G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Remetea

gyergyoremetei-polgarmesteri-hivatal

Remetea, este una din marile localităţi ale judeţului Harghita, situată în partea de nord-est a Depresiunii Gheorgheni (sinonim: Depresiunea Giurgeului), la poalele munţilor vulcanici ale Gurghiului la o altitudine de 750 m.

Astfel a descris Balázs Orbán poziţia geografică a comunei: “Remetea, vizavi de Ditrău, pe partea stângă a Mureşului, se întinde romantic în valea pârâului Pietrii.”

Suprafaţa este determinată de formele caracteristice bazinelor intramontane. Suprafaţa de şes formată din aluviunile Mureşului, la nord sunt urmate de coline croite de văile pâraielor, urmate de munţii vulcanici ai Gurghiului. Gurghiul a fost format de vulcanii erei neogene. Roca cea mai importantă este antezitul. La intrarea în comună avem parte de o privelişte minunată oferită de culmile Gurghiului de Nord vizibile din Remetea: Vârful Crucii (1517 m), Kecskekő (1483 m), Bătrîna (1634 m), care sunt cele mai înalte părţi ale marginii craterului vulcanic stins Fâncel.

G10