G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Sector Privat

Sector Privat

  • SOCIETATEA END-IBO SRL cu sediul social in sat. Remetea, com. Remetea, str.Alszegi nr.81, jud. Harghita, J19/14/1996. CUI:80449808, reprezentat de Laczkó Ibolya
  • SOCIETATEA PLAST KING SRL cu sediul social in sat. Remetea, com. Remetea, str. Szent Istvan nr.72, jud. Harghita, J19/324/1997, CUI:9562460, reprezentat de Laczkó Sándor
G10