G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Resurse Umane

Bakos Edit- președintele Asociației

Tel.: 0266 352 360 
Email: office@g10.ro

Bakos Szabolcs- responsabil administrativ

Tel.: 0752241878
Email: office@g10.ro

Laczkó Kinga- responsabil financiar

Tel.: 0752314741
Email: kinga@g10.ro

Bajkó Ferenc- responsabil verificare-evaluare

Tel.: 0752314741
Email: bajkoferenc@g10.ro

Koncsag Gabriella- Katalin- responsabil verificare-evaluare

Tel.: 0757576518
Email: gabriella@g10.ro

2.1.1 Slideshow Stefan Boonstra


Acest site nu reprezintă poziţia oficială a Comisiei Europene.
Toate informaţiile, privind Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.
Proiect finanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin FEADR, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, Sub-Măsura 19.1 „Sprijin pregătitor”.