G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

nov/18

23

COMUNICAT DE PRESĂ privind PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE PROIECTE III/2018

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10

anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiuni nr.III/2018  până la data de 30.11.2018, pentru următoarele submăsuri:

            Sub-măsura 7.2A: Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasă și pe energie solară activă

Scopul măsurii: contribuie la creșterea eficienței energetice în instituții publice prin modernizarea și retehnologizarea sistemelor de încălzire și de apă caldă.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, la Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și ale obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuind la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de acțiuni eligibile:

- modernizarea și eficientizarea sistemelor de încălzire, respectiv de apă caldă în clădiri publice: achiziționare și montaj utilaje și echipamente (construcții și arhitectură numai dacă este strict necesar pentru realizarea proiectului, având o pondere de maxim 15% calculată din capitolul 4 din bugetul indicativ/devizul general), agent termic pe bază de biomasă (obligatoriu), subsistem de energie solară (opțional);

- costurile generale conform fișa submăsurii 7.2A.

Tipuri de beneficiari: comune din zona G10, orașul Borsec (UAT), inclusiv alte insituții publice cu structura teritorială în zonă.

Fond disponibil: 300.000 euro

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 10.000 euro – 150.000 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor:  200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

            Sub-măsura 7.5: Sistem de rezervare online și brand turistic zonal

Scopul măsurii este dezvoltarea unui brand turistic la nivel zonal, respectiv de un  sistem de rezervare online funcionabil. Brandul va cuprinde și măsuri opționale de mediu pentru unitățiile de cazare.

Măsura contribuie la prioritatea P6 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013 și la Domeniul de intervenție 6B dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013,  corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 . și obiectivelor  transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013 realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

Tipuri de beneficiari: UAT-uri cu centru local sau național de informare turistică, asociații și fundații cu membrii exclusiv din teritoriu, cu obiectiv de dezvoltare a turismului.

Tipuri de acțiuni eligibile:

- costuri legate de brandul zonal unic, redactarea identității vizuale, regulamentul brandului (maxim 11.000 euro);

- crearea site web unic in conformitate cu manualul de identitate vizuală, respectiv achiziționarea licențe, baza de date, software, stocarea site-ului, interfața pentru unități de cazare, achiziționarea 1 buc. calculator și 1 buc.  server (dacă este strict necesar pentru proiect).

Fond disponibil: 27.676 euro

Finanţare: Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 27.676 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor: 200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

            Submăsura 7.2B: Infrastructură pentru servicii publice și sociale

Submăsura cuprinde următoarele acțiuni:

-  acțiunea 1: clădiri necesare pentru servicii sociale;

-  acțiunea 2: iluminat public eficient;

-  acțiunea 3: vidanjor și/sau toalete mobile ecologice;

-  acțiunea 4: introducerea de funcții noi în clădiri în zonele centrale ale satelor;

-  acțiunea 5: sprijin pentru crearea tabere tip camping;

-  acțiunea 6: construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;

-  acțiunea 7:  construcția/reabilitarea/extinderea/amenajarea de alei, spațiilor publice de recreere și trotuare de interes pentru accesul populației rurale locale;

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la prioritatea P5 prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Domeniul de intervenție 5C dintre cele prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 și ale obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, contribuind la realizarea obiectivelor transversale legate de inovare, și de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea.

 Tipuri de acțiuni eligibile:

- acțiunea 1: clădiri necesare pentru servicii sociale: construirea, modernizarea, dotarea clădirilor pentru servicii sociale;

- acțiunea 2: iluminat public eficient: achiziționarea, instalarea corpurilor de iluminat public LED respectând SR 13433:1999;

- acțiunea 3: vidanjor și/sau toalete mobile ecologice: achiziționare utilaje și/sau toalete mobile ecologice;

- acțiunea 4: introducerea de funcții noi în clădiri în zonele centrale ale satelor: reabilitarea, modernizarea clădirilor, inclusiv dotare pentru introducerea de noi funcții;

- acțiunea 5: sprijin pentru crearea tabere tip camping: toate tipurile de activitate pentru îndeplinirea criteriilor stipulate pentru campinguri cu 1 sau 2 stele;

- acțiunea 6: construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local;

- acțiunea 7: construcția/reabilitarea/extinderea/amenajarea de alei, spațiilor publice de recreere, odihnă (parcuri mici, spații de joacă pentru copii), trotuare de interes pentru accesul populației rurale locale;

- costurile generale conform fișa submăsurii 7.2B.

Tipuri de beneficiari: asociații și fundații cu sediu principal sau secundar în teritoriu, unități de cult , composesorate, asociați composesorale, asociația GAL G10, societăți comerciale (SRL, SA)  operatori de sisteme de apă uzată/canalizare cu licență ANRSC valabilă, comunele din zona G10, orașul Borsec (UAT).

Finanţare:

Intensitatea ajutorului public nerambursabil:

- pentru operațiunile generatoare de venit până la 90%;

- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;

- pentru operațiunile negeneratoare de venit până la 100%.

Fond disponibil: 140.063,21 euro.

Valoarea sprijinului: 10.000 euro – 190.000 euro/proiect.

Valoarea maximă a proiectelor: 200.000 euro/proiect și va respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa submăsurii din SDL, dacă acesta este mai mic de 200.000 de euro.

Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2018, ora 16:00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

- Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 (GAL G10), din Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ţa Cseres Tibor, nr. 22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 16:00.

Solicitanții pot obține mai multe informații:

- la adresa Com. Remetea, Sat Remetea, P-ţa Cseres Tibor, nr.22, Judeţul Harghita, Cod poştal 537250

- website: www.g10.ro, e-mail: office@g10.ro

-tel./fax: 0266 352 360

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

 

<<

>>

G10