G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Proiecte finanţate

1.      Reabilitarea şi dotarea clădirii administrative pentru înființarea unei case comunitare din comuna Joseni, județul Harghita

Data depunerii: 29.09.2017
Beneficiar: Comuna Joseni
Valoare total proiect: 355.151,00 euro
Valoarea nerambursabilă: 171.407,00 euro

Detalii:            Prezentul proiect are ca obiect reabilitarea și dotarea clădirii în zona centrală a satului Joseni, cunoscut sub denumirea “Conacul Mikó” pentru înființarea unei case comunitare. În Casa Comunitară se dorește organizarea diferitelor activități educative, recreative și științifice, tabere pentru copii, tineri și artiști, expoziții și prezentări: un spațiu de socializare pentru seniori – Clubul vârstnicilor; un spațiu de socializare pentru femei – Clubul Femeilor; un spațiu pentru tinerii comunei – Clubul Tinerilor.

Imagini:

2.      Reabilitarea și schimbarea destinației unei case de locuit, cu scopul înființării casei tradițiilor în comuna Ciumani, Județul Harghita

Data depunerii: 29.09.2017
Beneficiar: Comuna Ciumani
Valoare total proiect: 67.145,70 euro
Valoarea nerambursabilă: 48.622,07 euro

Detalii:            Clădirea fiind o casă țărănească nefolosită, în stare de degradare, totodată păstrează o tipologie de locuință răspândită la începutul anilor 1900. Prin proiect se dorește înființarea unei case a tradițiilor locale,  prin lucrări de intervenții pentru reabilitarea clădirii și schimbarea destinației.  Investiția prezentă este necesară pentru a stimula viața culturală și tradițională a locuitorilor, mai precis reabilitarea arhitecturii tradiționale care încurajează dezvoltarea comunității locale, astfel îngrijind tradițiile și obiceiurile existente în comună. Realizarea unei astfel de investiție asigură un spațiu cu condiții sigure, corespunzătoare pentru derularea unor activități tradiționale, meșteșugărești.

Imagini:

3.      Dotarea Centrului Social “Napfény” pentru îmbunătățirea calităţii serviciilor sociale în comuna Ciumani, județul Harghita

Data depunerii: 31.08.2018
Beneficiar: Comuna Ciumani
Valoare total proiect: 15.697,72 euro
Valoarea nerambursabilă: 13.191,36 euro

Detalii:            În momentul de față Centrul Social „Napfény” este dotată cu echipamentele strict necesare pentru o funcționare modestă. Sunt unele programe al căror calitate scad, sunt unele pe care nici nu se pot ține din cauza lipsurilor de echipamente, de exemplu serviciile de recuperare și reabilitare pentru copii mici și părinții lor. Această problemă s-ar rezolva doar cu dotarea curții, clădirii Centrului Social, fapt care ar însemna nu numai crearea unei atmosfere plăcute, o calitate mai bună a serviciilor oferite, dar și noi posibilități de a oferi servicii pentru un nou grup țintă. Investiția prezentă este necesară pentru îmbunătățirea calității serviciilor sociale în comuna Ciumani.

Imagini:

4.      Modernizarea drumului de acces între blocuri în comuna Ditrău, județul Harghita

Data depunerii: 20.08.2018

Beneficiar: Comuna Ditrău

Valoare total proiect: 149.453,61 euro

Valoarea nerambursabilă: 86.998,27 euro

Detalii:            Prin proiect se propune modernizarea drumului de acces între blocuri din localitatea Ditrău, pentru a asigura accesul ușor și utilizarea în condiții de siguranță de către locuitori. Prin acest drum se accesează zona centrală a Comunei Ditrău, ce face legătura între blocurile 1, 2, 3, 4 … până la 10. În prezent drumul, parte din beton și parte din macadam, este greu practicabil, aflându-se într-o stare avansată de degradare.

Imagini:

5.      Modernizare drumuri de interes local – Dâmbul lui Bălan, Pârâul Savului, Plaţ – comuna Corbu, județul Harghita

Data depunerii: 29.11.2018

Beneficiar: Comuna Corbu

Valoare total proiect: 197.381 euro

Valoarea nerambursabilă: 51.000 euro

Detalii:            În prezent drumurile nu sunt capabile să asigure în condiții corespunzătoare, din punct de vedere tehnic și economic traficul existent în zonă. Prin modernizarea infrastructurii rutiere la nivel de comună se va facilita accesul populației către principalele obiective din localitate, de asemenea se va facilita accesul către rețeaua de drumuri naționale, județene și comunale crescând astfel nivelul de civilizație în zonă. Prin proiectul respectiv se urmărește: – crearea infrastructurii rutieră de interes local și o infrastructură de apă/apă uzată îmbunătățite, care vor contribui la diminuarea tendințelor de declin social și economic, – îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

Imagini:

6.      Amenajare trotuare lângă DJ 153C şi DJ 153D

Data depunerii: 31.08.2018

Beneficiar: Comuna Remetea

Valoare total proiect: 94.805,69 euro

Valoarea nerambursabilă: 77.803,09 euro

Detalii:            Obiectul proiectului este amenajarea trotuarelor lângă DJ153C și DJ 153D comuna Remetea, în lungime totală de 351 m. Fășia de teren între limita proprietăților și acostamentul drumului fiind degradat în așa măsură încât nu mai asigură condițiile de deplasare a pietonilor și reprezintă pericole de accidente întrucât pietonii sunt nevoiți să folosească pentru deplasare partea carosabilă a drumului județean.

Imagini:

7.      Înființarea unei case comunitare prin schimbarea destinației clădirii fostei Școli Generale nr. 4, Ghiduț, comuna Lăzarea

Data depunerii: 31.08.2018

Beneficiar: Comuna Lăzarea

Valoare total proiect: 180.898 euro

Valoarea nerambursabilă: 84.723 euro

Detalii:            Prin acest proiect se propune reabilitarea fostei școli și schimbarea destinației acesteia în vederea realizării unei case comunitare, construcție unde se vor organiza diferite activități educative, recreative și științifice, tabere pentru copii, tineri și artiști, expoziții și prezentări. În acest scop se propune realizarea unui spațiu de socializare pentru seniori, a unui spațiu de socializare pentru femei, un spațiu pentru copii și tinerii comunei, a unui spațiu multifuncțional.

Imagini:

8.      Înfiinţare Centru de Asistenţă Socială în comuna Tulgheș, sat Hagota, județul Harghita

Data depunerii: 29.11.2018

Beneficiar: Comuna Tulgheș

Valoare total proiect: 217.202 euro

Valoarea nerambursabilă: 67.000 euro

Detalii:            Proiectul va deservii nevoile legate de asistența socială comunitară. Prin serviciile ce urmează a fi furnizate în cadrul Centrului de Asistență Socială va fi îmbunătățită calitatea vieții locuitorilor prin accesibilizarea următoarelor servicii: – servicii sociale primare de informare și consiliere, – servicii de asistență medicală comunitară, – servicii sociale educaționale adresate familiilor defavorizate, – servicii sociale specializate de dezvoltare a deprinderilor de viață independente, – servicii sociale specializate de consiliere și sprijin pentru femei cu copii.

Imagini:

 9.    Reabilitare clădire publică pentru dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale şi publice din comuna Suseni, județul Harghita

Data depunerii: 27.09.2017

Beneficiar: Comuna Suseni

Valoare total proiect: 235.367,64 euro

Valoarea nerambursabilă: 160.414,99 euro

Detalii:            În cadrul proiectului se propune modernizarea fostei clădiri al consiliului local, în care în prezent nu se desfășoară activități,  clădirea  fiind nefuncțională, abandonată, în stare degradată. În subsolul și parterul clădirii se vor amenaja spații care vor fi folosite pentru activități de recreere pentru tineri și pentru bătrâni. Totodată la parterul clădirii se va amenaja sediul de comandă pentru situații de urgență. Astfel clădirea va servi ca un centru multifuncțional atât pentru activități sociale,  cât și publice.  Clădirea se va amenaja cu scopul de a servi 3 funcții principale:  Clubul elevilor și copiilor, Clubul persoanelor vârstnice și Sediu de comandă pentru situații de urgență.

Imagini:

10.  Schimbarea de destinație din magazie în centru multifuncțional şi bibliotecă

Data depunerii: 29.09.2017

Beneficiar: Comuna Voșlăbeni

Valoare total proiect: 141.595 euro

Valoarea nerambursabilă: 112.936 euro

Detalii:            Prin acest proiect se urmărește schimbarea de destinație a unei clădiri aflate în centrul comunei Voșlăbeni momentan fără nici un fel de utilizare într-un complex social. Clădirea va cuprinde o sală multifuncțională cu o capacitate de 40 de locuri, care să poată fi folosit de locuitorii comunei Voșlăbeni pentru diverse activități, cum ar fi Club pentru persoanele vârstnice, club pentru tineri, sală de proiecții, sală de expoziții, loc de desfășurare a unor întâlniri, simpozioane etc. precum și asigurarea bibliotecii comunale cu un spațiu adecvat.

Imagini:

 

11.  Realizare sistem de încălzire pe bază de biomasă la clădirile publice din orașul Borsec, județul Harghita

Data depunerii: 29.11.2018

Beneficiar: Orașul Borsec

Valoare total proiect: 178.092 euro

Valoarea nerambursabilă: 144.183 euro

Detalii:            Prin prezentul proiect se dorește realizarea unui sistem de încălzire pe bază de biomasă care să deservească patru clădiri publice ale orașului Borsec: Grădinița de copii, Remiza PSI, Dispensarul uman și Casa de cultură. Proiectul presupune montarea unui container complet echipat cu un cazan pe biomasă în vederea creșterii eficienței energetice în clădirile publice prin modernizarea și retehnologizarea sistemelor de încălzire și de apă caldă, și în același timp se urmărește utilizarea eficientă a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon.

Imagini:

12.  Construirea unei centrale termice si a sistemelor de apă caldă şi încălzire pe bază de biomasă, pentru Primăria comunei Tulgheș, județul Harghita

Data depunerii: 29.11.2018

Beneficiar: Comuna Tulgheș

Valoare total proiect: 196.013 euro

Valoarea nerambursabilă: 149.070 euro

Detalii:            Prin acest proiect se propune înlocuirea sistemului de încălzire cu gaz metan și sobe cu lemne, pentru Primăria comunei Tulgheș un sistem de încălzire cu centrale termice și generatoare de aer cald, ce utilizează combustibil biomasă. Investiția are ca scop reducerea poluării mediului, dar și realizarea unui exemplu de dezvoltare durabilă pentru locuitorii comunei Tulgheș, ce va deveni un exemplu de utilizare a biomasei din deșeurile municipale în folosul cetățenilor și în scopul ecologizării orașului și a împrejurimilor.

Imagini:

13.  Promovarea turismului în regiunea Giurgeu

Data depunerii: 07.06.2019

Beneficiar: Orașul Borsec

Valoare total proiect: 32.933,37 euro

Valoarea nerambursabilă: 27.675,10 euro

Detalii:            Scopul proiectului este dezvoltarea locală în zonele rurale, prin implementarea în această zonă un sistem de rezervare online, folosind o aplicație mobilă și un site web. Cu sprijinul UAT-urilor din regiunea G10, se va crea o rețea între centrele de informare turistică și unitățile de cazare din zonă. În cadrul proiectului va crea un site web și o aplicație mobilă cu posibilitate de rezervare online.

Imagini:

14.  Investiţie în prelucrarea fructelor

Data depunerii: 20.06.2018

Beneficiar: Bebrod Dekor Studio S.R.L., Suseni

Valoare total proiect: 173.803,68 euro

Valoarea nerambursabilă: 156.423,32 euro

Detalii:            Obiectivul general al prezentului proiect este demararea unei activități economice în domeniul prelucrării fructelor cultivate și al celor de pădure, în sucuri naturale, respectiv fructe uscate. Bebrod Dekor Studio SRL dorește înființarea unui atelier de prelucrare și dotarea acestuia cu utilaje și echipamente necesare procesului de prelucrare, respectiv dotarea societății cu un vehicul specializat, frigorific, destinat transportului de materii prime, și produse finite. Atelierul va fi înființat prin amenajarea unui ansamblu de containere prefabricate cu utilaje și echipamente necesare procesului tehnologic.

Imagini:

15.   Investiţii în colectarea şi prelucrarea reziduurilor forestiere cu scopul procedurii de energie

Data depunerii: 18.05.2018

Beneficiar: S.C. Elszakov S.R.L., Suseni

Valoare total proiect: 146.762,70 euro

Valoarea nerambursabilă: 109.962 euro

Detalii:            Obiectivul general al prezentului proiect este demararea unei activități economice în domeniul colectării și prelucrării reziduurilor forestiere în biomasă care poate fi folosită pentru producerea de energie. Elszakov S.R.L. dorește dotarea societății cu utilaje necesare pentru colectarea reziduurilor forestiere, tocarea acestora și transportul tocăturii la locul de depozitare, de unde urmează a fi comercializată. În cadrul prezentului proiect se propune achiziționarea următoarelor utilaje tehnologice: tractor forestier, remorcă forestieră, tocător de crengi.

Imagini:

16.  Achiziționare de utilaje necesare colectării şi pregătirii biomasei din păduri, pășuni, fânețe

Data depunerii: 18.05.2018

Beneficiar: S.C. Erdobirtokossag S.R.L., Joseni

Valoare total proiect: 147.238,70 euro

Valoarea nerambursabilă: 109.998 euro

Detalii:            În cadrul prezentului proiect Erdobirtokossag S.R.L. dorește diversificarea activității economice pe care o desfășoară în prezent, cu o nouă activitate care constă în colectarea prelucrarea reziduurilor forestiere în biomasă, acesta urmând a fi valorificată pentru producere de energie. Obiectivul specific constă în achiziționarea de utilaje și echipamente specializate, necesare pentru colectarea reziduurilor forestiere, tocarea acestora și transportul tocăturii la locul de depozitare.

Imagini:

17.  Modernizare cabinet stomatologic

Data depunerii: 19.04.2018

Beneficiar: Simon Dental S.R.L., Joseni

Valoare total proiect: 91.890,61 euro

Valoarea nerambursabilă: 82.701,55 euro

Detalii:            În cadrul acestui proiect se urmărește modernizarea unui cabinet stomatologic în comuna Joseni. Prin prezentul proiect se urmărește modernizarea unui cabinet stomatologic prin achiziționarea de echipamente și aparatură medicală de ultimă generație, moderne, pentru a oferi tratamente pacienților cu probleme afective stomatologice. Misiunea firmei este aceea de a oferi servicii stomatologice profesionale, în condiții de igienă, confort maxim, atenție individualizată, respect, discreție, comunicare și responsabilitate.

Imagini:

18.  Dezvoltarea Cabinetului Medical de Medicină Dentară Dr. Lőrincz Csaba

Data depunerii: 19.04.2018

Beneficiar: Cabinet Medical de Medicină Dentară Dr. Lőrincz Csaba, Suseni

Valoare total proiect: 44.331 euro

Valoarea nerambursabilă: 39.898 euro

Detalii:            Prin prezentul proiect se urmărește achiziționarea echipamentelor care vor contribui la modernizarea unei cabinet medical de medicină dentară care va putea efectua activități de servicii noi și de înaltă calitate în cadrul întreprinderii Cabinet Medical de Medicină Dentară Dr. Lőrincz Csaba. După implementarea proiectului solicitantul va putea lărgi scala serviciilor ofertate pentru populația rurală, va fi capabil să presteze servicii de asistență stomatologică de înaltă calitate, fără să apeleze la ajutorul terților economisind astfel timp prețios, și crescând competitivitatea firmei.

Imagini:

19.  Diversificarea activităților la S.C. Yelloweb Solution S.R.L. Voşlăbeni, județul Harghita

Data depunerii: 19.04.2018

Beneficiar: S.C. Yelloweb Solution S.R.L., Voşlăbeni

Valoare total proiect: 21.846,48 euro

Valoarea nerambursabilă: 19.661,84 euro

Detalii:            Prin prezenta cerere SC YELLOWEB SOLUTION SRL dorește achiziționarea unor echipamente performante cu ajutorul căruia să presteze servicii locuitorilor din comună și din zonă. Serviciile prestate vor consta în executarea de fotografii și filme la diferite evenimente (petreceri, zile onomastice, evenimente locale). Achiziționarea unui echipament performant va duce la ridicarea standardului privind acest tip de servicii. Prin această cerere de finanțare firma își va diversifica serviciile oferite populației din zonă.

Imagini:

20.  Achiziţie de echipamente pentru modernizarea firmei S.C. Meridian Geo  – Center  S.R.L.

Data depunerii: 19.04.2018

Beneficiar: S.C. Meridian Geo  – Center  S.R.L., Ditrău

Valoare total proiect: 105.573,47 euro

Valoarea nerambursabilă: 95.016,12 euro

Detalii:            Prin implementarea prezentului proiect SC Meridian Geo – Center SRL dorește modernizarea întreprinderii, prin achiziționarea de active tangibile necesare desfășurării activității cadastrale și topografice. Realizarea investiției va contribui la creșterea capacității întreprinderii, la extinderea şi îmbunătățirea serviciilor/lucrărilor cadastrale şi topografice oferite pentru clienții prezenți şi potențiali atât din comuna Ditrău cât şi din teritoriul județului Harghita şi a zonei limitrofe.

Imagini:

21.  Înființarea şi dotarea Cabinet Medical de Obstetrică- Ginecologie Dr. Laczkó Csilla

Data depunerii: 18.05.2018

Beneficiar: Cabinet Medical Individual Obstetrică- Ginecologie Dr. Laczkó Csilla, Joseni

Valoare total proiect: 90.997 euro

Valoarea nerambursabilă: 79.220 euro

Detalii:            Prin prezentul proiect se doresc lucrări de dotare și echipare pentru înființare cabinet medical individual de obstetrica- ginecologie Dr. Laczkó Csilla în comuna Joseni. În prezent în localitate și chiar în regiunea G10, zona Gheorgheni nu există cabinet medical individual de obstetrica- ginecologie. Analizând situația existentă se poate spune că localitățile au la dispoziție unitățile sanitare de bază.

Imagini:

22.  Modernizare Cabinet medical stomatologic

Data depunerii: 31.05.2018

Beneficiar: Cabinet medical stomatologic Dr. Trucza Őrs, Remetea

Valoare total proiect: 35.865,41 euro

Valoarea nerambursabilă: 32.278,87 euro

Detalii:            Obiectivul proiectului este asigurarea serviciilor de calitate pentru populație prestate de Cabinetul de Medicină Dentară Dr. Trucza Őrs pe baza serviciilor oferite prin achiziționare de aparatură și echipamente stomatologice. Prin proiect se vor achiziționa următoarele echipamente: unit stomatologic, pompa de vacuum, distilator, sigilator, apex locator și kit chirurgical. În urma realizării proiectului se preconizează o creștere a clienturii și serviciilor oferite pentru pacienți datorită noilor instrumente achiziționate prin proiect, care ne dă posibilitatea executării analizelor și tratamentelor adecvate.

Imagini:

 

23.  Dotarea S.C. Tinca Service  S.R.L. Voşlăbeni cu utilaje noi

Data depunerii: 19.04.2018

Beneficiar: S.C. Tinca Service  S.R.L., Voşlăbeni

Valoare total proiect: 114.833,69 euro

Valoarea nerambursabilă: 86.849,02 euro

Detalii:            Prin prezentul proiect beneficiarul se dorește achiziționarea unui buldoexcavator cu ajutorul căruia să presteze servicii locuitorilor din comună și din zonă. Serviciile prestate vor consta în executarea de săpături pentru realizarea de branșamente individuale la utilități, reabilitări de drumuri comunale și agricole, decolmatări de cursuri de apă. Activitățile preconizate vor duce la o îmbunătățire simțitoare a nivelului de trai al locuitorilor.

Imagini:

24.  Achiziționarea unor utilaje specifice pentru firma Dibo – Milk S.R.L., comuna Ditrău, județul Harghita

Data depunerii: 19.04.2018

Beneficiar: Dibo-Milk SRL, Ditrău

Valoare total proiect: 86.061 euro

Valoarea nerambursabilă: 49.480 euro

Detalii:            Prin proiectul acesta firma Dibo-Milk SRL din comuna Ditrau vrea să achiziționeze un utilaj specific, tractor de ultimă generație, iar la alegere s-au avut in vedere considerente privind costurile de achiziţie, precum si programul de întreținere și service, foarte eficient din punct de vedere al costurilor. De asemenea s-a avut în vedere o bună corelație între performanțele tehnice și activitățile la care vor fi utilizat. Caracteristicile și dotările în detaliu ale acestui utilaje vor fi alese astfel încât să corespundă tuturor activităților la care va fi utilizat, activități specifice firmei.

Imagini:

 

25.  Dotarea firmei Pro Remete S.R.L. cu utilaje pentru producerea lemnului de foc

Data depunerii: 09.08.2019

Beneficiar: S.C. Pro Remete S.R.L., Remetea

Valoare total proiect: 109.539,5 euro

Valoarea nerambursabilă: 62.415 euro

Detalii:            Pro Remete SRL dorește dotarea societății cu utilaje necesare pentru producerea lemnului de foc și transportul la locul de depozitare, de unde urmează a fi comercializată. În cadrul prezentului proiect se propune achiziționarea următoarelor utilaje tehnologice necesare producerii și transportul lemnului de foc: – 1 buc. despicător de lemne, 1 buc. tractor forestier.

Imagini:

26.  Eficientizarea sistemului de preparare a apei calde menajere prin folosirea energiei solare la Sala de sport, comuna Remetea, județul Harghita

Data depunerii: 05.09.2019

Beneficiar: Comuna Remetea

Valoare total proiect: 7.964,67 euro

Valoarea nerambursabilă: 6.693 euro

Detalii:            La ora actuală apa caldă folosită în cadrul Săli de sport din localitatea Remetea, Jud. Harghita este preparată iarna prin intermediul centralei termice din dotare, vara prin folosirea energiei electrice. Obiectivul investiției este reducerea cheltuielilor privind prepararea apei calde prin folosirea energiei regenerabile, mai precis energia solară utilizând panouri solare. Pentru acoperirea necesarului de apă caldă menajeră, se propune instalarea unui sistem solar de preparare A.C.M.

Imagini:

 

27.  Dotarea firmei REDISZA S.A. cu toalete ecologice mobile şi mașină cu vidanjor

Data depunerii: 06.09.2019

Beneficiar: Redisza S.A., Remetea

Valoare total proiect: 25.823,96 euro

Valoarea nerambursabilă: 21.700,81 euro

Detalii:            Obiectivul general al prezentului proiect este dotarea firmei cu toalete ecologice mobile și o mașină cu vidanjor, deoarece numărul mare de evenimente organizate în teritoriul G10 și în afară este în creștere, iar astfel de serviciu nu este în zonă. Mașina cu vidanjor este o autoutilitară cu sarcina maximă autorizată de 3.5 t , echipat cu un bazin pentru apă menajeră, un bazin pentru apă curată, furtun vidanjă 10 ml, pompă de vid pentru curățare, și loc pentru 4 toalete ecologice.

Imagini:

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.