G10 | Grupul de Acţiune Locală

A A+ A++

Programul LEADER

Leader + LEADER European Union

Liaison Entre Action de Developpment de I’Economie Rurale

Ce reprezinta Programul LEADER?

Programul LEADER reprezinta o abordare care ofera noi oportunitati de dezvoltare rurala punand bazele identificarii nevoilor locale, intaririi capacitatii de dezvoltare si implementarii strategiilor locale de dezvoltare in vederea conservarii patrimoniului rural si cultural, dezvoltarii mediului economic si imbunatatirii abilitatilor organizatorice ale comunitatilor locale.


Care sunt avantajele utilizarii Programului LEADER?

  • Raspunde nevoilor locale specifice;
  • Valorifica resursele locale;
  • Mobilizeaza actorii locali, reprezentanti ai populatiei rurale, de a se preocupa si de a prelua controlul dezvoltarii zonelor rurale prin intocmirea de strategii axate pe problemele identificate in comunitatile lor;
  • Ofera zonelor rurale posibilitatea de colaborare cu alte teritorii pentru schimb si transfer de experienta prin crearea de retele;
  • Prin caracterul sau descentralizat, integrat si de jos in sus este esential pentru dezvoltarea echilibrata teritoriala.

Cine elaborează si promoveaza strategiile locale?

Grupurile de Actiune Locala elaboreaza si promoveaza planurile de dezvoltare locala.


Ce sunt Grupurile de Actiune Locala?

Grupurile de Actiune Locala reprezinta parteneriate public-private constituite din diversi reprezentanti ai sectoarelor public, privat si societatii civile din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii economici si reprezentantii societatii civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spatiul rural si asociatiile acestora trebuie sa reprezinte cel putin 50% din parteneriatul local.


Ce teritorii sunt eligibile pentru Programul LEADER?

Teritoriile eligibile sunt acele teritorii care, in conformitate cu definitia OECD, sunt clasificate drept rurale. Definitia OECD are la baza acea parte a populatiei care locuieste in comune (cu mai puţin de 150 locuitori/km2). Aceasta definitie este unica recunoscuta pe plan international referitor la spatiul rural.


Beneficiarii Programului LEADER?

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Actiune Locala (GAL) care isi desfasoara activitatea pe un teritoriu rural, cu o populatie cuprinsa intre 10.000 – 100.000 locuitori si densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2.


Care sunt etapele pentru pregatirea implementarii Programului LEADER?

  • Formarea animatorilor reprezentanti ai anumitor teritorii (zone) subregionale
  • Constituirea Grupurilor de Actiune Locala
  • Elaborarea strategiei de dezvoltare locala de catre GAL-uri
  • Selectarea proiectelor
  • Implementarea strategiilor de dezvoltare ruralaCare este rolul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) si Agentiei pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) în implementarea Programului LEADER?

Direcţia Generala Dezvoltare Rurala din cadrul MADR exercita rolul de Autoritate de Management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala din Romania.

AFIR este autoritatea nationala responsabila de implementarea financiara si tehnica a masurilor din Programul LEADER.


Cine sunt si ce rol au animatorii?

Animatorii sunt persoane cu pregatire specifica (care poate fi dobandita prin participarea la cursurile de formare sustinute de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale) cu rolul de a identifica problemele care ingreuneaza sau franeaza dezvoltarea locala si in acelasi timp propune / initiaza concepte, masuri si proiecte capabile sa solutioneze problemele locale.


Din ce se finantează Programul LEADER?

Programul LEADER se finantează prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, in conformitate cu Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005.

G10