚ PRELUNGIRE SESIUNE DE DEPUNERE PROIECTE PENTRU MĂSURILE 41-313, 41-321 și 41-323.

Descărcare anunț:

Știri

De la linkul de mai jos vă puteți găsi răspunsuri la întrebări în urma Caravanei de Informare Nr. 1.

http://www.g10.ro/ro/utile/intrebari-frecvente/

Știri

Asociatia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 s-a lansat Sesiunea 1/2012. Apelurile de selecție si documentele aferente Măsurilor lansate vă puteți descărca de la Măsuri/M41-313 ActivM41-321 Activ și M41-323 Activ

Știri

La data de 03.07.2012 au fost aprobate documentele necesare pentru lansarea sesiunii de depunere 1/2012 de către  Asociatia Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10.
Apelurile de selectie vor fi publicate pe site-ul GAL cel tarziu la data de 06.08.2012, iar termenul de depunere este 17.09.2012 ora 12:00.
Măsurile aprobate: M 41-313, M 41-321 respectiv M 41-323.
Afisele pentru informare vor fi afisate la sediul GAL, la primarii, respectiv la sediu CJ Harghita.

Știri

Stimați Membrii ai Asociației

Pe data de 03 August 2012, vineri, de la ora 10:00 în Sala de Consiliu a primăriei comunei Remetea, Asociația G10 organizează adunare generală.

Ordine de zi:

 1. Aprobarea unor aspecte procedurale pentru depunerea şi selecția proiectelor în cadrul GAL:

Aprobarea Procedurii de Evaluare, Procedurii de Selecție, Procedurii de Soluționare a Contestațiilor, Ghidurilor Solicitanților,                   Criteriilor de Selecție, Apelului de Selecție.

Măsura 313 

Priorități locale pentru Măsura 313 -Versiune consultativă

Criteriile de selecție pentru Măsura 313 -Versiune consultativă

Măsura 321

Ghid local pentru Măsura 41-321 -Versiune consultativă

Măsura 323

Ghid local Masura 41-323 -Versiune consultativă

Proceduri

Procedura de evaluare a proiectelor G10 -Versiune consultativă

Procedura de selectie a proiectelor G10 -Versiune consultativă

Procedura de solutionare a Contestatiilor G10 -Versiune consultativă

       2. Diverse

În speranța că veți da curs invitației noastre, cu îndeplinirea condițiilor de participare vă mulțumim. În cazul în care din motive obiective nu puteți participa, vă rugăm să delegați o persoană, care să vă reprezinte și să exprimă dreptul de vot, în baza unei împuternicire de reprezentare semnat de Dvs.

Vă rugăm să aduceți și ștampila unității Dvs.

Mulțumim,

 

Remetea, 26. Iulie. 2012

Cu respect,

Laczkó Zsolt

Responsabil Administrativ

Vă rugăm să ne onorați cu prezența.

Știri

dscn1818 Pe data de 20.07.2012 s-a terminat caravana de informare pentru promovarea programului Uniunii Europene de dezvoltare rurală LEADER, totodată și  promovarea măsurilor și a oportunităţilor anunţate în cadrul GAL-ului. Prezentările au fost organizate în comunele Tulgheş, Corbu, continuând la Borsec, Lăzarea, Ciumani, Ditrău, Suseni, Voșlobeni, Joseni și s-a terminat vineri 20 Iulie 2012 la Remetea Participanții au avut ocazia să pună întrebări, să expună opiniile, ideile şi planurile lor, iar personalul GAL-ului G10 a încercat  să le răspundă la întrebări, să ofere informaţii cât mai adecvate, idei și soluții posibile în cadrul programului LEADER. De-a lungul prezentărilor interesul audienței a variat pe localităţi la diferite măsuri. Pe lângă idei inovatoare, planuri de turism, exista un mare interes pentru conservarea patrimoniului construit (Măsura 323) din partea sectorului privat, iar din partea sectorului public mare interes a fost pentru Serviciile de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală (Măsura 321).

Întrebările adresate de-a lungul prezentărilor au fost colectate şi analizate de angajații GAL G10, acestea împreună cu răspunsurile vor fi plasate pe site-ul Asociației. Totodată aici vor fi publicate aplicaţiile, documentele și informațiile necesare pentru cererea de finanțare. Cei care vor să se intereseze personal despre programul LEADER, sau să solicite consultare în legătură cu o cerere existentă ori a discuta despre ideile lor, personalul administrative al GAL G10 va stă la dispoziţia lor în continuare.

Știri

dscn1315 Pe data de 09.07.2012 în cadrul caravanei de informare a început promovarea programului Uniunii Europene de dezvoltare rurală LEADER, totodată și  promovarea măsurilor și a oportunităţilor anunţate în cadrul GAL-ului. Primele prezentări au fost organizate în comunele Tulgheş și Corbu. Participanții au avut ocazia să pună întrebări, să expună opiniile, ideile şi planurile lor, iar personalul GAL-ului G10 a încercat  să le răspundă la întrebări, să ofere informaţii cât mai adecvate, idei și soluții posibile în cadrul programului LEADER.

Poze referitoare la prezentare

Știri

Pe data de 09.07.2012 Compartimentul Administrativ a Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 organizează Caravana de Informare privind Sesiunea nr.1.
Locul, data și ora prezentărilor pe localități le puteți consulta din tabelul de mai jos.

Nr. crt.

Localitatea

Data

Ora

Locatia

1

Corbu

09.07.2012, luni

16:00

Sala de consiliu Sediul primariei

2

Tulgheş

09.07.2012, luni

19:00

Sala de consiliu Sediul primariei

3

Borsec

11.07.2012, miercuri

16:00

Sala de consiliu Sediul primariei

4

Lăzarea

13.07.2012, vineri

19:00

Sala de consiliu Sediul primariei

5

Ciumani

16.07.2012, luni

19:00

Casa de cultura

6

Ditrău

17.07.2012, marti

18:00

Casa de cultura

7

Suseni

18.07.2012, miercuri

16:00

Sala de consiliu Sediul primariei

8

Voşlăbeni

18.07.2012, miercuri

19:00

Căminul cultural

9

Joseni

19.07.2012, joi

19:00

Sala de conferinţă Centru Social Joseni

10

Remetea

20.07.2012, vineri

18:00

Sala de consiliu Sediul primariei

Vă rugăm să ne onorați cu prezența
Compartiment Administrativ G10

Știri

Dealungul lunii Iunie 2012 Compartimentul Administrativ G10 lua parte la trei sesiuni de formare diferite în cadrul RNDR:

Sesiune de Formare: Abordare LEADER Model de Dezvoltare Rurală M1: 11-13 Iunie 2012-06-12-10-48-53

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiune de Formare: Organizarea Dezvoltării în Mediul Rural M2: 18-20 Iunie  sesiunea-de-formare

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiune de Formare: Dezvoltarea Capacităților de Animare și Mobilizare a Potențialului Local. M3: 25-27 Iunie  dsc_1833

 

 

 

 

 

 

 

 

Poze despre cursuri de formare

Știri

Stimate Vizitator

Adunare Generală  În urma adunării generale de astăzi 02 Iulie 2012 a avut loc propunerea spre aprobare următoarelor documente:

Măsura 313 

Priorități locale pentru Măsura 313 -Versiune consultativă

Criteriile de selecție pentru Măsura 313 -Versiune consultativă

Măsura 321

Ghid local pentru Măsura 41-321 -Versiune consultativă

Măsura 323

Ghid local Masura 41-323 -Versiune consultativă

Proceduri

Procedura de evaluare a proiectelor G10 -Versiune consultativă

Procedura de selectie a proiectelor G10 -Versiune consultativă

Procedura de solutionare a Contestatiilor G10 -Versiune consultativă

vă propunem la consultare documentele de mai sus.

Cu Considerație

Compartiment Administrativ G10

Știri

În Atenţia Membriilor Asociaţiei

Pe data de 2 Iulie 2012 luni, la ora 10 în sala de consiliu a primariei Remetea, Asociația “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 ” organizează Adunare Generală. La întălnire se va discuta şi se va propune spre hotărâre documentele pentru apelul de selecție din 2012/1 (313- Investiţii turistice, 321- Servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală şi 323- Conservarea patrimoniului construit) ghiduri, criteriile de selecţie, procedura de selecție şi alegerea membriilor Comitetului de Selecție. Vă rugăm să ne onorați cu prezența.

Cu stimă,
Compartimentul Administrativ GAL G10

Știri

În perioada 28-30 martie 2012 a avut loc vizita de lucru a unui grup din Suedia formată din Julia Gustafsson, Christer Wennerberg și Lennart Falegård, ce a avut ca și scop realizarea unui parteneriat între România și Suedia prin intermediul și totodată la nivelul Grupului de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10.

În cadrul acestei colaborări au fost vizitate toate cele 10 localități membre în GAL G10 după cum vă vom prezenta în punctele ce urmează:

1. Primirea și prezentarea GAL G10

2. Vizită în orașul BORSEC Fântânele vechi cu apă minerală

3. CORBU– mini-hidro-centrală

4. Muzeul popular TULGHEȘ

5. Fermă de vaci gri în comuna DITRĂU (semne specifice : culoare gri, coarne lungi)

6. Castelul de la Lăzarea și fermă de vaci în LĂZAREA

7. Grupuri de producători din GHEORGHENI și atelier de producție mezeluri.

8. Fabrică de uși și geamuri în comuna JOSENI

9. Atelier meșteșugăresc de instrumente populare și cioplire în lemn în comuna CIUMANI Microîntreprindere cu specific de panificație în comuna CIUMANI

10. SUSENI – Moara pe apă

11. VOȘLĂBENI –Atelier de fierărie Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului”

În urma vizitei obiectivelor mai sus prezentate impresiile au fost foarte bune, stabilindu-se o realație de prietenie între delegația din Suedia și GAL G10 Remetea.

Finalitatea întâlnirii se dorește a fi un fructuos parteneriat între cele două țări, acord care va fi finalizat în cadrul întâlnirii ce va avea loc în Suedia.

http://www.g10.ro/ro/album-foto/

Compartiment administrativ GAL G10

Știri

Szervezet/intézmény/pályázó neve:

Név

Helység

Telefon

E-mail cím

Magánszemély Vállalkozó Iskola Civil Szervezet Egyházi intézmény Önkormányzat Község közti egyesület (ADI) Közbirtokosság Mezőgazdasági termelő 

Tárgy

Üzenet

Știri

Din păcate acest articol este disponibil doar în Magyar.

Tíz gyergyószéki település, 16 civil szervezet illetve 2 privát szféra képviselő megalapította azt a Helyi Akciócsoportot, amellyel részt vehetnek az Európai Bizottság által indított Leader programban. Ez a program óriási előrelépést jelenthet vidékfejlesztés szempontjából.

G10

Știri

G10