G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

SDL 2014-2020

Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Axa LEADER.

Contract de finanţare Nr. C19401012011672115066/ 24.11.2016.

                Valoare contract 307.339,27 Euro, din care contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României 307.339,27 Euro.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.