G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Măsuri de finanţare

MĂSURA 4.1 - Amenajări de gestionare a gunoiului de grajd

MĂSURA 4.2 – Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole

MĂSURA 4.3 – Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din păduri, pășuni, fânețe

MĂSURA 6.4 – Servicii de calitate pentru populație

MĂSURA 7.2A – Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe bază de biomasa și pe energie solară activă

MĂSURA 7.2B – Infrastructură pentru servicii publice și sociale

MĂSURA 7.5 – Sistem de rezervare online și brand turistic zonal

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.