G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

aug/17

23

COMUNICAT DE PRESĂ- Sesiunea I /2017 Prelungire sesiune proiecte pentru sM 4.1

COMUNICAT DE PRESĂ

 


            Asociatia “Grupul de Acţiune Locală Pentru Dezvoltarea Regiunii Giurgeu G10 ” anunță prelungirea termenului de depunere a Cererilor de finanțare în cadrul Sesiuni nr.I/2017  până la data de 29.09.2017 ora 16:00, pentru sM 4.1 ,,Amenajări de gestionare a gunoiului de grajd”, cu scopul   construiri, amenajării de gestionare a gunoiul de grajd, și instalarea echipamentelor speciale necesare pentru captarea biogazului, urmărind eliminarea riscurilor legate de poluarea apelor și reducerea emisiei de metan.

Solicitanți eligibili sunt: composesoratele, asociații composesorale, forme de asociere a fermierilor, înregistrate conform legii,  comune și ADI.

Suma disponibilă este de 105.431 euro. Intensitatea ajutorului public nerambursabil pentru operațiunile negeneratoare de venit va fi de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului: 10.000 – 50.000 euro/proiect.

Pentru a primi finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele ninime de conformitate și eligibilitate menționate în Apelul de selecție și în Ghidul solicitantului aferent submăsurii respective. Documentele necesare  se pot descărca de pe pagina de www.g10.ro și www.afir.info. Documentele sunt disponibile atât pe suport tipărit, cât și în varianta electronică (CD/DVD) la sediul Asociației GAL G10. Depunerea Cererilor de finanțare aferente submăsurii de mai sus-menționată se va face la sediul Asociației GAL G10: Comuna Remetea, Sat Remetea, P-ța. Cseres Tibor, Nr. 22. Jud. Harghita,în perioada 01.08 – 29.09.2017, în zilele lucrătoare, între orele 09:00 -16:00.

Niciun comentariu până acum.

Lasă un răspuns

 

<<

>>

G10