G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Analiza SWOT

PUNCTE TARI

- Fondul forestier
- Fructe de pădure și ciuperci
- Rezervatii naturale în apropierea localitățiilor
- Faună și floră bogată
- Peisaj autentic, zonă de munte
- Patrimoniu arhitectural bogat
- Izvoare de apă minerală
- Fabrică de apă minerală cunoscut la nivel național
- Tradiția deținerii animalelor
- Tradiții populare și obiceiuri caracteristice zonei
- Accesibilitate rutieră și ferată
- Drumurile județene, naționale și europene sunt într-o stare bună – Zone cu potențial turistic (Masivul Hășmaș, Lacu Roșu-Cheile Bicazului, Borsec, Izvoru Mureșului, Bucin)
- Firme în domeniul prelucrării lemnului
- Varietate în cazul asociațiilor non-agricole
- Tradiția forței de muncă în sectorul agroalimentar, construcții și prelucrarea lemnului

PUNCTE SLABE

- Sold migratoriu negativ
- Îmbătrănirea populației
- Infrastructura sanitară, medicală insuficientă
- Spor natural negativ
- Terenuri slab productive, oportunități de finanțare sau autofinanțare redusă în cadrul fermierilor de zootehnie, și ca urmare lipsa depozite de gunoi de grajd
- Lipsa locurilor de muncă
- Număr scăzut de IMM-uri în sectorul de servicii, servicii medicale
- Patrimoniu arhitectural într-o stare degradată
- Capacitatea prelucrării laptelui este insuficient față de potențialul local
- Absența prelucrării și valorificării ale fructelor de pădure și ai ciupercilor, respectiv produselor tradiționale locale
- Infrastructură de turism învechită și absența managementului adecvat
- Lipsa imobilelor adaptate pentru întreprinderi
- Numărul scăzut ai activitățiilor neagricole
- Nivel scăzut ai eficienței energetice inclusiv în sectorul public
- Absența centrelor de zi pentru grupuri ținte sociale
- Iluminat public nu respectă standardelor în vigoare
- Clădiri parțial degradate sau în curs de degradare, fără funcțiuni adecvate
- Localități periferice fără canalizare în perspectivă

OPORTUNITĂȚI

- Modernizarea/înființarea pârtiei de schi- extinderea serviciilor existente
- Schimări climatice: scade necesarul de căldură, și crește cantitatea apei metereologice
- Sprijin nerambursabil din fonduri UE, în diferite domenii (capital uman, infrastructura de bază, agricultura, turism, protecția mediului etc.)
- Noi forme de turism: peisaj rural autentic și tradițional; activități pentru păstrarea tradițiilor din zonă; turism religios
- Colaborare: zonală, între întreprinderi și fermieri locali
- Fonduri bugetare pentru serviciile sociale
- Creșterea cererii de piață a produselor sănătoase, tradiționale

AMENINȚĂRI

- Plecarea forței de muncă calificată/ lipsa de capital uman
-Criza economică/financiară
- Criza pe piața laptelui la nivel UE contiună
- Limitarea fondurilor UE
- Schimbări la bugetul local
- Schimbarea regulamentelor
- Pericol de inundație
- Experiențe negative din era comunismului
- Creșterea numărului de persoane care nu lucrează în domeniu din cauza cursurilor fără calitate și care nu corespund cererilor forței de muncă
- Tensiuni etnice/interetnice
- Politica ireală în cazul construcției de autostrăzi
- Politica agrară și sanitară cu efect negativ asupra sectorului zootehnic

-Cel mai apropiat aeroport se situează la o distanță de 130-150 km

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.