G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

apr/19

25

COMUNICAT DE PRESĂ privind PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE în cadrul sesiunii III/2019

Asociația “Grupul de Acțiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10” anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiunii nr.III/2019 până la data de 07.06.2019, pentru următoarea submăsură:

Submăsura 7.5: Sistem de rezervare online și brand turistic zonal

Scopul măsurii este dezvoltarea unui brand turistic la nivel zonal, respectiv de un sistem de rezervare online funcționabil. Brandul va cuprinde și măsuri opționale de mediu pentru unitățiile de cazare. Măsura contribuie la prioritatea P6 prevazuta la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013 și la Domeniul de intervenție 6B dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 și obiectivelor transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 realizarea obiectivelor transversale legate de inovare și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: UAT-uri cu centru local sau național de informare turistică, asociații și fundații cu membri exclusiv din teritoriu, cu obiectiv de dezvoltare a turismului.

Tipuri de acțiuni eligibile:

  • costuri legate de brandul zonal unic, redactarea identității vizuale, regulamentul brandului (maxim 11.000 euro);
  • crearea site web unic în conformitate cu manualul de identitate vizuală, respectiv achiziționarea licențe, bază de date, software, stocarea site-ului, interfața pentru unități de cazare, achiziționarea 1 buc calculator și 1 buc server dacă este strict necesar pentru proiect.

Fond disponibil: 27.676 euro

Finanțare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit: va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 27.676 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor: 200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 07.06.2019, ora 16:00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ta. Cseres Tibor, nr. 22, Județul Harghita, Cod postal 537250, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 —16:00.

Solicitanții pot obține mai multe informații:

  • la adresa:  Com. Remetea, Sat Remetea, P-ța. Cseres Tibor, nr. 22, Județul Harghita, Cod postal 537250;
  • website: www.g10.ro, e-mail: office@g10.ro;
  • tel./fax: 0266 352 360.

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

 

<<

>>

G10