G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Componența Asociației

Adunarea Generală:

 

Membrii Consiliului Director:

 • Bakos Edit- președinte
 • Köllő Hunor- vicepreședinte
 • Páll Gizella- secretar
 • Puskás- Kolozsvári Aliz- membru
 • Sajgó Annamária- membru
 • Mihálydeák Imre- membru supleant
 • Sárpátki Melánia- membru supleant

Cenzor: Bányász Judit

Comitetul de Selecție a Proiectelor:

Din partea UAT:

 1. Gáll Szabolcs membru- Egyed József membru supleant
 2. Bordea Gheorghe membru- Spaciu Sebastian membru supleant
 3. Fazakas Szilárd membru- Györffy Gábor membru supleant
Din partea ONG:
 1. Portik Bakai Anna membru- Puskás Nóra membru supleant
 2. Nagy Menyhárt- Szidónia membru- Farkas Lóránt membru supleant
 3. Mihálydeák Imre membru- Dobai Árpád membru supleant
Parteneri privați:
 1. Laczkó Sándor membru- Laczkó Emőke membru supleant
Comisia de Contestații
Din partea UAT:
 1. Lackó-Albert Elemér membru- Csibi Réka membru supleant
 2. Márton László Szilárd membru- Rășnoveanu Gelu membru supleant
 3. Fórika István membru- Bege László membru supleant
Din partea ONG:
 1. Gál Adél membru- Nagy Ildikó membru supleant
 2. Pál Gheorghe membru- Tofan Nelu Marian membru supleant
 3. Bajkó László membru- Bányász Árpád membru supleant
Parteneri privați:
 1. Laczkó Ibolya membru- Ferencz József membru supleant

Compartiment administrativ:

 • Bakos Edit- președintele Asociației
 • Bakos Szabolcs- reprezentant legal
 • Laczkó Kinga- responsabil financiar
 • Bajkó Ferenc- responsabil verificare-evaluare
 • Koncsag Gabriella- Katalin- responsabil verificare-evaluare
 • Simon Kinga- responsabil animare- informare

Sector Public

Sector Public

 • Orașul Borsec prin Consiliul Local al orașului Borsec, cu sediul în orașul Borsec,  jud. Harghita, cod poștal 535300, cod fiscal: 4245380, reprezentat de dl. Mik József, în calitate de Primar
 • Comuna Corbu, prin Consiliul Local al comunei Corbu, cu sediul în comuna Corbu,  jud. Harghita, cod poștal 537055, cod fiscal: 4612487, reprezentat de dl. Țepeș-Focșa Romeo, în calitate de Primar și de Spaciu Sebastian în calitate de viceprimar al comunei
 • Comuna Tulgheș, prin Consiliul Local al comunei Tulgheș, cu sediul în comuna Tulgheș, jud. Harghita, cod poștal 537330, cod fiscal 4245933, reprezentat de dl. Zaharia Constantin, în calitate de consilier juridic
 • Comuna Remetea, prin Consiliul Local al comunei Remetea, cu sediul în comuna Remetea, jud. Harghita, cod poștal 537250, cod fiscal 4367655, reprezentat de dl. Laczkó-Albert Elemér, în calitate de Primar
 • Comuna Ditrău, prin Consiliul Local al comunei Ditrău, cu sediul în comuna Ditrău, jud. Harghita, cod poștal 537090, cod fiscal 4367957, reprezentat de dl. Puskás Elemér, în calitate de Primar
 • Comuna Lăzarea, prin Consiliul Local al comunei Lăzarea, cu sediul în comuna Lăzarea, jud. Harghita, cod poștal 537135, cod fiscal 4368006  reprezentat de dl. Gyorffy Gabor, în calitate de Viceprimar și Gyorgy Endre consilier juridic.
 • Comuna Joseni, prin Consiliul Local al comunei Joseni, cu sediul în comuna Joseni, jud. Harghita, cod poștal 537130, cod fiscal 4367990 reprezentat de dl. Gáll Szabolcs, în calitate de Primar
 • Comuna Ciumani, prin Consiliul Local al comunei Ciumani, cu sediul în comuna Ciumani,  jud. Harghita, cod poștal 537050, cod fiscal: 4367922, reprezentat de dl. Márton László-Szilárd, în calitate de Primar
 • Comuna Suseni, prin Consiliul Local al comunei Suseni, cu sediul în comuna Suseni, jud. Harghita, cod poștal 537305, cod fiscal 4367701 reprezentat de dl. Egyed József, în calitate de Primar
 • Comuna Voșlăbeni, prin Consiliul Local al comunei Voșlăbeni, cu sediul în comuna Voșlăbeni, jud. Harghita, cod poștal 537355, cod fiscal 4612495, reprezentat de dl. Tinca Mihail Dumitru, în calitate de Primar

Sector Privat

Sector Privat

 • SOCIETATEA END-IBO SRL cu sediul social in sat. Remetea, com. Remetea, str.Alszegi nr.81, jud. Harghita, J19/14/1996. CUI:80449808, reprezentat de Laczkó Ibolya
 • SOCIETATEA PLAST KING SRL cu sediul social in sat. Remetea, com. Remetea, str. Szent Istvan nr.72, jud. Harghita, J19/324/1997, CUI:9562460, reprezentat de Laczkó Sándor

Persoane fizice

Rostás Iulianna – Asociația Romilor din comuna Remetea

Gyulai Ana – Nők Orája Egylet 

ONG

Societate civilă

 • Asociaţia Turistică Borsec cu sediul în localitatea Borsec, str. 7 Izvoare  nr. 3, jud. Harghita, adókod: 14673708, reprezentată de dl. Bara Martin, în calitate de președinte
 • Fundaţia „Şansă” cu sediul în localitatea Suseni, sat Suseni nr. 33, jud. Harghita, cod fiscal: 8845655, reprezentată de dl. Lukács Róbert, în calitate de director executiv
 • Asociaţia Culturală din Ditrău cu sediul în localitatea Ditrău, str. Libertății nr. 18, jud. Harghita, cod fiscal: 18785844, reprezentată de dl. Farkas Lóránt, în calitate de președinte
 • Asociaţia Împreună Pentru Viitor cu sediul în localitatea Remetea nr. 831, jud. Harghita, cod fiscal: 14376928, reprezentată de dna. Pál Gizella, în calitate de membru
 • Asociaţia Tinerilor din Remetea „Tolvajos” cu sediul în localitatea  Remetea nr. 832, jud. Harghita, cod fiscal 14631613, reprezentat de dl. Bakos Szabolcs, în calitate de preşedinte și d-na Nagy-Menyhárt Szidónia în calitate de membru.
 • Asociaţia Pro Lăzarea – Együtt Szárhegyért Egyesület, cu sediul în localitatea Lăzarea nr. 702, jud. Harghita, cod fiscal: 22970700, reprezentată de dna. Benkes Nicoleta, în calitate de preşedinte
 • Asociaţia ”Ditroi Tejtermelok Egyesulete”cu sediul în jud. Harghita Comuna Ditrău, Str. Petőfi Sándor  nr 56, cod fiscal: 25498351, reprezentată prin Bajkó László în calitate de preşedinte.
 • Asociaţia Onkentes Tuzoltoalakulat Gyergyoszarhegy cu sediul în jud. Harghita Comuna Lăzarea,  nr 702, cod fiscal: 26728939, reprezentată prin Ambrus Krisztina în calitate de membru.
 • Asociaţia Agricultorilor Voşlăbeni – Izvorul Mureş cu sediul în jud. Harghita Comuna Voşlăbeni, sat Voşlăbeni  nr 409, cod fiscal: 25570449, reprezentată prin Kozma Piroska în calitate de membru.
 • Asociaţia PRO Tulgheş cu sediul în jud. Harghita Comuna Tulgheş, Centru  nr 339, reprezentată prin Moldovan Anca- Mioara în calitate de membru.
 • Asociaţia Ralf- Ro cu sediul în jud. Harghita Comuna Remetea Pţa. Cseres Tibor, nr 10, cod fiscal: 18034456,reprezentată prin Bakos Edit în calitate de membru.
 • Asociaţia Turistică Torzsasok Lăzarea cu sediul în jud. Harghita Comuna Lăzarea  nr 1273, cod fiscal: 26596897, reprezentat prin Nagy Ildikó în calitate de preşedinte.
 • Asociaţia Alfalvi Fiatalokert cu sediul în jud. Harghita, Comuna Joseni, Nr. 666, cod fiscal: 25536811, reprezentată prin Nagy Emese în calitate de secretar.
 • Asociaţia Culturală Bel Canto cu sediul în localitatea Ciumani nr. 213, cod fiscal: 14546089 , reprezentată de dl. Csata Levente, în calitate de preşedinte și Köllő Hunor în calitate de membru
 • Asociaţia Clubul Sportiv BASTYA cu sediul în sat. Lăzarea, nr.691, județul Harghita, CIF:21525755, reprezentat de Becze Árpád, în calitate de președinte.
 •  Asociația Fenyőalja Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület cu sediul în sat Ciumani, nr.208, județul Harghita, CIF: 28431720,reprezentată de Kosután Attila în calitate de președinte.
 • Fundatia “Operation Villages Roumains”  cu sediul în localitatea Suseni, nr.276/c, judetul Harghita, CIF:9133000, reprezentat de Bányász Árpád în calitate de președinte.
 • Composesoratul Suseni cu sediul în sat. Suseni, nr.1039,  judetul Harghita, CIF: RO12836469, reprezentat de Solyom Gyula în calitate de președinte.
 •  Asociația Katorzsa Kulturális Egyesület cu sediul în sat. Lăzarea, nr.216, județul Harghita, CIF: RO026833926, reprezentat de Deák László în calitate de președinte și d-na Sajgó Annamária în calitate de membru
 • Asociația Composesoratul Lăzarea cu sediul în sat. Lăzarea, nr.1193, jud. Harghita, CIF:RO12750251,reprezentat de Benkes Tihamer.
 • Asociația Pro Voslabeni cu sediul în sat. Voșlabeni nr.322, jud. Harghita, CIF:31625590, reprezentat de Tinca Mihai Paul în calitate de președinte.
 • Asociația Natura Voșlăbeni cu sediul în sat. Voșlabeni nr.120, jud. Harghita, CIF:31625603, reprezentat de Tofan Nelu Marian în calitate de președinte.
 • Asociația Club Sportiv Mureșul-Voșlăbeni cu sediul în sat. Voșlăbeni nr.452/A, jud. Harghita,CIF:33537664,  reprezentată de Colceriu Dandu Ioan
 • Asociația Orotva Egyesület cu sediul în sat.Jolotva, com.Ditrău,jud.Harghita, CIF:15740970, reprezentată de Puskás Nóra în calitate de președinte.
 • Asociația Pro Csutakfalva cu sediul în sat. Remetea, str. Csutakfalva, nr.119, jud.Harghita, CIF:30380920, reprezentată de Portik Bakai Anna
 •  Asociația Szarhegyi Ifjúsági Szervezet  cu sediul în sat. Lăzarea, nr.1193, județul Harghita, CIF:31746877,reprezentată de Portik Gabriella
 • Asociația Domokos Pál Péter Hagyományőrző Egyesület cu sediul în sat.Joseni, nr.633,jud.Harghita, CIF:15013572, reprezentată de Hunyadi Lenke
 • Asociația Szabad Székely Egyesület cu sediul în sat.Joseni, nr.636, jud.Harghita, CIF;33040079,reprezentat de Balázs Barna
 • Asociația Al-Falusi Kalaka cu sediul în sat.Joseni, nr.666, jud.Harghita, CIF:31688946, reprezentat de Gál Adél
 • Asociația „Gyergyóremetei Földtulajdonosok, Mezőgazdasági Termelők Érdekvédelmi és Fejlesztési Szövetsége”, cu sediul în Comuna Remetea, Pţa. Cseres Tibor, nr 10, jud. Harghita, reprezentată de Pál György
G10