G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Calendar estimativ

Calendarul estimativ și calendarele estimative modificate
de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2015

Calendarul estimativ și calendarele estimative modificate
de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2014

Calendarul estimativ și calendarele estimative modificate
de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2013

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.