G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Documente din perioada 2007-2013

Documente proprii din perioada 2007-2013

Regulamente

Ghiduri șî maualuri de proceduri

Strategia de dezvoltare locala


Măsura 313 

Măsura 321

Măsura 323

Proceduri


Arhivă

Proceduri:

Achiziții:

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.