G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

SDL

Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 VERSIUNEA 04

Aviz AM-PNDR din 07.05.2019 vers. 04

 Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 VERSIUNEA 03

Aviz AM-PNDR din 04.04.2018 vers. 03

 Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 VERSIUNEA 02

Aviz AM-PNDR din 06.02.2018 vers. 02

 Planul de Finanțare pe submăsuri Componenta A+B VERSIUNEA 02

 Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) 2014-2020

 Planul de Finanțare pe submăsuri Componenta A+B

Regiunea GIURGEU G10

                                            Regiunea Giurgeu G10 are scopul principal de a contribui la dezvoltarea teritoriului și de a îmbunătăți calitatea vieții populației, ceea ce poate fi realizat prin strategia de dezvoltare locală.

                                           Strategia, ca un instrument important al dezvoltării, creează posibilăți atât pentru sfera publică, cât și pentru sfera civilă și privată.

Asociația Grupul de Acțiune Locală are sarcina de a identifica nevoile locale, creând posibilități pentru colaborare dintre sferele menționate.

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.